XXI. seminář „Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku“ v Poděbradech


Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2008; 63 (4): 234.
Kategorie: Zprávy z kongresů a cest

Ve dnech 10. až 12. ledna 2008 se konal v Poděbradech již XXI. seminář „Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku“, který ukazuje dětským kardiologům, pediatrům i učitelům význam prevence rizikových faktorů aterosklerózy v dětství a seznamuje je s recentními poznatky v této problematice. Seminář se nově konal pod záštitou České kardiologické společnosti a České společnosti pro aterosklerózu, za podpory a. s. Lázní Poděbrady a dalších institucí. Tento rok se semináře opět zúčastnilo více než 170 lékařů z Čech a Moravy, včetně hostů ze zahraničí.

I letos přijali pozvání k přednáškám přední odborníci v této problematice. Ve čtvrtek zahájil seminář prof. Šamánek, zakladatel programu prevence ICHS od dětství u nás. Zahájení se zúčastnil také starosta města Poděbrady ing. Jozef Ďurčanský, který mimo jiné poděkoval za úspěšnou operaci srdce své vnučky. Generální ředitel a.s. Lázně Poděbrady JUDr. Josef Rambousek také uvítal účastníky.

V pátek zahájil odborný program již tradičně prof. Ošťádal z Fyziologického ústavu ČAV rozvahou, zda je rozdíl mezi mužským a ženským srdcem jak v experimentu, tak i u člověka z pohledu fyziologa. Dále doc. Cífková z Centra preventivní kardiologie IKEM posluchačům ukázala význam epidemiologických studií od Framinghamské až po MONICU v prevenci aterosklerózy a také podala přehled současného výskytu jednotlivých rizikových faktorů aterosklerózy u nás. Mgr. Hořejší, který je mimo jiné šéfredaktorem nakladatelství Medical Tribune a který se opakovaně účastní těchto seminářů, se ve velmi poutavé přednášce zamýšlel nad silou informací a budoucností a závislostí odborných lékařských časopisů.

Prof. Poledne, také z Centra preventivní kardiologie IKEM, vysvětlil mechanismus protektivního účinku HDL cholesterolu. Prof. Hradec z III. interní kliniky UK 1. LF v Praze poukázal na to, že rychlejší tepová frekvence je rizikovým faktorem pro vznik srdečního infarktu. Prof. Aschermann z II. interní kliniky UK 1. LF v Praze a současný předseda České kardiologické společnosti na zdravotnické dokumentaci z minulých let ukázal, jak se vyvíjela diagnostika a léčba srdečního infarktu. Tato velmi poutavá přednáška byla doplněna kazuistikami a dobovou hudbou. Prof. Češka z III. interní kliniky UK 1. LF v Praze, který je současně předsedou České společnosti pro aterosklérózu a předsedou internistické společnosti, shrnul závěry nejnovějších studií, které ukázaly, že význam některých rizikových faktorů aterosklerózy, jako je zvýšená hladina homocysteinu nebo CRP, nemají takový význam, jak jsme předpokládali.

Odpoledne pak následovala schůzka privátních dětských kardiologů a po ní přednosta Dětského kardiocentra v Praze-Motole prim. Škovránek vzpomínal na oslavy 30. výročí založení Kardiocentra. Důvodem bylo to, že většina přítomných neměla možnost zúčastnit se oslavy v Karolinu.

Před večeří pak nás již tradičně ředitel a.s. Znovín ing. Vajčner provedl ochutnávkou kvalitních vín a pohovořil i o moderním přístupu v pěstování a zpracování vín na Znojemsku.

V sobotu zahájil program doc. Táborský, přednosta kardiochirurgického pracoviště v Nemocnici Na Homolce v Praze, a ukázal současné možnosti léčby chronické fibrilace síní ablací pomocí katétrů vedených v magnetickém poli. Doc. Urbanová z Kliniky dětského a dorostového lékařství UK 1. LF v Praze seznámila posluchače s novým doporučením pro léčbu dyslipidémií v dětství, které vypracoval výbor České společnosti pro aterosklerózu. Doc. Brát vyzdvihl význam transmastných kyselin ve stravě a blok ukončil Mgr. Hořejší přednáškou o významu objevů v medicíně, které jsou pak opět vystřídány novými poznatky. V dalším bloku prof. Hradec poukázal na úskalí diagnostiky diastolického srdečního selhání, se kterým se v pediatrii tolik nesetkáváme. Prof. Češka zdůraznil možnosti ovlivnění kardiovaskulárního rizika zvýšením HDL cholesterolu. Prof. Aschermann ve velmi zajímavém sdělení shrnul současné možnosti diagnostiky a léčby chronické tromboembolické nemoci, která významně změnila prognózu pacientů.

Na závěr MUDr. Procházka z Kutné Hory představil výsledky studie rizikových faktorů v dětské populaci ve svém regionu, prim. Voříšková ukázala výsledky dlouhodobého sledování pacientů operovaných v Dětském kardiocentru v Praze-Motole, doc. Urbanová poukázala na význam výživy v prevenci ICHS a informovala o výsledcích práce občanského sdružení „Výživa dětí“.

Seminář proběhl v tradičně velmi srdečné atmosféře, kterou zpříjemnila ve čtvrtek skupina Trio cantabile a v pátek skupina Rangers Band. O zájmu o přednášená témata svědčila velká účast na přednáškách od začátku až do poslední chvíle semináře, všichni jsme odjížděli s pocitem příjemně stráveného víkendu, kdy jsme získali velké množství nových informací.

Srdečně Vás již nyní zveme na XXII. seminář, který se bude konat ve dnech 8.–12. ledna 2009.

Za organizační výbor:

Doc. MUDr. Zuzana Urbanová, CSc.

Klinika dětského a dorostového lékařství UK 1. LF a VFN

Ke Karlovu 2

120 00 Praha 2

e-mail: urbanova.zuzana@vfn.cz


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 4

2008 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se