Médium pro diagnostiku Arcanobacteriumhaemolyticum a dalších bakteriálních druhůreagujících hemolytickým synergismems equi-faktorem Rhodococcus equi


DiagnosticMedium for Arcanobacterium haemolyticum and for Other Bacterial Species Reac-ting by Haemolytic Synergism with equi Factor of Rhodococcus equi

Colonies of Arcanobacterium haemolyticum on common blood agar can be easily overlooked.Therefore a diagnostic medium was developed, on which A. haemolyticum colonies produce a con-spicuous zone of complete hemolysis. The medium under question is blood agar prepared from theColumbia Blood Agar Base and 5% washed sheep erythrocytes sensitised with equi factor (EF) ofRhodococcus equi. Optimally, 10 activity units (AU) of EF per 1 ml were used. EF was titrated ona non-nutrient medium consisting of agar Purified (Difco) and 5% washed sheep erythrocytessensitized with b-haemolysin (BL) of Staphylococcus aureus, 10 AU/ml. On the same medium,staphylococcal BL was titrated on the basis of its direct haemolytic effect. Despite the very distincthaemolytic reaction of the control strains evident on the diagnostic medium with EF, A. haemolyti-cum failed to grow from 2.597 throat swabs examined especially for the particular microbe duringthe a period of two years. However, A. haemolyticum was isolated on this medium twice from 223swabs from wounds and skin lesions. The proposed medium makes also the rapid diagnosis of speciesCorynebacterium ulcerans, Dermatophilus congolensis and Listeria monocytogenes on the basis ofhaemolytic synergism possible.

Key words:
Arcanobacterium haemolyticum – diagnostic medium – haemolytic synergism – equi


Autoři: M. Votava;  B. Skalka;  P. Ondrovčík;  F. Růžička;  J. Svoboda;  V. Woznicová
Působiště autorů: Mikrobiologický ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. , 2000, č. 3, s. 123-129
Kategorie: Články

Souhrn

Kolonie Arcanobacterium haemolyticum na běžném krevním agaru mohou být snadno přehlédnuty.Proto byla vyvinuta diagnostická půda, na níž kolonie A. haemolyticum vytvářejí nápadnou zónuúplné hemolýzy. Jde o krevní agar připravený z Columbia Blood Agar Base (Oxoid) a 5 % pranýchovčích erytrocytů senzibilizovaných equi-faktorem (EF) Rhodococcus equi. Jako optimální se uká-zalo použití 10 jednotek aktivity (JA) EF/ml. EF byl titrován na neživném médiu skládajícím sez Agar Purified (Difco) a 5 % praných ovčích erytrocytů senzibilizovaných b-hemolyzinem (BL)Staphylococcus aureus v množství 10 JA/ml. Na stejné půdě se titroval stafylokokový b-hemolyzinna základě svého přímého hemolytického efektu. Přes velmi zřetelné hemolytické reakce kontrol-ních kmenů na diagnostické půdě s EF se během dvou let cíleného vyšetřování klinických vzorkůnepodařilo vykultivovat A. haemolyticum ani v jednom případu z 2 597 výtěrů z krku; A. haemolyti-cum však bylo na této půdě vypěstováno ve dvou případech z 223 stěrů z ran a z kožních afekcí.Navržená půda umožňuje na základě hemolytického synergismu rovněž rychlou diagnostiku druhůCorynebacterium ulcerans, Dermatophilus congolensis a Listeria monocytogenes.

Klíčová slova:
Arcanobacterium haemolyticum – diagnostické médium – hemolytický synergismus –

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie


2000 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×