Vzpomínka na profesorku MUDr. Helenu Lomíčkovou, DrSc.,
někdejší přednostku Dětské oční kliniky Fakulty dětského lékařství v Praze-Motole
5. 11. 1919 – 2. 7. 2016


Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2017; 72 (2): 144.
Kategorie: Osobní zprávy

Prof. Lomíčková vyrůstala jako dcera středoškolského profesora, absolvovala klasické gymnázium ještě s výukou řečtiny, vysokoškolská studia měla přerušena násilným uzavřením vysokých škol nacisty. Po ukončení studií po válce krátce pracovala na očním oddělení na Kladně a od té doby již na II. oční klinice UK v Praze, kde si pod vedením prof. MUDr. Jaromíra Kurze a prof. MUDr. Věry Kadlecové upevnila svůj vztah k dětské oftalmologii. V té době byly na klinice – z dnešního pohledu – zcela idylické poměry. Všichni jsme navzájem znali i rodinné příslušníky a pravidelně jsme o prázdninách organizovali středeční odpolední výlety na letní sídla pracovníků kliniky.


O přínosu vědeckovýzkumných a terapeutických metod v oblasti dětské oftalmologie, především retinopatie nezralých, prof. MUDr. Heleny Lomíčkové, DrSc., máme dostatek informací, problematice retinopatie nedonošených se věnovala plných 40 let. Zavedla pravidelné konziliární služby na neonatologických odděleních, sestavila první screeningový program ROP, iniciovala léčení řízenou oxygenoterapií, popsala dokonale atypické formy postižení, metodu kryopexe. Získala a vyškolila nejen pracovníky a následovníky z kliniky, ale řadu oftalmologů z jiných pracovišť. Jejím velkým snem a cílem bylo založení specializovaného klinického pracoviště v tehdy budované nejmodernější nemocnici v Motole, jejíž nová část byla specializována na pediatrickou problematiku. Část nemocnice pro dospělé měla být dobudována až později. Po velkých přípravách jsme se v listopadu 1979 dočkali ustavení Dětské oční kliniky, prvního zařízení tohoto specializovaného typu nejen u nás – zahraniční kolegové nám to velice záviděli. Datum bylo velice významné i proto, že prof. Lomíčková dosáhla v tomtéž čase významného životního jubilea 60 let. Na ustavení Dětské oční kliniky Fakulty dětského lékařství Karlovy Univerzity, první kliniky specializované na dětskou oftalmologii, jsme byli velmi hrdí, protože v té době jméno „klinika“ znamenalo pracoviště, které je vázáno na univerzitu. Náplní práce byly tři oblasti: činnost výzkumná, pedagogická a terapeutická – konzervativní i chirurgická. Od té doby se psala historie specializovaného klinického pracoviště dětské oftalmologie. Náplní byla nejen péče o novorozence a kojence, ale v celé šíři péče o oční nemoci v dětském věku. To se nejen možnostmi vyšetření, průběhem léčení, ale i výsledky odlišuje od problematiky dospělých. Poměr je asi jako u interny ve vztahu k pediatrii. Byly to především problémy kongenitálních očních vad (katarakta, glaukom), strabologie atd. V dalších létech se mnohé změnilo. Z Fakulty dětského lékařství UK se stala 2. lékařská fakulta UK, z Dětské oční kliniky se stala Oční klinika dětí a dospělých. Je však potěšitelné, že stále trvá snaha udržet problematiku dětské oftalmologie na vysoké úrovni.

Prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.

Ke vzpomínce se připojují jistě i bývalí studenti Fakulty dětského lékařství a 2. LF UK Praha i současní pamětníci v Motole.  Paní profesorka Lomíčková byla skutečnou osobností s typickými vlastnostmi vysokoškolského učitele, chovala se vždy stejně noblesně ke studentům i mladším a starším kolegům. Pokud jde o muže, označují se takoví jako gentlemani, paní profesorka byla ovšem gentle woman resp. gentle lady!

Za redakci 

Jan Janda


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 2

2017 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×