Prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. – šedesátiletý


Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2011; 66 (6): 355.
Kategorie: Jubileum

Profesor Vladimír Mihál se narodil 9. prosince 1951 v Bratislavě. Po ukončení studia oboru  pediatrie na Lekárskej fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě nastoupil v roce 1976 jako sekundární lékař na Detské oddelenie nemocnice v Piešťanech. Zde získal základy pediatrie pod vedením primáře Kornela Chmela, který se stal jeho profesním i lidským vzorem. Po nuceném odchodu primáře Chmela z nemocnice se již jako čerstvě ženatý stěhuje na Moravu, aby se věnoval klinické pediatrii a zejména vysněné imunologii na nově otevřené olomoucké dětské klinice. Místo v Olomouci nabídl mladému ctižádostivému a vědychtivému „Vladovi“ profesor Jiří Volejník, tehdejší přednosta kliniky, který měl pověst vynikajícího imunologa a viděl ve V. Mihálovi svého možného nástupce.  Na počátku roku 1991 obhájil kandidátskou dizertační práci „Štúdium imunobiologických vlastností baktérií mliečneho kvasenia“, ale téma jeho habilitační práce „Mechanizmy lékové rezistence u akutní lymfoblastické leukémie“ a celá další profesní kariéra již byly zasvěceny dětské hematoonkologii. V roce 1994 se stal přednostou Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci. Absolvoval studijní pobyty na významných zahraničních klinikách v Kodani, Memphisu, Hannoveru, Paříži, Amsterdamu a v dalších. A právě zájem o výzkum nádorových onemocnění a hledání nových prognostických a prediktivních znaků v onkologii ho vedl k myšlence založit na své klinice Laboratoř experimentální medicíny s cílem vytvořit vhodné podmínky pro rozvoj molekulárně biologicky orientovaného biomedicínského výzkumu s návazností na přímé klinické výstupy.


Vladimír Mihál patří k našim předním odborníkům v oblasti pediatrie a dětské hematoonkologie a výčet jeho členství v odborných společnostech, redakčních radách časopisů a účasti v grantových projektech by byl velmi dlouhý. Stejně významné místo má v jeho profesním životě práce pedagogická. Po dvě funkční období zastával pozici statutárního zástupce děkana Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Sám si nejvíce cení toho, že se velkou měrou podílel na rozvoji moderní formy curricula lékařské fakulty a svojí pedagogickou činností intenzivně přispíval a stále přispívá k pre- i postgraduálnímu vzdělávání. Jako první zavedl do všeobecného povědomí princip medicíny založené na důkazech, v jejímž duchu se snaží vést své studenty i kolegy.

Pracovní život profesora Mihála by nejlépe charakterizovalo slovo MOSTY: trvale buduje most mezi českými a slovenskými lékaři (na Slovensko jezdí skoro stejně často jako do Prahy), mezi nemocniční a terénní pediatrií (příští rok bude v Olomouci organizovat již XXX. dny nemocniční a praktické  pediatrie), mezi klinickou praxí a výzkumem (vytvořil  Laboratoř experimentální medicíny a stál u zrodu Ústavu translační a molekulární medicíny LF UP), mezi zdravotníky a pacienty (je spoluzakladatelem neziskových organizací: občanského sdružení Šance – sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí a nadace Rakovina věc veřejná), mezi lékařskými fakultami v projektu MEFANET… Milý Vladimíre, ať jsou Tvoje mosty trvalou inspirací nám všem!

Životní jubilea jsou od toho, aby se slavila. Když je člověk mladý, oslavuje úplně všechno. S postupem času začíná při oněch oslavách čím dál tím víc vzpomínat a zúčtovávat dosavadní průběh svého života, až nastává okamžik, kdy je člověk více oslavován, než sám slaví.

Přejeme Vladovi Mihálovi hodně tvůrčího elánu a také pevné zdraví, aby se mohl těšit nejen z práce, ale i ze své početné rodiny, věnovat se aktivně oblíbeným sportům, přečíst hodně dobrých knih, poslechnout si francouzské šansony i folk, zahrát si na milovanou heligonku a hlavně mít trvalou radost ze života! 

Kolegyně a kolegové z Dětské kliniky

a z Laboratoře experimentální medicíny LF UP a FN Olomouc 

*   *   * 

K šedesátinám prof. V. Mihála gratuluje i výbor České pediatrické společnosti ČLS JEP.

Vlado, přejeme Ti pevné zdraví a neutuchající elán v soukromém i profesním životě. 

Za výbor ČPS

Jan Janda

Oldřich Pozler


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 6

2011 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se