Faktory ovlivňující nosičství Neisseria meningitidis a Neisseria lactamica


Factors Influencing Carriership of Neisseria meningitidis and Neisseria lactamica

Invasive meningococcal diseases have become in the Czech Republic since 1993 a serious epidemio- logical and clinical problem due to a clonus which was not present previously: Neisseria meningiti- dis C:2a:P1.2,P1.5, ET-15/37. In 1996 a trial was conducted focused on the problem how this altered epidemiological and clinical situation is reflected in carriership of Neisseria meningitidis and Neisseria lactamica in the healthy population. Two age groups were followed up which were most severely affected by the new clonus of the meningococcus: 15–19 years (410 subjects) and 1–4 years (116 subjects). The trial was implemented in Olomouc where in 1993 the new epidemiological situation of the incidence of the invasive meningococcal disease was so serious that targeted vaccination was introduced. Of 116 children in the age group from 1–4 years in none Neisseria meningitidis was detected, in 9 Neisseria lactamica was found (7.7%). On repeated examination of children with a positive cultivation of Neisseria lactamica after two weeks in none Neisseria meningitidis nor Neisseria lactamica were found. Of 410 subjects in the age group from 15–19 years in none Neisseria lactamica was detected and in 35 Neisseria meningitidis (8.5%). Examinations were repeated after two weeks in 33 carriers: in 31 Neisseria meningitidis was again cultivated. Analysis of factors influencing carriership revealed in Neisseria lactamica two factors in young children which significantly promote this carriership: cold and close contact/kissing. A risk factor at the limit of significance are frequent respiratory diseases. In the carriership of Neisseria meningitidis in 15–19 year-old subjects six factors were revealed which promote carriership. A significant risk factor is close contact/kissing, the existence of partnership, participation in activities of the „disco“ type, living in a town, flats in the centre of the town. Effort is a risk factor at the limit of significance.

Key words:
Neisseria meningitidis – Neisseria lactamica – carriership – risk factors.


Autoři: P. Křížová 1;  J. Vlčková 2
Působiště autorů: Národní referenční laboratoř pro meningokokové nákazy, Státní zdravotní ústav, Praha2 Protiepidemické oddělení OHS, Olomouc 1
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. , 1998, č. 4, s. 131-136
Kategorie: Články

Souhrn

Invazivní meningokokové onemocnění se od roku 1993 stalo v České republice závažnějším epide- miologickým i klinickým problémem, což bylo způsobeno klonem, který se zde v předchozím období nevyskytoval: Neisseria meningitidis C:2a:P1.2,P1.5, ET-15/37. V roce 1996 byla provedena studie sledující, jak se tato změněná epidemiologicko-klinická situace promítá do nosičství Neisseria meningitidis a Neisseria lactamica ve zdravé populaci. Byly sledovány dvě věkové skupiny, které byly nejvíce zasaženy novým klonem meningokoka: 15–19 roků (410 osob) a 1–4 roky (116 osob). Studie byla provedena v Olomouci, kde v roce 1993 nová epidemiologická situace výskytu inva- zivního meningokokového onemocnění začala a pro svou závažnost byla řešena cílenou vakcinací. Ze 116 vyšetřených dětí ve věkové skupině 1–4 roky nebyla u žádného zjištěna Neisseria meningiti- dis, u 9 byla zjištěna Neisseria lactamica (7,7 %). Při opakovaném vyšetření dětí s pozitivní kultivací Neisseria lactamica nebyla po 14 dnech u žádného zjištěna Neisseria meningitidis ani Neisseria lactamica. Ze 410 vyšetřených osob ve věkové skupině 15–19 roků nebyla u žádného zjištěna Neisseria lactamica a u 35 byla zjištěna Neisseria meningitidis (8,5 %). Opakované vyšetření bylo po 14 dnech provedeno u 33 zjištěných nosičů, z nichž u 31 byla opět kultivována Neisseria meningiti- dis. Analýzou faktorů ovlivňujících nosičství jsme pro Neisseria lactamica zjistili u malých dětí dva faktory, které k tomuto nosičství významně přispívají: prochladnutí a úzký kontakt/líbání. Riziko- vým faktorem na hranici významnosti je časté respirační onemocnění. U nosičství Neisseria menin- gitidis bylo u 15–19letých zjištěno šest faktorů přispívajících k tomuto nosičství. Významným rizi- kovým faktorem je úzký kontakt/líbání, existence partnerského vztahu, účast na akci typu „disco“, bydlení ve městě, umístění bytu v centru města. Rizikovým faktorem na hranici významnosti je námaha.

Klíčová slova:
Neisseria meningitidis – Neisseria lactamica – nosičství – rizikové faktory.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie


1998 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×