Otevřený dopis praktickým lékařkám a lékařům pro děti a dorost


Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2015; 70 (1): 59.
Kategorie: Zprávy

Vážené kolegyně a kolegové, po určité době, kdy vztahy mezi výbory ČPS, SPLDD a OSPDL byly charakterizovány snahou vyjasňovat rozdílná stanoviska, začala část vedení SPLDD a OSPDL zcela nespravedlivě podezírat ČPS ze snahy likvidovat obor PLDD. Proti tomu se musíme výrazně ohradit! ČPS nikdy nezpochybňovala práci a význam praktických lékařů pro dítě a dorost a naopak vždy prosazovala názor, že primární péči o děti a dorost v ČR mají zajišťovat pediatři – a to i v době, kdy ještě neexistovalo SPLD! Toto naše přesvědčení bylo podporováno i demografickou studií EPA/UNEPSA (Katz et al.: Demography of pediatric primary care in Europe: delivery of care and training. Pediatrics 2002 May; 109: 788–796). Náš otevřený dopis je motivován snahou vysvětlit naše názory nejen vedení PLDD, ale i všem členům SPLDD a ČPS (mezi které ostatně patří i řada praktických pediatrů). Mimo tohoto Bulletinu ČPS otiskneme tento text v Čes.-slov. pediatrii a budeme prosit, aby byl uveřejněn i ve Vox pediatriae.

  1. Pregraduální vzdělání pediatrie na lékařských fakultách: Je pravda, že na lékařských fakultách je výuce pediatrie věnován rozdílný prostor. Největší rozsah výuky pediatrie má 2. LF UK a 1. LF UK v Praze (13 a 10 týdnů), což je mnohem více než má řada fakult v EU. Snaha znovu otevřít „dětskou fakultu“ je naprosto nereálná. To však neznamená, že bychom se na fakultách neměli snažit motivovat studenty pro budoucí práci s dětmi.
  2. Postgraduální vzdělávání DL a PLDD: Rozdíly v názorech na postgraduální pediatrické curriculum v ČR nabyly až neuvěřitelného rozsahu. V naprosté většině zemí stále převládá snaha o 5letý vzdělávací program. Tam, kde se místní administrativy snaží dobu vzdělávání zkrátit, se ozývají významné protesty pediatrických společností (Diversity and differences of postgraduate training in general and subspecialty pediatrics in the European Union. J Pediatr 2014 Aug; 165 (2): 424–426. Jde o materiál připravený společností EPA/UNEPSA). ČPS se domnívá, že vzdělávací program by měl mladému lékaři umožnit, aby získal široké vzdělání, které je kompatibilní s EU. Vnímáme, že práce v primární péči má svá specifika, která je třeba ve vzdělávacím programu akcentovat. ČPS připravila řadu návrhů popromočního vzdělání pediatra, jedním z nich je společný 5letý program, ve kterém je 5měsíční pobyt na dětském středisku a všechny kurzy potřebné pro práci PLDD. Navíc si každý lékař může vybrat, ve které specializaci/subspecializaci stráví poslední rok před atestací (např. budoucí PLDD může 5. rok pracovat 12 měsíců v akreditované ordinaci PLDD, zájemce o nefrologii na dětské nefrologii, zájemce o kardiologii na dětské kardiologii atd.). Takový společný vzdělávací program umožňuje, aby se jeho absolventi, včetně zájemců o praktickou pediatrii, mohli později hlásit i do všech pediatrických subspecializací (např. endokrinologie, nefrologie, alergologie atd.). Program navíc umožní absolventům fakult se zájmem o práci s dětmi, aby se rozhodovali o své specializaci/subspecializaci až v průběhu pediatrického kmene a ne hned po promoci.

Vzhledem k tomu, že pokusy o konsenzus mezi ČPS a PLDD nepřinesly řešení, stoupá riziko, že dosud velmi vstřícný přístup MZ ČR to v rámci rezortu vyřeší za nás, a pravděpodobně i ke škodě obou stran. Tvrzení, že při společném systému vzdělávání přijdou současní PLDD o status „Praktický lékař pro děti a dorost“, není pravdivé. ČPS bude první, která bude bojovat za trvalé legislativní zakotvení oboru PLDD, máme v tomto smyslu i slib ze strany MZ ČR. I když je zřejmé, že současné vedení SPLDD a OSPDL t.č. odmítá společné curriculum, domníváme se, že stále ještě existuje prostor pro další jednání. Prosíme také vedení SPLDD a OSPDL, aby si uvědomilo, že zkrácené curriculum pro PLDD se bude v budoucnu týkat až těch, kteří jsou dnes ještě studenty lékařských fakult. A těm by mohl zkrácený program v budoucnu zkomplikovat uplatnění nejen doma při event. přechodu na jiné pracoviště než je ordinace PLDD – navíc ale některým i možnost uplatnění v zahraničí, kde již dnes pracuje řada českých pediatrů. Výbor ČPS je také informován, že řada mladších pediatrů zařazených v přípravě si již dnes uvědomuje rizika zkráceného a v evropské pediatrii zcela nestandardního curricula.

Současné spory mezi nemocničními pediatry a praktickými lékaři pro děti a dorost neprospívají ani jedné straně a zcela určitě neprospívají ani oblasti péče o děti dorost! Našim přáním je zachovat korektní vztahy mezi lůžkovou a terénní péčí o děti, neboť i nadále se budeme s kolegy PLDD dělit o stejnou skupinu pacientů a na případné rozbroje a sváry by kromě oboru jako takového doplatili v první řadě malí pacienti. Hledejme proto vše, co nás spojuje a respektujme to, co nás rozděluje. Společným zájmem je zdraví populace dětí a dorostu.

Výbor České pediatrické společnosti při ČLS JEP, prosinec 2014

(převzato z Bulletinu ČPS č. 9/2014)


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 1

2015 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×