28. kongres ČLS JEP – „purkyňovský“


Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2017; 72 (6): 383-384.
Kategorie: Zprávy

Ve dnech 7.–8. prosince 2017 uspořádá ČLS JEP svůj 28. kongres, věnovaný 230. výročí narození Jana Evangelisty Purkyně, které připadá na 18. prosinec.

Kongres se koná pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR, pana Milana Štěcha a ministra zdravotnictví ČR, JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA.

Slavnostní část proběhne 7. prosince 2017 v Senátu Parlamentu ČR, zde se bude konat rovněž tisková konference a večerní společenský program.

Kongres bude druhý den, tzn. 8. prosince 2017, pokračovat v Lékařském domě, sídle ČLS JEP, dalšími přednáškami a diskusemi. 

Všechna prezentovaná sdělení budou vydána knižně v nakladatelství Mladá fronta.

TÉMATA KONGRESU

  1. Historický pohled na osobnost Jana Evangelisty Purkyně
  2. Purkyňovy objevy a koncepce ve vztahu k dnešku
  3. Co nás čeká aneb jak se budou medicína a přírodní vědy vyvíjet do konce tohoto století?

PROGRAM 28. KONGRESU ČLS JEP

ČTVRTEK 7. 12. 2017

Jan Evangelista Purkyně

9:00 – 9:05 Uvítání

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

9:05 – 9:35 Základní biografická data Jana Ev. Purkyně

doc. MUDr. Otakar Brázda, CSc.

9:35 – 10:15 Podrobnosti ze života Jana Ev. Purkyně očima jeho potomka

prim. MUDr. Ivan Fišer, Ph.D.

10:15 – 10:35 Jan Ev. Purkyně a Časopis lékařů českých v boji o vznik české lékařské fakulty

doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D.

Purkyňovské tradice

11:00 – 11:10 Mladá léta Jana Ev. Purkyně

prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.

11:10 – 11:20 Purkyňovská tradice na Blatné

prof. MUDr. Václav Mandys, CSc.

11:20 – 11:40 Tradice Purkyňovy ceny udělované ČLS JEP

Předání Zlatých pamětních medailí ČLS JEP

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

11.40 – 11:50 Cena J. E. Purkyně a její zatím poslední laureát

prof. RNDr. Jaroslav Květina, DrSc., dr. h. c.

Purkyňovy zásluhy, objevy a dnešek

13:00 – 13:15 Pozdrav předsedy Slovenskej lekárskej spoločnosti a budúcnosť urológie

Dr. h. c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MHA

13:15 – 13:30 Purkyňova Živa a česká vědecká komunita

prom. biol. doc. Jan Janko, CSc.

13:30 – 13:45 Jan Ev. Purkyně a Časopis lékařů českých

MUDr. Petr Sucharda, CSc.

13:45 – 14:00 Odkaz Jana Ev. Purkyně pro dějiny a filosofii přírodních věd

Mgr. Tomáš Hermann, Ph.D.

14:00 – 14:15 Jméno Purkyně a botanika

prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc - Mgr. Lucie Čermáková, Ph.D.

14:15 – 14:30 Odkaz JEP dnešní medicíně

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.

14:30 – 14:45 J.E. Purkyně a farmakologie

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.

14:45 – 15:00 Purkyňova koncepce výuky fysiologie

prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc.

15:00 – 15:15 Jan Ev. Purkyně a mozeček tehdy a dnes

doc. MUDr. František Vožeh, CSc.

15:15 – 15:30 Purkyňovy objevy jako základ moderního neurovědního výzkumu

prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.

15:50 – 16:05 Převodní systém

prof. MUDr. Oldřich Eliška, DrSc.

16:05 – 16:20 Purkyňovy studie rovnovážné funkce a sluchu

prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., dr. h. c.

16:20 – 16:35 Vědecká práce Jana Ev. Purkyně a jeho žáků s použitím mikroskopických technik

doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D.

16:35 – 16:50 Jan Ev. Purkyně a patologie

prof. MUDr. Ivo Šteiner, CSc.

16:50 – 17:05 Jan Ev. Purkyně a historie experimentální kardiologie

prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc.

17:05 – 17:20 Jan Ev. Purkyně – zakladatel vědecké kinematografie

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.

17:20 – 17:35 Jan Ev. Purkyně a pohybová aktivita

MUDr. Jaroslav Novák, Ph.D.

17:35 – 17:50 Malé zamyšlení nad biologickou elektronovou mikroskopií (a nejen nad ní)

doc. RNDr. František Weyda, CSc.

PÁTEK 8. 12. 2017

8:30 – 8:40 Úvod

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

8:40 – 8:55 Jan Ev. Purkyně ve sbírkách Národní lékařské knihovny a Zdravotnického muzea

Mgr. Šimon Krýsl - PhDr. Veronika Löblová

8:55 – 9:10 Jan Ev. Purkyně: medaile v numismatické sbírce Zdravotnického muzea NLK

Mgr. Michaela Lindová

9:10 – 9:20 Pár slov o Purkyňových potomcích

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

9:20 – 9:30 Současný výzkum ve fyziologických a patofyziologických ústavech lékařských fakult v České republice – Purkyňův odkaz

prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.

JEP a perspektivy jednotlivých lékařských oborů

9:30 – 9:45 Robotická abdominální chirurgie – vývoj a očekávaný přínos

prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.

9:45 – 10:00 Role interny na začátku 3. tisíciletí – pár příkladů z praxe

prof. MUDr. Richard Češka, CSc.

10:00 – 10:15 Quo vadis, neurologie

prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.

10:15 – 10:30 Budoucnost onkologie v ČR

doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

10:30 – 10:45 Budoucnost anesteziologie

prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA

11:00 – 11:15 Kochleární implantace v České republice – historie a perspektivy

MUDr. Jiří Skřivan, CSc.

11:15 – 11:30 Pneumologie – od tuberkulózy k respirační medicíně

prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

11:30 – 11:45 Budoucnost revmatologie

prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.

11:45 – 12:00 Současnost a budoucnost orgánových transplantací

MUDr. Pavel Trunečka, CSc.

12:00 – 12:15 Opatrná prognóza současné ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.

12:15 – 12:30 Proč usilovat o reformu psychiatrické péče?

doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.

12:30 – 12:45 Geriatrie – minulost, přítomnost, budoucnost

doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

12:45 – 13:00 Budoucnost genetiky

prim. MUDr. David Stejskal

13:00 – 13:15 Artroskopická operativa velkých kloubů – je ještě nutná artrotomie?

prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA

13:15 – 13:30 Výzvy geriatrické paliativní péče

prim. MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.

13:30 – 13:45 Purkyňovy zrakové výzkumy

MUDr. Pavel Kuthan


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 6

2017 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×