Jubileum prof. MUDr. Jiřího Zemana, DrSc.


Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2010; 65 (9): 560.
Kategorie: Editorial

Šedesátiny, kterých se v září tohoto roku dožívá prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc., přednosta Kliniky dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN v Praze, není možné nepřipomenout, i když si to on sám moc nepřeje. Nepřeje zřejmě právem, protože jeho vitalita ve všech směrech předčí šediny i méně pružnosti při pokusu obstát u volejbalové sítě. Nedá se nic dělat, milý Jiří, kalendář funguje neúprosně a tradice velí dát to ve známost i touto cestou.

Profesor Zeman absolvoval Fakultu dětského lékařství UK v Praze. Profesní dráhu dětského lékaře nastartoval v Ústí nad Labem pod vedením primáře Procházky. Podobně jako všichni, kteří měli to štěstí, že jejich první krůčky vedl zkušený primář, i on dodnes připomíná: „to by u primáře Procházky neprošlo...“ Po několika letech „na severu“ vyhrál konkurz na místo sekundáře na Dětskou kliniku v Praze Na Karlově. Tam působí dodnes, prošel všemi posty od mladšího sekundáře, až po přednostenskou židli, kde ovšem moc neposedí díky svým nesčetným aktivitám. Jejich výčet by zabral více, než dovoluje rozsah laudace, proto odkazuji na publikační aktivitu v PubMed, přehled cen za řešení výzkumných projektů, počet absolventů postgraduálních studií, výčet přednášek na významných konferencích u nás i v zahraničí i členství ve vědeckých společnostech.

Jiří Zeman není ale jen vědec a pedagog. Je stále především dětský lékař, který má nejen své oblíbené dědičné poruchy metabolismu a nemoci z poruch buněčného dýchání, ale také umí široce diferenciálně diagnosticky rozvažovat nad širokými problémy pediatrie. Právě k tomu širokému pohledu na problém dítěte ve zdraví i nemoci vede své studenty i mladé lékaře. Vyvolává to někdy rozporuplné odezvy, při hodnocení výuky ti samí studenti píší chválu na přednášky profesora Zemana a stejným dechem šíří zvěsti o nesmlouvavém examinátorovi. Jirka je srostlý s klinikou a její laboratoří natolik, že dovolenky považuje za újmu na možnostech trvale se zdokonalovat v dětském lékařství. A když už nevymýšlí nové vědecké projekty, tak jde na „bleší trh“, kde hledá starožitnou medicínskou veteš, kterou obohacuje svou muzeální sbírku.

Nevím, zda se dá nyní říci o profesoru Zemanovi, že je na vrcholu své odborné dráhy, spíše naopak. Čekám, že nás ještě dlouho bude překvapovat nápady, nesmlouvavě tlačit do různých aktivit, nutit hledat příčinné souvislosti až do detailů molekulární biomedicíny a mnoho dalšího.

Milý Jiří, budiž Ti dopřáno strávit pár hodin zastavení alespoň v den Tvých šedesátých narozenin. A v tom zastavení nechť jsi obklopen nejen Tvými nejbližšími, včetně skvělého táty, ale také Tvými spolupracovníky, které doufám ještě dlouho budeš vést a inspirovat.

Hodně zdraví a síly přeje
Jozef Hoza za všechny z Karlova

* * *

K šedesátinám prof. Zemanovi gratuluje i výbor České pediatrické společnosti ČLS JEP a redakční rada Česko-slovenské pediatrie.

Jirko, přejeme Ti pevné zdraví a hodně dalších nápadů, ze kterých budou jistě těžit všichni na Karlově i celá česká pediatrie.

Za výbor ČPS
Jan Janda
Oldřich Pozler


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 9

2010 Číslo 9

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se