Viliam Mojto. Diabetes mellitus – komplikácie a liečba


Autoři: Vladimír Uličiansky
Vyšlo v časopise: Diab Obez 2019; 19(38): 142
Kategorie: Z odbornej literatúry


A-medi management: Bratislava 2019. 208 s. ISBN 9788089797417

Slovensko patrí medzi krajiny s vysokou prevalenciou diabetes mellitus (DM). Prevalencia DM predstihuje údaje z viacerých krajín Európskej únie a pritom ešte musíme počítať s progresívnym nárastom tohto ochorenia v našej populácii. DM predstavuje závažný medicínsky a spoločenský problém. Ako liečiť DM podľa najnovších vedeckých poznatkov?

Monografia „Diabetes mellitus – komplikácie a liečba“ sa snaží riešiť tento problém. Poskytuje moderný pohľad na klasifikáciu a diagnostiku DM. Venuje sa nefarmakologickej liečbe DM. V úvodných kapitolách sú zaujímavé poznatky aj pre pacientov, hlavne čo sa týka plánovania jedla pri DM 1. a 2. typu, prevencie hypoglykémie a rád pri interkurentných ochoreniach. Podrobne je rozpísaná liečba DM inzulínom (humánne inzulíny a analógy inzulínu), liečba perorálnymi antidiabetikami (derivátmi sulfonylurey, meglitinidu, biguanidmi, tiazolidíndiónmi, inhibítormi dipeptidylpeptidázy 4 a inhibítormi sodíkovo-glukózového kotransportéra 2). Nechýba kapitola o agonistoch GLP1 receptorov. Všade, kde je to potrebné, sú uvedené aj fixné kombinácie liečiv. Je zdôraznený význam včasnej liečby inzulínom pri DM 2. typu. Pri liečbe je uvedený postup od iniciálnej monoterapie, cez kombináciu dvoch a troch antidiabetických farmák.

Samostatné kapitoly sú venované akútnym a chronickým komplikáciám DM, ako mikrovaskulárnym (diabetická nefropatia, retinopatia a neuropatia), tak aj makrovaskulárnym (ischemická choroba srdca, obliterujúca ischemická choroba dolných končatín a náhle cievne mozgové príhody). Podrobne je rozpísaná problematika tehotenstva a DM.

Moderné trendy v hodnotení spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel v kontexte direktívy Európskej únie o vodičských preukazoch na základe materiálov vypracovaných Slovenskou diabetologickou spoločnosťou predstavujú samostatnú kapitolu tejto publikácie.

Liečba DM nepredstavuje len liečbu hyper­­glykémie. Veľký význam má tiež liečba diabetickej dyslipidémie. Narastajúcim problémom u pacientov s DM v klinickej praxi sa stávajú cievne mozgové príhody, demencia a kongnitívny deficit. V kontexte DM 2. typu vystupuje do popredia aj význam infekcie vírusom hepatitídy C. V súčasnosti sa kladie dôraz na zníženie kardiovaskulárnej a celkovej mortality pri DM.

Publikácia je určená študentom medicíny a farmácie v pregraduálnom a postgraduálnom vzdelávaní, internistom, ale aj ostatným medicínskym pracovníkom, ktorí sú zapojení do liečebnej starostlivosti o pacientov s ochorením diabetes mellitus. Snáď najväčší prínos by mohla mať pre mladých lekárov, ktorí hľadajú odpovede na širokú paletu otázok, ktoré prináša každodenná klinická prax.

Doručené do redakcie 12. 11. 2019

MUDr. Vladimír Uličiansky

vladouli@centrum.sk


Štítky
Diabetologie Obezitologie
Článek Editorial

Článek vyšel v časopise

Diabetes a obezita

Číslo 38

2019 Číslo 38
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Akutní difuzní bolest břicha může vést k diagnóze vzácného onemocnění
nový kurz
Autoři:

Antikoagulační terapie v sekundární prevenci ischemické CMP aneb co všechno se může stát…
Autoři:

Vzácné poruchy zraku a jejich genetické testování
Autoři: prof. MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Praktické aspekty mezioborové spolupráce při diagnostice a léčbě srdečního selhání
Autoři: MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková, prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., MUDr. Marie Lazárová

Praktický lékař – spojka mezi pacientem a specialistou
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se