Prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. – šedesátiletý


Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2011; 66 (6): 355.
Kategorie: Jubileum

Profesor Vladimír Mihál se narodil 9. prosince 1951 v Bratislavě. Po ukončení studia oboru  pediatrie na Lekárskej fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě nastoupil v roce 1976 jako sekundární lékař na Detské oddelenie nemocnice v Piešťanech. Zde získal základy pediatrie pod vedením primáře Kornela Chmela, který se stal jeho profesním i lidským vzorem. Po nuceném odchodu primáře Chmela z nemocnice se již jako čerstvě ženatý stěhuje na Moravu, aby se věnoval klinické pediatrii a zejména vysněné imunologii na nově otevřené olomoucké dětské klinice. Místo v Olomouci nabídl mladému ctižádostivému a vědychtivému „Vladovi“ profesor Jiří Volejník, tehdejší přednosta kliniky, který měl pověst vynikajícího imunologa a viděl ve V. Mihálovi svého možného nástupce.  Na počátku roku 1991 obhájil kandidátskou dizertační práci „Štúdium imunobiologických vlastností baktérií mliečneho kvasenia“, ale téma jeho habilitační práce „Mechanizmy lékové rezistence u akutní lymfoblastické leukémie“ a celá další profesní kariéra již byly zasvěceny dětské hematoonkologii. V roce 1994 se stal přednostou Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci. Absolvoval studijní pobyty na významných zahraničních klinikách v Kodani, Memphisu, Hannoveru, Paříži, Amsterdamu a v dalších. A právě zájem o výzkum nádorových onemocnění a hledání nových prognostických a prediktivních znaků v onkologii ho vedl k myšlence založit na své klinice Laboratoř experimentální medicíny s cílem vytvořit vhodné podmínky pro rozvoj molekulárně biologicky orientovaného biomedicínského výzkumu s návazností na přímé klinické výstupy.


Vladimír Mihál patří k našim předním odborníkům v oblasti pediatrie a dětské hematoonkologie a výčet jeho členství v odborných společnostech, redakčních radách časopisů a účasti v grantových projektech by byl velmi dlouhý. Stejně významné místo má v jeho profesním životě práce pedagogická. Po dvě funkční období zastával pozici statutárního zástupce děkana Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Sám si nejvíce cení toho, že se velkou měrou podílel na rozvoji moderní formy curricula lékařské fakulty a svojí pedagogickou činností intenzivně přispíval a stále přispívá k pre- i postgraduálnímu vzdělávání. Jako první zavedl do všeobecného povědomí princip medicíny založené na důkazech, v jejímž duchu se snaží vést své studenty i kolegy.

Pracovní život profesora Mihála by nejlépe charakterizovalo slovo MOSTY: trvale buduje most mezi českými a slovenskými lékaři (na Slovensko jezdí skoro stejně často jako do Prahy), mezi nemocniční a terénní pediatrií (příští rok bude v Olomouci organizovat již XXX. dny nemocniční a praktické  pediatrie), mezi klinickou praxí a výzkumem (vytvořil  Laboratoř experimentální medicíny a stál u zrodu Ústavu translační a molekulární medicíny LF UP), mezi zdravotníky a pacienty (je spoluzakladatelem neziskových organizací: občanského sdružení Šance – sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí a nadace Rakovina věc veřejná), mezi lékařskými fakultami v projektu MEFANET… Milý Vladimíre, ať jsou Tvoje mosty trvalou inspirací nám všem!

Životní jubilea jsou od toho, aby se slavila. Když je člověk mladý, oslavuje úplně všechno. S postupem času začíná při oněch oslavách čím dál tím víc vzpomínat a zúčtovávat dosavadní průběh svého života, až nastává okamžik, kdy je člověk více oslavován, než sám slaví.

Přejeme Vladovi Mihálovi hodně tvůrčího elánu a také pevné zdraví, aby se mohl těšit nejen z práce, ale i ze své početné rodiny, věnovat se aktivně oblíbeným sportům, přečíst hodně dobrých knih, poslechnout si francouzské šansony i folk, zahrát si na milovanou heligonku a hlavně mít trvalou radost ze života! 

Kolegyně a kolegové z Dětské kliniky

a z Laboratoře experimentální medicíny LF UP a FN Olomouc 

*   *   * 

K šedesátinám prof. V. Mihála gratuluje i výbor České pediatrické společnosti ČLS JEP.

Vlado, přejeme Ti pevné zdraví a neutuchající elán v soukromém i profesním životě. 

Za výbor ČPS

Jan Janda

Oldřich Pozler


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 6

2011 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Diabetická neuropatie a její léčba
nový kurz
Autoři: MUDr. Michal Dubský, Ph.D.

Mnohočetný myelom: Úvodní léčba netransplantovatelných pacientů
Autoři:

Proč v prevenci zubního kazu kartáček nestačí?
Autoři: doc. MUDr. Romana Koberová – Ivančaková, CSc.

Hypersenzitivita dentinu jako příznak poškození tvrdých zubních tkání
Autoři: MUDr. Erika Lenčová, Ph.D.

Cesta pacienta s CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se