Ukazatele progrese infekce HIV a jejich využitív terapii


Indicators ofProgression of HIV Infection and their Application in Therapy

The authors evaluated in a group of 217 HIV positive patients the mutual relationship of the numberof CD4 + T lymphocytes and the level of the viral load of HIV RNA. Using correlation analysis evidencewas provided of a not very marked negative correlation of the two indicators. As it was assumedthat the relationship of the two parameters is influenced by the applied therapeutic procedureswhich reduce in particular the viral load, the two parameters were evaluated in relation totreatment. The closest relationship of the two investigated parameters was found in the grouptreated by monotherapy with zidovudine, followed by the group treated with a combination of twopreparations (two nucleoside inhibitors of reverse transcriptase). In the group treated by threepreparations (two nucleoside inhibitors of reverse transcriptase and a protease inhibitor) therelationship of the two parameters was least close. Investigation of the level of the viral load of HIVRNA and number of CD4 + T lymphocytes is of major importance for the introduction of antiretrovirustreatment and selection of a suitable combination of antiretrovirus preparations. It makes it alsopossible to follow up the effectiveness of this treatment.

Key words:
HIV infection – CD4 + T lymphocytes – viral load – number of copies of HIV RNA in plasma– antiretrovirus therapy.


Autoři: V. Skokanová 1;  M. Staňková 2;  M. Brůčková 3;  J. Vandasová 3;  M. Malý 3
Působiště autorů: Oddělení lékařské imunologie, KHS, Praha 2 AIDS centrum, Fakultní nemocnice Bulovka, Praha3 NRL pro AIDS, Státní zdravotní ústav, Praha 1
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. , 1999, č. 1, s. 11-15
Kategorie: Články

Souhrn

U skupiny 217 HIV pozitivních pacientů byl hodnocen vzájemný vztah počtu CD4 + T-lymfocytůa hladiny virové nálože HIV RNA. Korelační analýzou byla prokázána ne příliš výrazná negativnízávislost mezi oběma ukazateli. Vzhledem k předpokládanému ovlivnění vztahu obou parametrůpoužitými terapeutickými postupy, které zejména snižují virovou nálož, byly hodnoceny oba uka-zatele v závislosti na terapii. Nejsilnější vztah hodnot obou sledovaných parametrů byl nalezenu skupiny léčené monoterapií zidovudinem, dále pak u skupiny léčené dvojkombinací (dva nukleo-sidové inhibitory reverzní transkriptázy). U skupiny léčené trojkombinací (dva nukleosidové inhi-bitory reverzní transkriptázy a inhibitor proteázy) byla závislost obou parametrů nejméně těsná.Sledování hladiny virové nálože HIV RNA a počtu CD4 + T-lymfocytů má velký význam při zaváděníantiretrovirové léčby a při volbě vhodné kombinace antiretrovirových preparátů. Umožňuje rovněžsledování efektivity této terapie.

Klíčová slova:
infekce HIV – CD4 + T-lymfocyty – virová nálož – počet kopií HIV RNA v plazmě –antiretrovirová terapie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie


1999 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se