Pocta paní profesorce MUDr. Lidce Lisé, DrSc., k životnímu jubileu


Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2018; 73 (2): 70-71.
Kategorie: Laudace

Naše medicína vždy velmi živě přijímala pokroky jednotlivých oborů. Bylo tomu tak i v endokrinologii a zejména v endokrinologii dětského věku a dospívání. Na domácí půdě se vypracovala celá plejáda vynikajících dětských endokrinologů, kteří svou prací a svými publikacemi zaujali celosvětovou pozornost. Jednou takovou osobností je paní profesorka MUDr. Lidka Lisá, DrSc.

Prof. Lisá (první zprava) se spolupracovníky na 1. dětské klinice FN Motol
Prof. Lisá (první zprava) se spolupracovníky na 1. dětské klinice FN Motol

Padesátá léta minulého století v endokrinologii byla zlatou dobou vrcholných úspěchů vědy v oblasti steroidních hormonů. Výzkum kortikosteroidů byl oceněn Nobelovou cenou, výzkum v oblasti sexuálních hormonů otevřel cestu k praktickému využití v hormonální antikoncepci, objev aldosteronu byl základem pozdějšího využití poznatků v tomto oboru k nebývalému rozšíření léčebné palety hypertenze a rozšířily se významně i znalosti o úloze vitaminu D. Mezi milníky steroidní patofyziologie patří i objevy adrenálních enzymopatií, které v krátkém sledu let 1954–1958 odkryly příčinu a tím i usnadnily léčbu vrozené adrenální hyperplazie. Zlaté období akumulace poznatků o hormonech, zejména steroidních, jistě mělo vliv na pozdější životní zaměření tehdejší studentky Lidky Vynikalové.

Než se však ke své úzké specializaci dopracovala, prošla bohatou pediatrickou praxí v Trutnově, na Hagiboru a pak trvale na dětském oddělení motolské nemocnice. Zde se věnovala zejména problematice vývoje dítěte, dětské obezitologie a poruch pohlavní diferenciace. Její odborné a vědecké úspěchy byly formálně potvrzeny získáním několika atestací, habilitací a získáním vědecké hodnosti DrSc. Jmenování profesorkou proběhlo však až po sametové revoluci v r. 1990. V témže roce se ujala práce šéfredaktorky časopisu Česko-slovenská pediatrie. Tento úkol vykonávala s mimořádnou pracovitostí, pečlivostí a širokým přehledem.

Náš Endokrinologický ústav začal aktivně spolupracovat s paní profesorkou od r. 1990 v problematice vrozené adrenální hyperplazie, Turnerova syndromu a receptorově podmíněné snížené citlivosti na androgeny. Výsledkem bylo celkem 12 publikací a také spolupráce na její základní monografii „Poruchy sexuální diferenciace“ z r. 2001. I při této spolupráci se paní profesorka osvědčila jako velice aktivní, spolehlivý, iniciativní a při tom zcela bezproblémový spoluautor a v případě její monografie jako hlavní autor a organizátor s jasnými požadavky na své spolupracovníky.

Paní profesorka hledala i po dosažení 65 let možnost uplatnění svých zkušeností také někde jinde než v ordinaci v Jičíně, kam se vrátila po mnoha letech. Také výzkumná práce ji stále ještě těšila, a proto jsme byli rádi, že přijala nabídku pracovat částečně také v pediatrické sekci klinického oddělení Endokrinologického ústavu na Národní třídě. V ústavu od 1. 10. 1998 do 31. 12. 2012 vedla svou ordinaci, kde se starala také o mezitím dospělé své kdysi dětské pacienty a poznávala úskalí přechodu mezi péčí o dítě a péčí o náhle vyspělého adolescenta. Je třeba přiznat, že činnost, ba i pouhá přítomnost paní profesorky byla velkým přínosem nejen pro Endokrinologický ústav, ale především pro pacienty. Se všemi jednala vždy s velkým porozuměním, rozvahou, trpělivostí a empatií. Takový postoj není lehké vždy udržet u některých endokrinopatií, které se někdy snoubí s hormonální dysregulací i rozladou pocitů a chování.

Lékařku, organizátorku a vědeckou pracovnici takového formátu, jakou je paní profesorka Lidka Lisá, bych přál nejen pacientům, ale i jejím spolupracovníkům a nadřízeným. Věřím, že její péče o pacienty i ochota sdílet své zkušenosti s mladší generací lékařů bude pokračovat i po dosažení jubilea. K tomu jí přejeme především zdraví a životní energii, lásku svých blízkých, vděk pacientů a úctu kolegů.

Prof. MUDr. RNDr. L. Stárka, DrSc.


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 2

2018 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se