Importované virové hepatitidy A a B v České republice,1994–1999


Imported Viral Hepatitis A and B in the Czech Republic, 1994–1999

In 1994–1999 in the Czech Republic 8 036 cases of viral hepatitis A were notified, 205 (2.6%) beingimported. During the same period 3 801 cases of viral hepatitis B were recorded incl. 44 (1.2%)imported ones. Transmission of viral hepatitis A was most frequent after tourist trips abroad,imported cases of viral hepatitis B were accounted for mostly by foreigners (40.9%) most frequentlyfrom the Ukraine. In both infections among patients males predominated – 62.9% and 63.6% resp.The highest risk for tourists is at present as trip to Asia. During the follow up period the attack ratewas when calculated per 100 000 trips per year 4.2–5.1 and 0.5–0.6 resp. With regard to the so farlimited interest in vaccination against the two infections before trips abroad it is desirable topromote the necessary knowledge not only among tourists but also among employees of travelagencies.

Key words:
viral hepatitis A – viral hepatitis B – import – vaccination.


Autoři: P. Pazdiora
Působiště autorů: Krajská hygienická stanice, Plzeň
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. , 2001, č. 1, s. 17-21
Kategorie: Články

Souhrn

V letech 1994–1999 bylo v České republice hlášeno 8 036 onemocnění virovou hepatitidou A, 205(2,6 %) bylo importováno. Ve stejném období bylo evidováno 3 801 případů virové hepatitidy B, 44z nich (1,2 %) bylo importováno. K přenosu virové hepatitidy A docházelo nejčastěji po turistickémpobytu v zahraničí, na importovaných případech virové hepatitidy B se rozhodující mírou (40,9 %)podíleli cizinci, nejčastěji z Ukrajiny. U obou nákaz mezi nemocnými převažovali muži – 62,9 %, resp.63,6 %. Nejvyšší riziko pro cestovatele v současnosti představuje pobyt v Asii, ve sledovaném obdobíattack rate činil při přepočtu na 100 000 výjezdů a rok 4,2–5,1, resp. 0,5–0,6. Vzhledem k dosavadní-mu malému zájmu o očkování proti oběma infekcím před výjezdem do zahraničí je žádoucí zvýšitinformovanost nejen cestovatelů, ale i pracovníků cestovních kanceláří.

Klíčová slova:
virová hepatitida A – virová hepatitida B – import – očkování.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie


2001 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se