Editorial: Rostoucí skelet – oblast zájmu do budoucna


Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2017; 72 (4): 211.
Kategorie: Sympozium - Osteologie

Vývoj skeletu začíná v časných fázích embryonálního vývoje, kdy se mezenchymální buňky v předurčených místech diferencují na osteoblasty či chondroblasty. Na konci embryonálního období je již vytvořena kompletní chrupavčitá kostra. Další vývoj dává vzniknout primárním, posléze sekundárním osifikačním centrům a růstovým chrupavkám. Po narození dynamický nárůst skeletu pokračuje. Kostní hmota představuje metabolicky nesmírně aktivní systém, který se významnou měrou podílí na uchování integrity celého organismu. Minerální metabolismus a procesy probíhající v kostní tkáni se týkají širokého spektra oblastí – molekulární biologie, fyziologie, genetiky, výživy, strukturální biologie, hormonální regulace a buněčných signálních systémů v řadě orgánů či tkání včetně kostní hmoty, chrupavky, příštítných tělísek, ledvin, střevní sliznice, kostní dřeně, kůže, svalstva i imunitního systému. V řadě oborů (jmenujme například onkologii nebo neonatologii) se díky novým poznatkům a způsobům léčby daří zvládat závažné situace, v nichž ještě relativně nedávno nemocní jimi trpící neměli moc šancí na přežití. Spolu s klesající mortalitou se však u těchto přežívajících pacientů zákonitě objevují komplikace, s nimiž jsme se příliš často nesetkávali. Jednou z nich je nepochybně negativní vliv samotného onemocnění nebo jeho nezbytné terapie na vyvíjející se kostní tkáň.

U většiny chronických onemocnění je nyní k dispozici paleta postupů a léčebných přípravků, jež jsou schopny zajistit poměrně dlouhodobé remise patologických stavů. S narůstajícím komfortem pro nemocného se nyní musíme zabývat i aspekty, které se možná dříve tváří v tvář problémům, jak vůbec zvládnout základní onemocnění, nejevily tak podstatnými. To je opět prostor pro péči o co nejoptimálnější nárůst kvalitní kostní hmoty.

V interně, ortopedii, gynekologii, endokrinologii, revmatologii, nefrologii, všude se v posledních letech osteologická problematika začíná objevovat stále častěji. Pediatrie není výjimkou. Naopak, pohled pediatrů na kostní tkáň je zcela specifický. Během období dětství a dospívání se kostní hmota především vytváří, mineralizuje a posléze dozrává. Míra její novotvorby (modelace) významně převyšuje pouhou obnovu starší kostní tkáně (remodelace), která převládne až po ukončení růstu. Kvantita a kvalita kostní hmoty dosažená zejména v prvých dvou dekádách života je vkladem, s nímž pak organismus musí vystačit až do konce své existence. Ne náhodou se ve všech zemích, v nichž se prodlužuje průměrná délka lidského života, stává celospolečensky významným zdravotním a ekonomickým problémem právě osteoporóza.

Studium struktury kostní tkáně a jejích funkcí pomáhá objasnit patogenetické děje u řady chorob, které nějakým způsobem skelet či minerální metabolismus postihují. Nejde však jen o zabezpečení optimální péče pro děti nemocné. Pediatrie je medicínský obor, zaměřený převážně na prevenci. Pochopení fyziologických a patofyziologických procesů v kostní hmotě pomáhá formulovat obecná doporučení, jak nejlépe podpořit správný vývoj skeletu každého jedince podle genetické predispozice. O významu jeho pravidelného zatěžování pohybovou aktivitou, optimálního přívodu živin a minerálů i dostatečné saturace organismu vitaminem D dnes není pochyb.

V tomto čísle časopisu mají čtenáři možnost nahlédnout do problematiky poruch příjmu potravy, které reprezentují typická chronická onemocnění s negativním dopadem na skelet, a osvěžit si znalosti o dvou skupinách vrozených chorob kostní tkáně, hypofosfatázii a osteogenesis imperfecta. U prvé již máme k dispozici možnost terapie chybějícím enzymem, u druhé se snažíme navýšit kvalitu života nemocných symptomatickou léčbou a řadou opatření v týmové péči. Jak je patrné, vyhlídky i těchto dětí jsou dnes již významně lepší, než tomu bylo na konci dvacátého století.

Prof. MUDr. Milan Bayer, CSc.

Klinika dětí a dorostu 3. LF UK

a FN Královské Vinohrady

Šrobárova 50

100 34 Praha 10

e-mail: milan.bayer@fnkv.cz; milan.bayer@ftn.cz


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 4

2017 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×