VYHLÁŠENÍ CENY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ


Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2021; 76 (3): 178.
Kategorie: Osobní zprávy

Na své schůzi dne 13. dubna 2021 rozhodlo předsednictvo ČLS JEP o výběru osobnosti, která letos získá prestižní Cenu JEP. Na návrh České společnosti pro neurovědy ČLS JEP a České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP se jí stal pan prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc., FCMA, plk. v.v.

Pan profesor aktivně působí v oboru neurochirurgie téměř 60 let. Byl vždy iniciátorem moderních metod charakterizovaných mikrochirurgií, intraoperačním monitorováním nervových funkcí a od roku 1990 chirurgií lebeční baze. Stal se třetím přednostou Neurochirurgické kliniky 1. LF UK a Ústřední vojenské nemocnice v Praze, kterou po roce 1989 otevřel světu. V roce 1990 se stal místopředsedou ČLS JEP a zůstal 21 let členem jejího předsednictva.

Prof. Zvěřina působí v řadě mezinárodních neurovědních a neurochirurgických společností, je spoluzakladatelem a místopředsedou České společnosti pro neurovědy ČLS JEP a byl členem výboru České neurochirurgické společnosti ČLS JEP. Na návrh České pediatrické společnosti ČLS JEP obdržel Čestnou medaili 1994 a dále Čestné členství ČLS JEP v roce 1997.

Publikoval přes 170 odborných prací, přednesl doma a v zahraničí více než 370 přednášek. Práce se zabývají základním výzkumem nervových funkcí u člověka a zaváděním nových operačních metod v neurochirurgii. U nás je průkopníkem mikroneurochirurgické operační techniky vůbec, mikrovaskulárních dekompresivních operací při faciálním hemispazmu a neuralgii n.V. Zavedl u nás mikrochirurgický steh nervu bez napětí pomocí autotransplantátů. Je průkopníkem peroperačního monitorování funkcí a chirurgie lební baze u nás. Zahájil mikrochirurgické operování tu n. VIII a kavernomů mozkového kmene v ČR. S Klinikou ORL a chirurgie hlavy a krku zahájil v roce 1999 v ČR první implantace sluchových elektrod do mozkového kmene u neslyšících po NF 2.

Je členem 18 domácích a zahraničních odborných společností, většinou s neurovědní tematikou. Od roku 1992 je členem Nadace „Míša“ Charty 77, zavádějící do ČR léčbu LGN, od r. 1990 je spoluzakladatelem a místopředsedou Společnosti pro neurovědy ČLS JEP, členem výboru České neurochirurgické společnosti ČLS JEP. V r. 1992 byl spoluzakladatelem World Federation of Skull Base Societies a členem výboru European Skull Base Society. Je členem World Federation of Neurosurgical Societies (WFNS) a Evropské EANS. V roce 1999 byl spoluzakladatelem Central European Neurosurgical Society (CENS), jejímž je tajemníkem.

Cena JEP bude panu profesorovi slavnostně předána v Purkyňových rodných Libochovicích při příležitosti pořádání 63. Purkyňova dne.

 

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 3

2021 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se