Dlouhodobé sledování nosičství Neisseria meningitidis v nosohltanu a séroprevalence specifických protilátek u imunizovaných a neimunizovaných osob


Long-term Investigation of Neisseria meningitidis Carriership in the Nasopharynx and Seroprevalence of Specific Antibodies in Immunized and Non-immunized Sub- jects

Long-term (three-month and one-year) follow-up of nasopharyngeal carriers of Neisseria meningi- tidis with a frequency of sample collection of once a week and once a month resp. in the healthy population with a mean age of 43 years revealed a 4.8% positivity (2 of 42 subjects). Carriership of the same phenotype and ET-genotype of the N. meningitidis group 29E was stable in one subject, while the other long-term carrier of N. meningitidis group B has changes of the phenotype as well as ET-genotype during the follow-up period. Double (after a 3-month interval) verification of the seroprevalence of specific antimeningococcal antibodies revealed in a group of immunized subjects (vaccine A and C) a considerable degree of anti A immunity. Anti A-seropositivity in subjects immunized within a three-year interval since vaccination was 100%, in those immunized within a four-year interval a decline to 66% was recorded. Anti C antibodies after vaccination within a three-year interval were recorded in 75% subjects, in vaccinated subjects the authors detected antibodies during the first year after vaccination in 86% of the subjects. Natural anti A antibodies of the lowest titre 1:6 were recorded in four non-vaccinated subjects (22%). Naturally acquired anti B antibodies (B:2a:P1.2,P1.5) and anti C (C:2a:P1.2,P1.5) were not detected in any of the subjects.

Key words:
Neisseria meningitidis – long-term carriership – seroprevalence of specific antibodies.


Autoři: S. Kartusek 1;  P. Douda 1;  P. Gál 1;  M. Koudelková 1;  Z. Marková 1;  P. Křížová 2;  M. Musílek 2
Působiště autorů: Ústřední vojenský zdravotní ústav, České Budějovice 2 Národní referenční laboratoř pro meningokokové nákazy, Státní zdravotní ústav, Praha 1
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. , 1998, č. 4, s. 145-149
Kategorie: Články

Souhrn

Dlouhodobým (tříměsíčním, resp. ročním) sledováním nosohltanových nosičů Neisseria meningiti- dis při frekvenci odběrů jednou týdně, resp. jednou měsíčně, u zdravé dospělé populace průměrného věku 43 let jsme zjistili 4,8 % pozitivity (2 ze 42 osob). Nosičství stejného fenotypu i ET-genotypu N. meningitidis skupiny 29E bylo stabilní u jedné osoby, zatímco druhý dlouhodobý nosič N. meningi- tidis skupiny B vykazoval změny fenotypu i ET-genotypu v průběhu sledování. Dvojnásobným (s odstupem tří měsíců) prověřením séroprevalence specifických antimeningokoko- vých protilátek jsme zjistili u souboru očkovaných osob (vakcína A a C) solidní stupeň imunity anti A. Séropozitivita anti A u osob očkovaných v intervalu do tří let od vakcinace byla 100 %, u očkova- ných v intervalu do čtyř let byl zaznamenán pokles na 66 %. Protilátky anti C po vakcinaci v inter- valu do tří let byly zjištěny u 75 % osob, u očkovaných v prvním roce po vakcinaci u 86 % osob. Přirozené protilátky anti A v nejnižším titru 1:6 jsme zjistili i u čtyř neočkovaných osob (22 %). Přirozeně získané protilátky anti B (B:2a:P1.2,P1.5) a anti C (C:2a:P1.2,P1.5) nebyly zjištěny ani u jedné osoby.

Klíčová slova:
Neisseria meningitidis – dlouhodobé nosičství – séroprevalence specifických protilá- tek.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie


1998 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MIMOŘÁDNĚ Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.