Diskuse


Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2017; 72 (6): 382.
Kategorie: Diskuse

Vážená redakce,

se zájmem jsme si přečetli původní práci kolegů Strachana a kol. s názvem „Pepsín v sekrétoch horných dýchacích ciest u detí jako marker extraezofágového refluxu“ v červnovém vydání Česko-slovenské pediatrie, jejímž cílem bylo upozornit na problematiku extraezofageálních příznaků refluxního onemocnění a představit vlastní zkušenosti s vyšetřováním pepsinu pomocí komerčního preparátu, poskytnutého firmou Imedex s.r.o., PeptestTM. Rozumíme obtížnosti získání většího množství pacientů, aby byl soubor robustní, etické problematičnosti získat kontrolní skupinu při užití invazivních metod i nedostupnosti multikanálové intraluminální impedance. Za kontroverzní však považujeme sílu závěrů, které autoři z takovýchto dat vytvořili.

Pokud chceme hodnotit detekční schopnosti nového testu, v tomto případě Peptestu u dětí, je třeba mít k dispozici metodu, která je v danou chvíli považována za zlatý standard a s touto nové výsledky porovnáme. Optimální diagnostická metoda je pak taková, která nejlépe dokáže předpovědět odpověď na léčbu. U mimojícnových příznaků refluxního onemocnění se zatím nepodařilo potvrdit účinnost žádné z testovaných terapií v porovnání s kontrolní skupinou [1–5]. Naopak, data u dospělých pacientů [1–4] a velmi omezená data u dětských pacientů [5] ukazují, že např. inhibitory protonové pumpy nejsou vhodným lékem (minimálně pro celou tuto skupinu pacientů). Za těchto podmínek je pak obtížné hledat zlatý standard diagnostiky. Přesto nelze za tento zlatý standard považovat klinické podezření, a to zvláště za situace (jak sami autoři uvádějí ve sdělení), že mimojícnové příznaky refluxního onemocnění jsou u dětí nespecifické. Autoři poukazují na neshodu mezi výsledky pH-metrie a Peptestu. Z publikovaných dat však nelze posoudit, který výsledek je přesnější. Také nálezy z multikanálové intraluminální impedance (která sice podle našeho názoru není zlatým standardem, ale pomocí ní určená asociace symptomu a refluxních epizod se k němu aspoň blíží) se s výsledky Peptestu neshodují [6].

Ze zmíněných dat nám tak nepřipadá vhodné vytvořit závěr, že je vyšetření Peptestu vhodným diagnostickým nástrojem, který je dokonce lepší než 24hodinová pH-metrie. Mimojícnové příznaky refluxního onemocnění jsou styčnou oblastí několika odborností a jednotlivé názorové proudy, umožněné velmi malým množstvím kvalitních publikovaných dat, se poměrně dramaticky rozcházejí. Přesto je třeba vždy interpretovat výsledky studií jen tak, jak to umožňují nasbíraná data.

Ondřej Hradský,

Jiří Bronský

Pediatrická klinika 2. LF UK

FN Motol

V Úvalu 84

150 05 Praha 5

e-mail: ondrej.hradsky@lfmotol.cuni.cz


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 6

2017 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antiseptika a prevence ve stomatologii
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi
Autoři: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se