Prvé skúsenosti s biosimilárnym inzulínom glargín 100 IU/ml – inzulínom Semglee®: kazuistika


Autoři: Alena Gabrišová
Působiště autorů: Diabetes centrum s. r. o., Trenčín
Vyšlo v časopise: Diab Obez 2019; 19(38): 127-129
Kategorie: Kazuistiky

Úvod

V dôsledku progresívnej dysfunkcie B-buniek pankreasu, ktorá charakterizuje diabetes mellitus 2. typu (DM2T), je často potrebná liečba inzulínom.

Kazuistika

Demografické údaje pacienta

Vek: 74, pohlavie: žena

Anamnéza pacienta a terajšie ochorenie

Diabetes mellitus 2. typu (DM2T) bol u uvedenej 74-roč­nej pacientky diagnostikovaný v roku 2007. Rodinná anamnéza bola pre DM2T negatívna. Pacientka je nefajčiarka a ani v minulosti nefajčila. Má pravidelnú miernu fyzickú aktivitu (záhrada, prechádzky, bicykel). Ďalšie diagnózy: od roku 1997 diagnostikovaná arteriálna hypertenzia; v roku 1999 bola u pacientky vykonaná strumektómia, postoperačne vznikla hypotyreóza, ktorá bola riešená substitučnou terapiou; stav po cholecystektómii, hyperlipoproteinémia – kombinovaný typ, hyperurikémia.

Objektívny nález a výsledky vyšetrení

Fyzikálny nález bol pri kontrolách u pacientky v norme bez pozoruhodností: BMI = 27,41; obvod pása 92 cm; výška 154 cm; hmotnosť 65 kg. Pacientka má dobre kontrolovanú arteriálnu hypertenziu pri kombinovanej liečbe (nebivolol kombinovaný s hydrochlórotiazidom 5–12,5 mg, perindopril s amlodipínom 4–5 mg, moxonidín 0,2 mg); ďalej omeprazol 20 mg, levotyro­xin 112 μg. Konkomitantná liečba sa od začiatku liečby glargínom po kontrolu, ktorá bola o 3 mesiace, nemenila. Lipidový profil je uspokojivý bez hypolipidemickej liečby.

Priebeh ochorenia

Od roku 2007 bola pacientka uspokojivo kompenzovaná na diabetickej diéte. Od mája 2010 pre zhoršenie kompenzácie bol indikovaný metformín v dávke 850 mg denne, postupne titrovaný na 2 500 mg (HbA1c 7,7 %). Pacientka si zakúpila glukometer a bola edukovaná o self­monitoringu glykemických profilov. Od novembra 2014 bol pridaný derivát sulfonylurey (HbA1c 7,6 %). Najskôr bol nasadený glimepirid v dávke 2 mg denne, titrovaný na 4 mg denne, neskôr zmenený na gliklazid s riadeným uvoľňovaním, titrovaný na 120 mg. Na tejto kombinácii bola pacientka kompenzovaná do apríla 2019. Od apríla 2019 bol do liečby pre nedostatočnú kompenzáciu diabetu (HbA1c 8,9 %) a zhoršenie laboratórnych výsledkov pridaný inzulín glargín (Semglee) 1-krát denne v 21:00 v dávke 10 IU s.c. Pacientka bola poučená o nutnosti zahájenia liečby inzulínom a s touto liečbou súhlasila. Následne sme intenzifikovali počet kontrol pacientky na ambulancii a titrovali sme dávku inzulínu na 24 IU denne s.c. Pri tejto liečbe došlo behom 3 mesiacov k významnému poklesu HbA1c na 7,9 %. Pacientka bola edukovaná o spôsobe titrácie dávky inzulínu podľa hodnôt glykémií ráno nalačno. U pacientky sa nevyskytli hypoglykémie.

Diskusia

Kombinácia bazálneho inzulínu a perorálnych antidiabetík sa považuje za účinnú a bezpečnú liečbu. Táto liečba je však náročnejšia na spoluprácu pacienta, ktorý by mal dodržiavať diétne a režimové opatrenia, vyžaduje častejšie meranie glykémií a schopnosť spolupráce pri titrácii dávky inzulínu. V prezentovanej kazuistike demonštrujeme efekt intenzifikácie liečby pridaním bazálneho inzulínu glargín v kombinácii s perorálnymi antidiabetikami (PAD). Kazuistika tejto pacientky potvrdzuje dôležitosť správnej edukácie a následnej spolupráce pacienta pre dosiahnutie optimálnej kompenzácie diabetu. Pacientka dosiahla zlepšenie diabetu bez výskytu hypoglykémií, čo je v súlade s prácami, ktoré ukazujú, že inzulín glargín redukuje riziko vzniku hypoglykémií v porovnaní s NPH inzulínom, čo umožňuje viac intenzívnu liečbu DM2T s dosiahnutím cieľovej hodnoty HbA1c ≤ 7,0 %.

Záver

Intenzifikácia liečby DM2T inzulínom glargín s PAD viedla k zlepšeniu kompenzácie diabetu u pacientky, u ktorej dvojkombinácia PAD nebola dostatočne efektívna. Táto liečba bola dobre tolerovaná a bez výskytu nežiaducich hypoglykémií.

Doručené do redakcie 25. 10. 2019

Prijaté po recenzii 6. 11. 2019

MUDr. Alena Gabrišová

gabrisova@diabetescentrum.sk


Zdroje
  1. Martinka E, Uličiansky V, Mokáň M et al. Konsenzuálne terapeutické odporúčanie Slovenskej diabetologickej spoločnosti pre diabetes mellitus 2. typu (2018). Forum Diab 2018; 7(1): 47–68.
  2. Pelikánová T, Bartoš V et al. Praktická diabetologie 6. ed. Maxdorf: Praha 2018. ISBN 978–80–7345–559–0.
Štítky
Diabetologie Obezitologie
Článek Editorial

Článek vyšel v časopise

Diabetes a obezita

Číslo 38

2019 Číslo 38
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Akutní difuzní bolest břicha může vést k diagnóze vzácného onemocnění
nový kurz
Autoři:

Antikoagulační terapie v sekundární prevenci ischemické CMP aneb co všechno se může stát…
Autoři:

Vzácné poruchy zraku a jejich genetické testování
Autoři: prof. MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Praktické aspekty mezioborové spolupráce při diagnostice a léčbě srdečního selhání
Autoři: MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková, prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., MUDr. Marie Lazárová

Praktický lékař – spojka mezi pacientem a specialistou
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se