Vzdělávací akce IPVZ – 2. pololetí 2009


Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2009; 64 (9): 437-440.
Kategorie: Zprávy

Katedra pediatrie

FTN, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč

Vedoucí: doc. MUDr. Hana Houšťková, CSc., tel. 261 083 180, fax 261 083 231, e-mail: pediatr@ftn.cz, hana.houstkova@ftn.cz

220092101 Specializační kurz – Základy dětského lékařství

Určeno pro lékaře připravující se k atestacím z dětského lékařství a praktického lékařství pro děti a dorost, kteří dospěli na konec tříleté přípravy povinného pediatrického základu.

Program: Kontrola znalostí a dovedností, test na závěr společného pediatrického základu.

Vedoucí: doc. MUDr. H. Houšťková, CSc., MUDr. H. Cabrnochová

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 800, FTN, pavilon G

Předpokládaná cena: 5000,- Kč

9. 11. 2009–13. 11. 2009

220092102 Diskusní soustředění – Dětská nefrologie

Určeno pro dětské nefrology vybraných lůžkových a ambulantních zařízení I. nebo II. stupně.

Program: Aktuální problémy dětské nefrologie.

Vedoucí: MUDr. A. Kolský, CSc.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 2000,- Kč

12. 11. 2009–13. 11. 2009

220092103 Kurz – Srdeční onemocnění u dětí – diagnostika a léčba

Určeno pro dětské kardiology, dětské lékaře, neonatology v přípravě k atestaci z dětské kardiologie.

Program: Souhrn nových poznatků v klinické neinvazní a invazní diagnostice srdečních onemocnění u dětí a jejich léčbě, včetně kardiochirurgické.

Vedoucí: MUDr. J. Škovránek, CSc.

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN v Motole, Dětské kardiocentrum

Předpokládaná cena: 5000,- Kč

30. 11. 2009–4. 12. 2009

220092104 Kurz – Aktuality v pediatrii

Určeno pro dětské lékaře, dětské kardiology a dětské nefrology.

Program: Nutriční problematiky u akutních a chronických stavů v pediatrii, problematika domácí nutriční péče. Hypertenze v dětském věku, hodnocení TK, ABPM v dětském věku.

Vedoucí: prof. MUDr. J. Slaný, CSc., MUDr. T. Šuláková

Místo konání: Ostrava - Poruba, tř. 17. listopadu 1790, FNsP, Klinika dětského lékařství

Předpokládaná cena: 2000,- Kč

17. 9. 2009–18. 9. 2009

220092105 Specializační odborná stáž – Dětská nefrologie

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci.

Program: Diagnostika a léčba nefropatií a uropatií v dětském a dorostovém věku.

Školitel: MUDr. A. Kolský, CSc.

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 800, FTN, katedra pediatrie

Předpokládaná cena: 10 000,- Kč

12. 10. 2009–23. 10. 2009

220092106 Specializační odborná stáž – Dětská kardiologie

Určeno pro dětské lékaře, neonatology, dětské kardiology, lékaře v přípravě k atestaci z dětské kardiologie.

Program: Diagnostika a léčba srdečních onemocnění u dětí.

Školitel: prof. MUDr. V. Chaloupecký, CSc.

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN Motol, Dětské kardiocentrum

Předpokládaná cena: 17 600,- Kč

7. 9. 2009–16. 10. 2009

(29 dní)

Předpokládaná cena: 17 200,- Kč

19. 10. 2009–27. 11. 2009

28 dní

220092107 Specializační odborná stáž – Operace vrozených srdečních vad

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci z kardiochirurgie.

Program: Technika operací. Mimotělní podpůrný oběh u dětí. Pooperační komplikace a jejich řešení.

Školitel: prof. MUDr. T. Tláskal, CSc.

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN Motol, Dětské kardiocentrum

Předpokládaná cena: 10 000,- Kč

5. 10. 2009–16. 10. 2009

2. 11. 2009–13. 11. 2009

220092108 Specializační odborná stáž – Dětská nefrologie

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci v oboru dětské lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost.

Program: Diagnostika a léčba IMC, uropatií a dysfunkcí dolních močových cest, problematika glomerulonefritid, proteinurií a hematurií, biopsie ledvin, hypertenze v dětském věku.

Školitel: MUDr. T. Šuláková

Místo konání: Ostrava - Poruba, tř. 17. listopadu 1790, FNsP, Klinika dětského lékařství

Předpokládaná cena: 5000,- Kč

19. 10. 2009–23. 10. 2009

220092109 Odborná stáž – Prenatální echokardiografie

Určeno pro dětské kardiology a gynekology s atestací.

Program: Echokardiografická diagnostika vrozených srdečních vad a poruch srdečního rytmu u plodu v II. a III. trimestru gravidity.

Školitel: MUDr. J. Škovránek, CSc.,

MUDr. V. Tomek

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN Motol, Dětské kardiocentrum

Předpokládaná cena: 9000,- Kč

21. 9. 2009–2. 10. 2009

26. 10. 2009–6. 11. 2009

220092110 Odborná stáž – Echokardiografie u dětí

Určeno pro dětské kardiology, dětské lékaře a neonatology s atestací.

Program: Echokardiografická diagnostika vrozených srdečních vad u dětí, včetně transezofageální a pooperační echokardiografie.

Školitel: MUDr. J. Škovránek, CSc.,

MUDr. V.  Tomek

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN Motol, Dětské kardiocentrum

Předpokládaná cena: 10 000,- Kč

12. 10. 2009–23. 10. 2009

10 dní

Předpokládaná cena: 9000,- Kč

9. 11. 2009–20. 11. 2009

9 dní

220092111 Odborná stáž – Funkční plicní vyšetření

Určeno pro sestry z alergologických a plicních ambulancí.

Program: Individuální plán školení, doplnění nových poznatků v oboru, aktivní práce v laboratoři funkčního vyšetření.

Školitel: MUDr. J. Pohl

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 800, FTN, katedra pediatrie, pavilon G2

Předpokládaná cena: 5000,- Kč

19. 10. 2009–23. 10. 2009

220092112 Odborná stáž – Neonatologická péče

Určeno pro lékaře pracující na novorozeneckých odděleních I. a II. typu.

Program: Teoreticky – problematika novorozenecké asfyxie, výživy, infekcí, pneumopatií, GIT problémů, zásady péče o nedonošené novorozence. Prakticky – resuscitace, totální parenterální výživa, zásady vedení UPV.

Školitel: MUDr. J. Zach

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 800, FTN, katedra pediatrie

Předpokládaná cena: 10 000,- Kč

5. 10. 2009–16. 10. 2009

2. 11. 2009–13. 11. 2009

20092113 Odborná stáž – Funkční plicní diagnostika

Určeno pro lékaře zabývající se diagnostikou a léčbou respiračních nemocí v dětském věku.

Program: Základní a podrobná vyšetření, bronchomotorické testy, indikace k vyšetření, vyhodnocení poruch ventilace.

Školitel: MUDr. J. Pohl

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 800, FTN, katedra pediatrie

Předpokládaná cena: 10 000,- Kč

23. 11. 2009–4. 12. 2009

220092114 Odborná stáž – Dětská gastroenterologie a hepatologie

Určeno pro lékaře po absolvování pediatrického základu, se zájmem o dětskou gastroenterologii, hepatologii a výživu.

Program: Strukturovaná stáž zaměřená na klinickou péči o ambulantní a hospitalizované dětské pacienty s chronickým onemocněním gastrointestinálního traktu a s poruchami výživy.

Školitel: prof. MUDr. J. Nevoral, CSc.

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN Motol, Pediatrická klinika UK 2. LF

Předpokládaná cena: 10 000,- Kč

Termín dle dohody se školitelem.

1 týden

220092115 Odborná stáž – Dětská gastroenterologie a hepatologie

Určeno pro lékaře po absolvování pediatrického základu, se zájmem o dětskou gastroenterologii, hepatologii a výživu.

Program: Strukturovaná stáž zaměřená na klinickou péči o ambulantní a hospitalizované dětské pacienty s chronickým onemocněním gastrointestinálního traktu a s poruchami výživy.

Školitel: MUDr. P. Frühauf, CSc.

Místo konání: Praha 2, Ke Karlovu 2, VFN, Klinika dětského a dorostového lékařství UK 1. LF

Předpokládaná cena: 10 000,- Kč

2. 11. 2009–13. 11. 2009

220092116 Odborná stáž – Dětská endokrinologie

Určeno pro lékaře se společným pediatrickým základem, s atestací v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, dětské lékařství, nebo neonatologie, se zájmem o dětskou endokrinologii.

Program: Strukturovaná stáž zaměřená na součinnost praktických dětských lékařů a lékařů dětských lůžkových oddělení s dětskou endokrinologickou ordinací.

Školitel: prof. MUDr. J. Lebl, CSc.

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN Motol, Pediatrická klinika UK 2. LF

Předpokládaná cena: 5000,- Kč

Termín dle dohody se školitelem.

1 týden

220092117 Odborná stáž v dětské alergologii a pneumologii

Určeno pro lékaře dětských oddělení NsP, lékaře alergologických ambulancí nebo PLDD.

Program: Nové poznatky v dětské alergologii, defekty imunity, akutní a chronická zánětlivá onemocnění dýchacího ústrojí.

Školitel: MUDr. J. Hubová,

MUDr. O. Škopková

Místo konání: Ostrava - Poruba, tř. 17. listopadu 1790, FNsP, Klinika dětského lékařství

Předpokládaná cena: 5000,- Kč

9. 11. 2009–13. 11. 2009

1 týden

220092118 Odborná stáž – Dětská nefrologie

Určeno pro lékaře po absolvování pediatrického základu, se zájmem o dětskou nefrologii.

Program: Strukturovaná stáž zaměřená na klinickou péči o ambulantní a hospitalizované dětské pacienty s akutním a chronickým onemocněním ledvin.

Školitel: doc. MUDr. T. Seeman, CSc.

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN Motol, Pediatrická klinika UK 2. LF

Předpokládaná cena: 5000,- Kč

Termín dle dohody se školitelem.

1 týden

220092119 Odborná stáž – Nezvratné selhání ledvin

Určeno pro lékaře s atestací z dětského lékařství, se zájmem o nefrologii, event. před atestací z oboru dětská nefrologie.

Program: Kompletní léčba kojenců a batolat s nezvratným selháním ledvin včetně léčby peritoneální dialýzou.

Školitel: doc. MUDr. K. Bláhová, CSc.

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN Motol, Pediatrická klinika UK 2. LF

Předpokládaná cena: 5000,- Kč

Termín dle dohody se školitelem.

1 týden

206092118 Odborná stáž – Systém diferencované péče o novorozence

Určeno pro neonatology a porodníky.

Program: Primární zajištění novorozence. Ohrožený novorozenec. Specializovaná péče o novorozence velmi nízké hmotnosti. Spolupráce neonatologa a porodníka.

Školitel: MUDr. Z. Straňák, CSc.

Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157, ÚPMD, katedra gynekologie a porodnictví

Předpokládaná cena: 1000,- Kč

17. 9. 2009

22. 10. 2009

19. 11. 2009

10. 12. 2009

209992102 Specializační kurz – Farmakoterapie endokrinopatií v dětství a dospívání

Určeno pro endokrinology v přípravě k atestaci, internisty i dětské lékaře.

Program: Standardní postupy i novinky v léčbě poruch růstu a vývoje.

Vedoucí: MUDr. B. Kalvachová, CSc.

Místo konání: Praha 1, Národní 35, učebna Endokrinologického ústavu

Předpokládaná cena: 1000,- Kč

7. 11. 2009

220292101 Kurz – Problematika návykových látek v období dospívání

Určeno pro dětské lékaře, dorostové lékaře, praktické lékaře pro děti a dorost, hygieniky, lékaře návykových nemocí, pracovníky poradenství zdravého životního stylu a pracovníky zdravotních ústavů.

Program: Aktuální problematika v dospívání v oblasti zneužívání psychoaktivních látek, včetně epidemiologie, možnosti prevence v časných stadiích, analýza zneužívání anabolických steroidů při rekreačních sportovních aktivitách mládeže, problémy aktuálního a dlouhodobého léčení a jeho komplikací u problémových uživatelů a závislých v období dospívání.

Vedoucí: MUDr. P. Kabíček, CSc.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1000,- Kč

21. 10. 2009

220292102 Kurz – Problematika pracovně lékařské péče u dorostu

Určeno pro pracovní lékaře, dorostové lékaře, praktické lékaře pro děti a dorost, dětské lékaře.

Program: Volba povolání a její zdravotní aspekty. Zdravotní péče o dospívající v souvislosti s jejich praktickou přípravou na povolání. Pracovní úrazy a nemoci z povolání u nesprávné volby oboru v dospívání a mladé dospělosti.

Vedoucí: MUDr. P. Kabíček, CSc.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1000,- Kč

2. 12. 2009

220292103 Specializační odborná stáž v dorostovém lékařství

Určeno pro dětské lékaře v přípravě k atestaci z dětského lékařství.

Program: Základní postupy klinické práce s dospívajícím, psychosociální kontext onemocnění v adolescentním věku, syndrom rizikového chování v dospívání.

Školitel: MUDr. P. Kabíček, CSc.

Místo konání: Praha 2, Ke Karlovu 2, VFN, subkatedra dorostového lékařství, pavilon B

Předpokládaná cena: 2000,- Kč

5. 10. 2009–6. 10. 2009

220292104 Odborná stáž – Novinky v péči o děti a dorost

Určeno pro dorostové lékaře a lékaře pečující o kolektivy dorostu.

Program: Aktuální problematika zdravotní péče o dorost a děti.

Školitel: doc. MUDr. J. Hamanová, CSc.

Místo konání: Praha 2, Ke Karlovu 2, VFN, subkatedra dorostového lékařství, pavilon B

Předpokládaná cena: 5000,- Kč

9. 11. 2009–13. 11. 2009


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 9

2009 Číslo 9

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se