Analýza výskytu tularémie na okrese Břeclav v letech1994–1999


Analysis of theIncidence of Tularaemia in the Břeclav District in 1994–1999

Moravia is one of the areas where there are long-term natural foci of tularaemia. In 1994in the Břeclav district an exacerbation of the disease was recorded in hares. During autumn huntsa positive reaction was recorded in 5.75% of examined hares. An elevated seropositivity persistedalso in subsequent years and at the same time a higher human morbidity in the mentioned region.The objective of the investigation was to assess the causes and circumstances which led to theexacerbation of old known but in recent years quiescent foci in the mentioned region. To this end350 small terrestrial mammals were examined. In one case it proved possible to detect the causalagent in Microtus arvalis. By examination of arthropods it proved possible to isolate 33 strains, i.e.32 strains from ticks Dermacentor reticulatus and one strain from Ixodes ricinus. The results of theexamination revealed that tularaemia as a classical infection with a natural focus may persist inareas where there are prerequisites for survival of the causal agent in the environment. One of theimportant factors of the environment are susceptible individuals (hares, small terrestrial mammals)as well as blood sucking arthropods as vectors of the disease.

Key words:
tularaemia – Francisella tularensis – hare-ticks – southern Moravia.


Autoři: F. Treml 1;  Z. Hubálek 2;  J. Halouzka 2;  Z. Juřicová 2;  M. Huňady 3;  V. Janík 4
Působiště autorů: Ústav infekčních chorob a epizootologie, FVL VFU, Brno 2 Ústav biologie obratlovců AV ČR, Valtice 3 Bioveta a. s., Ivanovice na Hané 4 OVS, Břeclav 1
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. , 2001, č. 1, s. 4-9
Kategorie: Články

Souhrn

Jižní Morava je jednou z oblastí, kde se dlouhodobě vyskytují přírodní ohniska tularémie. V roce1994 byla v okrese Břeclav zaznamenána exacerbace onemocnění u zajíců. Při podzimních honechreagovalo pozitivně 5,75 % vyšetřených zajíců. Vyšší séropozitivita přetrvávala i v následujícíchletech a zároveň byla prokázána vyšší nemocnost lidí uvedeného regionu. Cílem práce bylo zjistitpříčiny a okolnosti, které vedly k exacerbaci starých známých, ale v posledních letech klidovýchohnisek v uvedeném regionu. Za tímto účelem bylo vyšetřeno 350 drobných zemních savců. V jed-nom případě z Microtus arvalis se podařilo izolovat původce. Vyšetřením členovců se podařiloizolovat 33 kmenů, a to 32 kmenů z klíšťat druhu Dermacentor reticulatus a jeden kmen z Ixodesricinus. Výsledky vyšetření ukázaly, že tularémie jako klasická přírodně-ohnisková nákaza můžestacionárně přetrvávat v oblastech, kde jsou vytvořeny předpoklady pro udržování původce one-mocnění v prostředí. Jedním z důležitých faktorů takovéhoto prostředí jsou vnímaví jedinci (zajíc,drobní zemní savci) a dále pak členovci sající krev jako vektor onemocnění.

Klíčová slova:
tularémie – Francisella tularensis – zajíc – klíšťata – jižní Morava.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie


2001 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se