Doc. MUDr. Oldřich Pozler, CSc., šedesátníkem


Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2010; 65 (10): 564.
Kategorie: Editorial

Ačkoli se to nezdá příliš uvěřitelné, slaví doc. MUDr. Oldřich Pozler, CSc., v plné síle a pracovním nasazení již šedesáté narozeniny.

Narodil se 27. září 1950 a po absolvování Lékařské fakulty v Hradci Králové (součásti Karlovy univerzity v Praze) nastoupil na zdejší Dětskou kliniku Fakultní nemocnice, s níž spojil celý svůj profesní život. Nutno podotknout, že zejména malí pacienti z tohoto svazku vždy měli a stále mají nemalý prospěch. Doktor Pozler zde sbíral zkušenosti zprvu jako mladý sekundář a od roku 1982 jako odborný asistent katedry pediatrie. V letech 1994–1997 zastával funkci zástupce přednosty Dětské kliniky pro léčebně preventivní péči, od r. 1999 byl zástupcem přednosty pro výuku a v současné době působí jako zástupce přednosty kliniky pro výuku, vědu a výzkum.

Úspěšně získal atestaci prvého i druhého stupně z pediatrie a v roce 1988 obhájil kandidátskou disertační práci týkající se imunologických aspektů celiakální sprue u dětí, jako docent se habilitoval v roce 1999. Je výhodou pro českou dětskou gastroenterologii, že se mu právě tento obor stal osudem. Ambulanci pro dětskou gastroenterologii a výživu zdejší kliniky vedl již od roku 1977 a v dalších letech se podílel na výzkumných úkolech, které se zabývaly malabsorpčním syndromem. V posledním desetiletí byl opakovaně úspěšným řešitelem grantů IGA. V letech 2000–2008 stál v čele Pracovní skupiny pro dětskou gastroenterologii a výživu při České pediatrické společnosti ČLS JEP, v letech 2001–2003 byl členem výboru České gastroenterologické společnosti a od roku 2005 působí jako člen akreditační komise pro dětskou gastroenterologii, hepatologii a výživu.

Doc. Pozler je autorem řady prací u nás i v zahraničí, významná je jeho publikace Nové trendy v pediatrii – gastroenterologie. Stal se členem redakčních rad více časopisů a od roku 2005 zastává funkci vedoucího redaktora časopisu u nás pro klinickou pediatrii nejvýznačnějšího – Česko-slovenské pediatrie, o který se obětavě stará. Mohli bychom jmenovat celou řadu dalších odborných aktivit od vědeckého sekretáře Spolku lékařů v Hradci Králové, přes členství v Centrální etické komisi ČLK, až po akreditační komisi pro pediatrii. To vše by však byl obraz poněkud zkreslený. Doc. Pozler zůstává především ryzím klinikem s ohromnými praktickými zkušenostmi a velkým záběrem v celé pediatrii. Po řadu let vede oddělení kojenců a ve druhé polovině 90. let sehrál významnou roli při budování nové organizační struktury současného novorozeneckého úseku perinatologického centra ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. I v současné době se stále aktivně podílí na ústavních pohotovostních službách jednotky intenzivní péče pro novorozence tohoto centra.

Doc. Pozler patří nepochybně mezi význačné osobnosti české pediatrie, díky nimž si hradecká dětská klinika vybudovala a udržuje svoji odbornou prestiž.

Naštěstí pro okolí si své bohaté zkušenosti nenechává pro sebe, rád a poutavě přednáší, nezříká se ani běžných praktik a stáží. Akademická půda je mu vlastní a studenti ho mají v oblibě. V anonymních dotazníkových akcích na kvalitu výuky opakovaně obsazuje přední místa. Byl úspěšným školitelem řady současných absolventů doktorského studia a pečuje o další doktorandy. Je velmi sečtělý, na klinických seminářích mívá trefné komentáře, dokáže vystihnout podstatu problému, a kdo ho dobře zná, ocení i jeho osobitý humor.

Milý Oldo, jsme rádi, že můžeme být Tvými spolupracovníky a vysoce si ceníme skutečnosti, že u Tebe můžeme neustále čerpat cenné rady nejen pro odbornou péči, ale též na poli organizačním. Velice si vážíme toho, že se některým z nás dostalo cti být i Tvými přáteli. Upřímně se těšíme na další společné roky na Dětské klinice.

Ad multos annos!

Milan Bayer a Zdeněk Kokštein


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 10

2010 Číslo 10

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×