Eradikace přenosných nemocí


Eradication of Contagious Diseases

Based on analysis of eleven-year intense epidemiological intervention against smallpox, a numberof findings and demands ensued which should be met by an infectious disease to be included intothe programme of eradication or elimination.The author mentions several episodes from the programme of smallpox eradication in which heparticipated as a member of a WHO team. Part of the paper is a detailed explanation of the termseradication and elimination.The main part of the article is a characteristic of infections where the global programme oferadication or elimination is underway. At present the eradication of poliomyelitis and dracuncu-liasis is completed and elimination of tetanus of neonates as well as leprosy, all by the year 2000.By 2010 measles, possibly German measles and mumps should be eradicated and possibly leprosyand Chagas’ disease and onchocerciasis should be eliminated. Also for other infections such aslymphatic filariasis, trachoma and non-veneric treponematoses more remote terms are given or arenot yet given. Depending on the decision of WHO on the programme of global eradication, underprecisely defined conditions seven other infections may be included: cysticercosis (Taenia solium),diseases caused by Haemophilus influenzae b, viral hepatitis A, rotavirus enteritis, diphtheria,whooping cough and tuberculosis. In the case of viral hepatitis B only elimination is foreseen.

Key words:
eradication – smallpox – poliomyelitis – dracunculiasis – measles – lymphatic filariasis.


Autoři: V. Zikmund
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. , 1999, č. 1, s. 3-7
Kategorie: Články

Souhrn

Z analýzy průběhu jedenáctileté intenzivní epidemiologické intervence proti variole vyplynula řadapoučení a požadavků, které by mělo splňovat infekční onemocnění, aby mohlo být zařazeno doprogramu eradikace nebo eliminace.Autor uvádí několik epizod z programu vyhlazení varioly, kterého se účastnil jako pracovník SZO.Součástí sdělení je upřesnění obsahu pojmů eradikace (vyhlazení, vymýcení, likvidace) a eliminace.Hlavní částí článku je charakteristika infekcí, u nichž program globální likvidace nebo eliminaceprobíhá. V současnosti se dokončuje eradikace poliomyelitidy a drakunkulózy a eliminace tetanunovorozenců a lepry, vše do roku 2000. Do roku 2010 by měly být eradikovány spalničky, popřípaděi se zarděnkami a příušnicemi, a snad i lepra a eliminovány Chagasova nemoc a onchocerkóza.U dalších nákaz, a to lymfatických filarióz, trachomu a nevenerických treponematóz, jsou uváděnytermíny vzdálenější nebo ještě nejsou stanoveny. V závislosti na rozhodnutí SZO může být doprogramu globální eradikace zařazeno za přesně určených podmínek sedm dalších nákaz: cysticer-kóza (Taenia solium), onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae b, virová hepatitida A, rotavi-rové enteritidy, záškrt, dávivý kašel a tuberkulóza. U virové hepatitidy B lze uvažovat jen o elimi-naci.

Klíčová slova:
eradikace – variola – poliomyelitida – drakunkulóza – spalničky – lymfatické filariózy

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie


1999 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se