Zkušenosti se sledováním protilátek po očkovánívakcínou FSME-Immun


Experience with Investigations of Antibodiesafter Immunization with Vaccine FSME-Immun

During 1997–1999 607 sera were obtained from subjects immunized with vaccine FSME-Immun. Thepresence of antibodies was assessed using EIA TBEV-Ig TEST-Line tests, Clinical Diagnostics,Immunozym FSME of Immuno Co. and the virus neutralizing test. Between the results of testssufficient correlation was not found to allow valid evaluation of the presence of postvaccinationantibodies by several methods. When using the Immunozyme FSME test it was found that on theday of administration of the 4 th dose of vaccine 15 subjects of 94 had an antibody titre equal to or< 126 VIEU/ml, on the day of administration of the 5 th dose this was the case in 5 of 13 immunizedsubjects. After administration of the 3 rd , 4 th and 5 th dose adequate, i.e. at least three-year immunity,was acquired, depending on age, by 64.1–97.9% of the immunized subjects. As antibody titres higherthan 600 VIEU/ml in different age groups were recorded only in 20.0–61.7% of the subjects, theauthors do not consider it desirable in subjects immunized with the Austrian vaccine to prolong thetime interval between vaccinations beyond three years.

Key words:
tick-borne encephalitis – vaccination – immunogenicity.


Autoři: P. Pazdiora 1;  J. Januška 2;  A. Kubátová 3
Působiště autorů: Krajská hygienická stanice, Plzeň 2 Národní referenční laboratoř pro arboviry, Krajská hygienická stanice, Ostrava 3 Okresní hygienická stanice, Klatovy 1
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. , 2000, č. 3, s. 110-114
Kategorie: Články

Souhrn

V průběhu let 1997–1999 bylo získáno 607 sér od osob očkovaných vakcínou FSME-Immun protiklíšťové encefalitidě. Přítomnost protilátek byla hodnocena testy EIA TBEV-Ig TEST-Line, ClinicalDiagnostics, Immunozym FSME firmy Immuno a virusneutralizačním testem. Mezi výsledky testůnebyla nalezena dostatečná korelace, která by umožňovala validní hodnocení přítomnosti postvak-cinačních protilátek více metodami. Při použití testu Immunozym FSME bylo zjištěno, že v denaplikace 4. dávky vakcíny mělo 15 osob z 94 titr protilátek Ł 126 VIEU/ml, v den aplikace 5. dávkyto bylo 5 ze 13 očkovaných. Po aplikaci 3., 4. a 5. dávky získalo dostatečnou, tj. alespoň 3 rokytrvající, imunitu v závislosti na věku 64,1–97,9 % očkovaných. Vzhledem k tomu, že titry protilátekvyšší než 600 VIEU/ml mělo v jednotlivých věkových skupinách jen 20,0–61,7 % vyšetřených, nepo-važujeme u osob očkovaných rakouskou vakcínou za žádoucí prodlužovat časový interval mezijednotlivými revakcinacemi nad tři roky.

Klíčová slova:
klíšťová encefalitida – očkování – imunogenita.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×