Významné životní jubileum profesora Františka Stožického


Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2011; 66 (6): 423.
Kategorie: Osobní zprávy

Prof. MUDr. František Stožický, DrSc., oslavil dne 8. srpna 2011 ve skvělé tělesné i duševní harmonii sedmdesáté narozeniny.

jp_36787_f_1
jp_36787_f_1

V současné době pan profesor dochází pravidelně na dětskou kliniku, kde vede odbornou ordinaci pro poruchy tukového metabolismu, poskytuje cenné konzultace, pořádá semináře pro studenty a je členem zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky magisterského studia všeobecného směru Lékařské fakulty UK v Plzni. Aktivně se účastní všech vzdělávacích i společenských akcí, pořádaných naší klinikou.

Profesor Stožický v červnu 1966 promoval na Fakultě dětského lékařství UK v Praze. Po promoci deset let pracoval jako sekundární dětský lékař na Dětském oddělení Krajské nemocnice v Ústi nad Labem, kde také v roce 1970 složil úspěšně atestaci prvního a v roce 1974 atestaci druhého stupně v oboru pediatrie.

Od roku 1975 působí na dětské klinice jako zaměstnanec Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Plzni. V roce 1983 obhájil dizertační práci a byla mu udělena vědecká hodnost kandidáta lékařských věd a v roce 1986 byl jmenován docentem dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1992 úspěšně obhájil doktorskou práci k získání vědecké hodnosti doktora lékařských věd. V roce 2004 byl jmenován profesorem dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze.

Pedagogická, publikační, vědecko-výzkumná a společensko-odborná činnost pana profesora je natolik rozsáhlá, že v následujícím textu uvádím pouze základní fakta.

Pedagogickou činnost zahájil výukou dětského lékařství na Krajské zdravotnické škole v Ústí nad Labem v letech 1970–1975. Od roku 1975 přednáší v celém rozsahu pediatrii na Lékařské fakultě UK v Plzni i Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Od počátku je vědecko-výzkumná činnost pana profesora zaměřena na poruchy metabolismu tuků. Cennými výstupy mnohaleté výzkumné činnosti jsou desítky publikací v českém i zahraničním odborném písemnictví, autorství tří odborných monografií i řady kapitol v encyklopediích (Vademekum pediatra, Martin 2001, nebo Lékařské repetitorium, Praha 2003). Kvalitu a profesionalitu výzkumné činnosti jubilanta dokumentují úspěšná řešení úkolů aplikovaného i základního výzkumu (4krát hlavní řešitel úkolů státního plánu RVHP, 2krát hlavní řešitel a 4krát spoluřešitel výzkumných úkolů IGA MZ ČR, 1krát řešitel intervenčního projektu programu „Projekt podpory zdraví MZ ČR č. 43 – Péče o výživu matky v průběhu těhotenství a kojení“). Pan profesor je hlavním autorem patentu „Izolace a purifikace apolipoproteinů (patentový spis 239044, Praha 1988). Jeho kongresová aktivita zahrnuje desítky zvaných přednášek na tuzemských i zahraničních kongresech s řadou ocenění.

Od počátku aktivní činnosti je pan profesor členem České pediatrické společnosti ČLS JEP a desítky let aktivním členem redakční rady odborného časopisu Česko-slovenská pediatrie. Významné vědecké objevy profesora Stožického na poli etiopatogeneze aterosklerózy byly oceněny čestným členstvím ve výboru Společnosti patologické a klinické fyziologie ČLS JEP a Mezinárodní společnosti pro aterosklerózu (International Atherosclerosis Society).

Ve funkci přednosty kliniky jako školitel postupně předal zkušenosti čtyřem postgraduálním studentům a vychoval tři docenty v oboru dětského lékařství.

Těšíme se na pravidelná setkání s panem profesorem na dětské klinice, seminářích i odborných konferencích. Jubilantovi přejeme do dalších let dobré zdraví a setrvalou pracovní i životní aktivitu.   

Za pracovní kolektiv Dětské kliniky LF UK a FN v Plzni

Doc. MUDr. Jiří Kobr, PhD.

přednosta kliniky

e-mail: kobr@fnplzen.cz


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 6

2011 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se