Významné životní jubileum profesora Františka Stožického


Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2011; 66 (6): 423.
Kategorie: Osobní zprávy

Prof. MUDr. František Stožický, DrSc., oslavil dne 8. srpna 2011 ve skvělé tělesné i duševní harmonii sedmdesáté narozeniny.

jp_36787_f_1
jp_36787_f_1

V současné době pan profesor dochází pravidelně na dětskou kliniku, kde vede odbornou ordinaci pro poruchy tukového metabolismu, poskytuje cenné konzultace, pořádá semináře pro studenty a je členem zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky magisterského studia všeobecného směru Lékařské fakulty UK v Plzni. Aktivně se účastní všech vzdělávacích i společenských akcí, pořádaných naší klinikou.

Profesor Stožický v červnu 1966 promoval na Fakultě dětského lékařství UK v Praze. Po promoci deset let pracoval jako sekundární dětský lékař na Dětském oddělení Krajské nemocnice v Ústi nad Labem, kde také v roce 1970 složil úspěšně atestaci prvního a v roce 1974 atestaci druhého stupně v oboru pediatrie.

Od roku 1975 působí na dětské klinice jako zaměstnanec Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Plzni. V roce 1983 obhájil dizertační práci a byla mu udělena vědecká hodnost kandidáta lékařských věd a v roce 1986 byl jmenován docentem dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1992 úspěšně obhájil doktorskou práci k získání vědecké hodnosti doktora lékařských věd. V roce 2004 byl jmenován profesorem dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze.

Pedagogická, publikační, vědecko-výzkumná a společensko-odborná činnost pana profesora je natolik rozsáhlá, že v následujícím textu uvádím pouze základní fakta.

Pedagogickou činnost zahájil výukou dětského lékařství na Krajské zdravotnické škole v Ústí nad Labem v letech 1970–1975. Od roku 1975 přednáší v celém rozsahu pediatrii na Lékařské fakultě UK v Plzni i Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Od počátku je vědecko-výzkumná činnost pana profesora zaměřena na poruchy metabolismu tuků. Cennými výstupy mnohaleté výzkumné činnosti jsou desítky publikací v českém i zahraničním odborném písemnictví, autorství tří odborných monografií i řady kapitol v encyklopediích (Vademekum pediatra, Martin 2001, nebo Lékařské repetitorium, Praha 2003). Kvalitu a profesionalitu výzkumné činnosti jubilanta dokumentují úspěšná řešení úkolů aplikovaného i základního výzkumu (4krát hlavní řešitel úkolů státního plánu RVHP, 2krát hlavní řešitel a 4krát spoluřešitel výzkumných úkolů IGA MZ ČR, 1krát řešitel intervenčního projektu programu „Projekt podpory zdraví MZ ČR č. 43 – Péče o výživu matky v průběhu těhotenství a kojení“). Pan profesor je hlavním autorem patentu „Izolace a purifikace apolipoproteinů (patentový spis 239044, Praha 1988). Jeho kongresová aktivita zahrnuje desítky zvaných přednášek na tuzemských i zahraničních kongresech s řadou ocenění.

Od počátku aktivní činnosti je pan profesor členem České pediatrické společnosti ČLS JEP a desítky let aktivním členem redakční rady odborného časopisu Česko-slovenská pediatrie. Významné vědecké objevy profesora Stožického na poli etiopatogeneze aterosklerózy byly oceněny čestným členstvím ve výboru Společnosti patologické a klinické fyziologie ČLS JEP a Mezinárodní společnosti pro aterosklerózu (International Atherosclerosis Society).

Ve funkci přednosty kliniky jako školitel postupně předal zkušenosti čtyřem postgraduálním studentům a vychoval tři docenty v oboru dětského lékařství.

Těšíme se na pravidelná setkání s panem profesorem na dětské klinice, seminářích i odborných konferencích. Jubilantovi přejeme do dalších let dobré zdraví a setrvalou pracovní i životní aktivitu.   

Za pracovní kolektiv Dětské kliniky LF UK a FN v Plzni

Doc. MUDr. Jiří Kobr, PhD.

přednosta kliniky

e-mail: kobr@fnplzen.cz


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 6

2011 Číslo 6
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak na primární i sekundární osteoporózu − prakticky a v kostce
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Rosa

Léčba roztroušené sklerózy

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se