Životní jubileum profesora MUDr. Jiřího Šolce, CSc.


Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2009; 64 (9): 433.
Kategorie: Osobní zprávy

Profesor MUDr. Jiří Šolc, CSc., se narodil v Nové Pace v Podkrkonoší v roce 1929. Po absolvování místního gymnázia začal studovat na Lékařské fakultě v Hradci Králové a když byla tato fakulta přeměněna ve Vojenskou lékařskou akademii, dokončil studium na Lékařské fakultě v Plzni. Po promoci v roce 1953 nastoupil na Dětskou kliniku FN v Plzni jako sekundární lékař. Od roku 1956 zde pracoval jako asistent.

Jeho hlavním zájmem byly v té době aktuální otázky metabolismu ketolátek. Problematika vzniku ketózy a acetonemického zvracení byla tématem habilitační práce, kterou podal v roce 1967. Práce byla úspěšně oponována, ale ke jmenování docentem v roce 1968 již z politických důvodů nedošlo.

Rozhodující obrat v jeho životě přineslo získání stipendia Humboldtovy nadace, které mu umožnilo pracovat na Dětské klinice v Mnichově a rozšířit výzkum na otázky vnitřního prostředí a zejména metabolismu aldosteronu. I když studijní pobyt plánovaný původně na tři roky byl normalizačním vedením fakulty po roce přerušen, byla mu ještě několik let trpěna spolupráce s mnichovským profesorem Knorrem. Z této doby pocházejí i jeho nejčastěji citované práce. Pro normalizátory byla ale právě tato spolupráce trnem v oku, takže následoval zákaz vyučování na fakultě.

Když se uvolnilo místo kardiologa na Dětské klinice, přivítal možnost vrátit se do zdravotnictví a ke své staré lásce – dětské kardiologii. Po založení Dětského kardiocentra v Praze - Motole roku 1977 se obor dětské kardiologie rychle rozvíjel a prof. Šolc přispěl k tomuto rozvoji jako krajský kardiolog. Podařilo se mu zvýšit úroveň dětské kardiologie v tehdejším Západočeském kraji tak, že včasným záchytem vad i počtem operovaných dětí se stala jednou z nejlepších v republice. Po téměř patnáctileté činnosti v krajské dětské kardiologické ordinaci se mu podařilo v roce 1989 získat alespoň část kdysi nevyužitého stipendia a na Dětské klinice v Mnichově vypracoval v rekordním čase metodu ke stanovení urodilantinu. Po roce 1990 byl rehabilitován a jmenován docentem, po nové habilitaci profesorem.

Řadu let byl přednostou Dětské kliniky LF UK v Plzni. V roce 1996 byl jako první mimopražský profesor zvolen předsedou České pediatrické společnosti ČLS JEP. Tuto funkci vykonával po dvě volební období.

Všechny jeho úspěchy by nebyly možné bez podpory a péče jeho chápající manželky Aleny, která při něm stála v dobách lepších i horších. Z jeho tří dětí se staly dvě úspěšnými lékaři a vnuk letos s vynikajícím prospěchem končí promocí studium na LK UK v Plzni.

V současné době profesor Šolc užívá zaslouženého odpočinku a své letošní životní jubileum oslavuje v kruhu své rozvětvené milující rodiny.

Do dalších let mu přejeme hlavně hodně dalších let v plném zdraví, úspěchů v osobním životě a radosti z potomků.

Za všechny spolupracovníky

MUDr. Václav Lád

Dětská klinika FN a LF UK v Plzni


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 9

2009 Číslo 9

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se