Candida krusei (Cast.) Berkhout – potenciální patogen se vzrůstajícím významem


Candida krusei (Cast.) Berkhout – a Potential Pathogen of Increasing Importance

The authors collect information on the biological properties, ecology and pathogenicity of Candida krusei. They give a list of forms of diseases caused by this yeast and a profile of its sensitivity to antimycotics. They point out the difference between C. krusei and species of C. albicans and analyze the factors enabling its propagation. In their opinion, the resistance of this yeast to fluconazole is the main cause of the increased number of colonizations and infections produced by C. krusei. The population of C. krusei resistant to fluconazole is selected from other, sensitive species of the genus Candida primarily in hospitalized patients. Though there is no consensus of opinion at present on the influence of fluconazole on the yeast spectrum, the authors suppose this systemic antimycotic plays a distinct role in the growing importance of C. krusei.

Key words:
yeasts – Candida krusei – fluconazole.


Autoři: M. Otčenášek;  V. Buchta
Působiště autorů: Ústav experimentální biofarmacie, společné pracoviště PRO. MED. CS Praha a. s. a Akademie věd České republiky, Hradec Králové Farmaceutická fakulta, Univerzita Karlova, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. , 1998, č. 4, s. 137-140
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři soustřeďují informace o biologických vlastnostech, ekologii a patogenitě Candida krusei. Uvádějí výčet forem onemocnění působených touto kvasinkou a profil její citlivosti k antimykoti- kům. Zdůrazňují odlišnost C. krusei od druhu C. albicans a analyzují faktory umožňující její propagaci. Za hlavní příčinu růstu počtu kolonizací a infekcí vyvolávaných C. krusei autoři považují rezistenci této kvasinky k flukonazolu. Populace C. krusei odolná k flukonazolu je selekována z rámce ostatních citlivých druhů kandid především u hospitalizovaných nemocných. Přestože současné názory na ovlivnění spektra kvasinek flukonazolem nejsou jednotné, autoři přisuzují tomuto systémovému antimykotiku výrazný podíl na růstu významu C. krusei.

Klíčová slova:
kvasinky – Candida krusei – flukonazol.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie


1998 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se