Doc. MUDr. František Bauer, PhD., mim. prof. – 60-ročný


Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2010; 65 (9): 558-559.
Kategorie: Osobní zprávy

Tajomstvom úspechu je, že robíme úplne obyčajné veci neobyčajne.“
(J. D. Rockefeller)

Pediater, neonatológ a perinatológ, prednosta Neonatológickej kliniky v Nových Zámkoch, Doc. MUDr. František Bauer, PhD., mim. prof., vynikajúci klinik, pedagóg, manažer a človek – je šesťdesiatnikom!

Pochádza z malej dedinky Veľký Biel na južnom Slovensku, kam sa jeho rodičia presťahovali z Nových Zámkov, keď počas II. svetovej vojny im bombardovanie zničilo rodinný dom. Aj keď v skromných pomeroch, rodičia Ferkovi dali do vienka kvalitný intelektuálny základ: matka – učiteľka húževnatosť do života a otec – ekonom, hlboko veriaci človek, umenie získať duševný pokoj. Aj v neľahkých podmienkach a vzájomne si pomáhajúc, získali všetci 3 synovia vysokoškolské vzdelanie a keď mladý absolvent Fakulty dětského lékařství Karlovej univerzity v Prahe v r. 1975 nastúpil na detské oddelenie nemocnice v Nových Zámkoch, bol plný entuziazmu a túžby po odbornom raste. Aj keď mu v tejto snahe boli kladené „polienka pod nohy a prekážky“, rozhodol sa, v tom čase už atestovaný pediater a mladoženáč (jeho celoživotná družka Anka, stredoškolská profesorka je mu dosiaľ celoživotnou oporou), odísť pracovať do zahraničia. Pôsobil ako primár detskej a neonatologickej jednotky intenzívnej starostlivosti v Missrate v Líbyi a jeho profesionálne zameranie nabralo ten správny, celoživotne realizovaný smer. Jeho profesionálna kariéra pokračovala po návrate do Nových Zámkov už priamočiare: II. atestácia z pediatrie v roku 1983 a od r. 1985 primariát Novorodeneckého oddelenia v Nových Zámkoch. Stal sa protagonistom v zavádzaní progresívnych metód neonatologickej starostlivosti (umelá pľúcna ventilácia, centralizácia patologických stavov a predčasne narodených detí, ale aj rooming-in systém) na Slovensku. A keď sa, po nežnej revolúcii v r. 1989, otvorili priestory pre demokratické presadzovanie pokrokových myšlienok, stal sa členom výboru Slovenskej pediatrickej spoločnosti a predsedom Neonatologickej sekcie SPS (1990–1995).

jp_32614_f_1
jp_32614_f_1

Výpočet najdôležitejších profesných, odborných, vedeckých a pedagogických míľnikov za posledných 20 rokov by presahoval rámec tohto slávnostného príhovoru. Uvediem preto len ich sumár: Neonatologické pracovisko v N. Zámkoch sa stáva v r. 1997 Perinatologickým centrom, v r. 1999 Novorodeneckou klinikou Trnavskej univerzity, školiacim miestom pre doškoľovanie lekárov a sestier SPAM (dnes SZÚ), neskoršie aj klinikou Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety v Bratislave. Náš jubilant získava vo svojich 50 rokoch bronzovú medailu SLS, v r. 2002 atestuje z neonatológie a obhajuje vedeckú hodnosť PhD. Je hosťujúcim a od r. 2005 riadnym docentom. V súčasnosti je členom vedeckej rady a mimoriadnym profesorom Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, N. Zámky. Zastáva opakovane funkciu predsedu Výboru Neonatologickej sekcie SPS (1990–1995, 1999–2003 a 2007 – doteraz), je predsedom Neonatologickej sekcie SLK, členom Výboru Perinatologickej sekcie SGPS a Sekcie pediatrických intenzivistov SPS, členom Rady Únie europských neonatologických a perinatologických spoločností (UENPS). Absolvoval mnohé študijné pobyty v zahraničí (Praha, České Budejovice, Budapešť a mnoho pracovísk v Maďarsku, Viedeň, Innsbruck, Salt Lake City a Philadelphia), aktívne sa zúčastnil medzinárodných kongresov. Uverejnil doteraz viac ako 175 publikácií, z toho 53 v zahraničnej literatúre, má 24 citácií v zahraničných a 53 v domácich časopisoch a je spoluautorom v 13 monografiách.

Svoje odborné skúsenosti zužitkoval a odovzdáva na vlastnom pracovisku, ktoré vybudoval na excelentnú úroveň. Nové Zámky sú oficiálnym (aj neoficiálnym) doškoľovacím pracoviskom pre lekárov i sestry celého Slovenska. Náš jubilant bol v r. 1992 odborným garantom Národného resuscitačného programu pre novorodencov a neskôr Postgraduálneho edukačného programu v neonatológii v spolupráci s českými neonatológmi. Od r. 1994 doteraz je hlavným redaktorom a dušou slovenského neonatologického periodika „Neonatologické zvesti“, od r. 1996 takmer každoročne organizuje v Nových Zámkoch odborné neonatologické sympózia s medzinárodnou účasťou, patrí medzi hlavných tvorcov Národného perinatologicko-neonatologického programu SR (1998–2003) a Koncepcie neonatológie (2006). Spolupracuje na medzinárodných odborných projektoch a neúnavne bojuje za lepšie podmienky pre neonatologickú starostlivosť a pre neonatológov v SR. V rámci týchto trendov vytvára koncepciu a štandardizáciu celoslovenskej analýzy úmrtnosti a perinatálne podmienenej chorobnosti novorodencov, naďalej uvádza do praxe progresívne metódy intenzívno-resuscitačnej starostlivosti a v súčasnosti je protagonistom pilotného projektu spravodlivejšieho finančného ohodnotenia neonatologickej starostlivosti (DRG –Neo SR).

Milý náš Ferko! Keď si sa pred 25 rokmi zapojil do práce vo Výbore našej odbornej spoločnosti, my ( Haľamová, Grossman, Huttová aj ja osobne), ktorí sme „preorávali prvé brázdy slovenskej neonatológie“, sme Ti fandili a predpovedali skvelú budúcnosť. Dnes sa úprimne tešíme spolu s Tvojimi spolupracovníkmi, kolegami i kolegyňami celého Slovenska, že sa naša predpoveď splnila. 60-tka je skvelé jubileum, zastihla Ťa na vrchole profesionálnej i osobnej kariéry. Umožňuje Ti nielen bilancovať minulosť, ale aj klásť si ciele do búducnosti. “Veľkí sú ľudia, ktorí v 50 rokoch realizujú to, o čom snívali v 18” (J. Dutourd). “Veľkosť človeka rastie tou mierou, akou sa usiluje rozmnožiť dobro svojich spolubližných” (Mahatma Gandhi). Oba citáty však môže realizovať len mimoriadna osobnosť. Tvoja usilovnosť, húževnatosť, pedantnosť a schopnosť komplexného myslenia i rozhodovania Ťa predurčili k realistickému workoholizmu. Viera v Boha a v pravdu i spravodlivosť Ti umožňujú súčasne sa rozčúliť v spravodlivom hneve a súčasne sa rozcítiť, ba aj rozplakať, ak je toho daný problém hodný. Ako skvelý klinik vieš myslieť analyticky aj synteticky a rovnako koncepčne svoje vedomosti prezentovať tak, aby si presvedčil auditorium. A naviac organizovať a riadiť prácu kolektívu spolupracovníkov tak, aby konečným efektom bolo dobro tých, ktorým si sa upísal na celý život – našim najmenším pacientom. Last but not least by som rád zvýraznil Tvoju schopnosť vytvárať dobré priateľské vzťahy. Tak ako mnohí z nás si vždy považoval českú neonatológiu a perinatológiu a Alma Mater Karlovu univerzitu v Prahe za našich učiteľov a vzory. Dobré kolegiálne a priateľské vzťahy s predstaviteľmi českej neonatológie a úzka spolupráca s profesorom Ronom Bloomom zo Salt Lake City a s profesorom Georgom Simbrunnerom z Innsbrucku významne prospeli aj slovenskej neonatológii. A napokon si v očiach mnohých z nás zosobnením bezproblémových vzťahov, spolužitia a spolupráce občanov slovenskej a maďarskej národnosti v SR.

V čase Tvojej vrcholnej životnej a profesionálnej zrelosti Ti v mene celej slovenskej neonatologickej verejnosti, lekárov i sestier, želáme neutuchajúcu energiu v profesionálnej kariére, veľa zdravia tak prepotrebného v súčasnom hektickom svete a veľa radosti a pozitívnych zážitkov z životných úspechov svojich synov a milovanej manželky. Ešte veľa profesionálnych a osobných stretnutí – ad multos annos!

Ivan Frič


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 9

2010 Číslo 9

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
nový kurz
Autoři:

Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se