Hemateméza


Autoři: J. Bronský
Působiště autorů: Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2015; 70 (1): 47-48.
Kategorie: Malá diferenciální diagnostika v pediatrii (XI)

Klinická situace

Dítě má žilky čerstvé krve ve zvratcích nebo zvrací větší množství čerstvé nebo natrávené krve (barvy kávové sedliny).

Zpřesnění anamnézy a posouzení stavu dítěte

Pomocí anamnestických údajů se pokoušíme zjistit, jaký je zdroj krvácení:

 • Je dítě kojeno? Zdrojem krve může být ragáda na prsu. Posoudíme celkový stav dítěte a vyšetříme krevní obraz. Dále postupujeme dle stavu – viz níže;
 • Zvracelo dítě opakovaně (např. při gastroenteritidě nebo po dietní chybě) akrev se objevila až v posledních porcích zvracení? Zdrojem může být ragáda v kardii (gastroezofageální junkci) – tzv. Malloryho-Weissův syndrom. Dítě odešleme na specializované pracoviště k event. endoskopickému vyšetření;
 • Krvácelo dítě z nosu? Zdrojem krve může být spolykaná krev. Provedeme ORL vyšetření, zhodnotíme celkový stav, vyšetříme krevní obraz. Dále postupujeme dle stavu – viz níže;
 • Má dítě chronické plicní onemocnění, chronický kašel, vykašlává krev? Zdrojem krve mohou být dýchací cesty (spolykaná krev). Dítě odešleme na specializované pracoviště;
 • Jedlo/pilo dítě červeně zbarvené potraviny/nápoje? Nemusí se jednat o hematemézu, ale o zbarvený žaludeční obsah. Posoudíme celkový stav dítěte, vyšetříme krevní obraz. Dále postupujeme dle stavu – viz níže;
 • Je dítě sledováno pro nemoc z gastroezofageálního refluxu (GERD) nebo má příznaky GERD (pálení za hrudní kostí, pyrózu)? Zdrojem krvácení může být refluxní ezofagitida. Dítě odešleme na endoskopické pracoviště;
 • Má dítě dysfagii nebo máme podezření, že spolklo cizí těleso? Postupujeme podle doporučení pro cizí tělesa v GIT. Je indikováno endoskopické vyšetření;
 • Je v rodině nebo v osobní anamnéze vředová choroba gastroduodena nebo infekce H. pylori? Má dítě bolest v epigastriu nebo periumbilikálně, často ve vazbě na jídlo? Zdrojem krvácení může být vředová choroba (u dětí vzácná). Při tomto podezření je indikováno endoskopické vyšetření;
 • Má dítě rizikovou medikaci (např. nesteroidní antirevmatika)? Zdrojem krvácení může být vředová choroba. Při tomto podezření je indikováno endoskopické vyšetření;
 • Je dítě léčeno pro onemocnění jater? splenomegalii nebo nejasnou anemii, leukopenii nebo trombocytopenii? Může mít portální hypertenzi a krvácet z jícnových varixů

CAVE! Velmi naléhavá situace, dítě je nutné ihned odeslat k ošetření na endoskopické pracoviště. Převoz RZP s doprovodem lékaře;

 • Vyžadovalo dítě perinatálně intenzivní péči, bylo na novorozeneckém JIP, případně mělo kanylaci pupku? Toto dítě může mít prehepatální portální hypertenzi na podkladě trombózy v. portae. I toto dítě může krvácet z jícnových varixů a vyžaduje okamžitý převoz RZP s doprovodem lékaře na urgentní endoskopii;
 • Je krvácení závažné, je celkový stav alterován?

CAVE! Dítě, které zvrací větší množství čerstvé nebo natrávené krve a/nebo má poruchu vědomí, hypotenzi, tachykardii, slabost, (pre)kolapsový stav, vyžaduje okamžitý převoz RZP s doprovodem lékaře do nejbližšího zdravotnického zařízení ke stabilizaci stavu před endoskopií (volumoterapie, somatostatin, event. transfuze). Při dobré dopravní dostupnosti převoz přímo na endoskopické pracoviště.

Fyzikální vyšetření v ambulanci PLDD

Anemie se může projevit bledostí, únavou či dušností. Vyšetření okolí nosních průduchů a dutiny ústní pomůže odhalit zdroj krvácení v těchto oblastech. Při vyšetření břicha palpačně ověříme velikost jater a sleziny. Splenomegalie může být příznakem portální hypertenze.

CAVE! Slezinu při podezření na portální hypertenzi palpujeme šetrně!

Laboratorní vyšetření v ordinaci PLDD

CAVE! Krevní obraz vyšetříme pouze u dětí, jejichž celkový stav a anamnestické údaje nesvědčí pro akutní stav s nebezpečím z prodlení. Děti v riziku prodlení odesíláme ihned (bez vyšetření krevního obrazu) do nejbližšího dětského lůžkového zařízení, v případě dobré dopravní dostupnosti přímo na pracoviště urgentní endoskopie.

Tab. 1. Některé příčiny hematemézy.
Některé příčiny hematemézy.
(Upraveno podle Nelson‘s Textbook of Pediatrics, 17. vydání, Elsevier, 2004)

 • Interpretace výsledků krevního obrazu:
  • významná anemizace – dítě odešleme na specializované pracoviště;
  • typ anemie – chronické ztráty: mikrocytární hypochromní; akutní ztráty: normocytární, event. s leukocytózou;
  • trombocytopenie a leukopenie – mohou být projevy hypersplenismu (splenického útlumu) při portální hypertenzi.

Podpořeno VZ FNM 64203/6001.


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 1

2015 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více