Dlouhodobé sledování nosičství Neisseria meningitidis v nosohltanu a séroprevalence specifických protilátek u imunizovaných a neimunizovaných osob


Long-term Investigation of Neisseria meningitidis Carriership in the Nasopharynx and Seroprevalence of Specific Antibodies in Immunized and Non-immunized Sub- jects

Long-term (three-month and one-year) follow-up of nasopharyngeal carriers of Neisseria meningi- tidis with a frequency of sample collection of once a week and once a month resp. in the healthy population with a mean age of 43 years revealed a 4.8% positivity (2 of 42 subjects). Carriership of the same phenotype and ET-genotype of the N. meningitidis group 29E was stable in one subject, while the other long-term carrier of N. meningitidis group B has changes of the phenotype as well as ET-genotype during the follow-up period. Double (after a 3-month interval) verification of the seroprevalence of specific antimeningococcal antibodies revealed in a group of immunized subjects (vaccine A and C) a considerable degree of anti A immunity. Anti A-seropositivity in subjects immunized within a three-year interval since vaccination was 100%, in those immunized within a four-year interval a decline to 66% was recorded. Anti C antibodies after vaccination within a three-year interval were recorded in 75% subjects, in vaccinated subjects the authors detected antibodies during the first year after vaccination in 86% of the subjects. Natural anti A antibodies of the lowest titre 1:6 were recorded in four non-vaccinated subjects (22%). Naturally acquired anti B antibodies (B:2a:P1.2,P1.5) and anti C (C:2a:P1.2,P1.5) were not detected in any of the subjects.

Key words:
Neisseria meningitidis – long-term carriership – seroprevalence of specific antibodies.


Autoři: S. Kartusek 1;  P. Douda 1;  P. Gál 1;  M. Koudelková 1;  Z. Marková 1;  P. Křížová 2;  M. Musílek 2
Působiště autorů: Ústřední vojenský zdravotní ústav, České Budějovice 2 Národní referenční laboratoř pro meningokokové nákazy, Státní zdravotní ústav, Praha 1
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. , 1998, č. 4, s. 145-149
Kategorie: Články

Souhrn

Dlouhodobým (tříměsíčním, resp. ročním) sledováním nosohltanových nosičů Neisseria meningiti- dis při frekvenci odběrů jednou týdně, resp. jednou měsíčně, u zdravé dospělé populace průměrného věku 43 let jsme zjistili 4,8 % pozitivity (2 ze 42 osob). Nosičství stejného fenotypu i ET-genotypu N. meningitidis skupiny 29E bylo stabilní u jedné osoby, zatímco druhý dlouhodobý nosič N. meningi- tidis skupiny B vykazoval změny fenotypu i ET-genotypu v průběhu sledování. Dvojnásobným (s odstupem tří měsíců) prověřením séroprevalence specifických antimeningokoko- vých protilátek jsme zjistili u souboru očkovaných osob (vakcína A a C) solidní stupeň imunity anti A. Séropozitivita anti A u osob očkovaných v intervalu do tří let od vakcinace byla 100 %, u očkova- ných v intervalu do čtyř let byl zaznamenán pokles na 66 %. Protilátky anti C po vakcinaci v inter- valu do tří let byly zjištěny u 75 % osob, u očkovaných v prvním roce po vakcinaci u 86 % osob. Přirozené protilátky anti A v nejnižším titru 1:6 jsme zjistili i u čtyř neočkovaných osob (22 %). Přirozeně získané protilátky anti B (B:2a:P1.2,P1.5) a anti C (C:2a:P1.2,P1.5) nebyly zjištěny ani u jedné osoby.

Klíčová slova:
Neisseria meningitidis – dlouhodobé nosičství – séroprevalence specifických protilá- tek.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie


1998 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se