Stoleté jubileum paní profesorky MUDr. Jiřiny Čížkové-Písařovicové, DrSc.


Autoři: O. Hníková;  F. Votava
Působiště autorů: Klinika dětí a dorostu UK 3. LF a FN Královské Vinohrady, Praha přednosta doc. MUDr. F. Votava, Ph. D.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2008; 63 (12): 697-698.
Kategorie: Osobní zprávy

Dne 17. září 2008 uplynulo 100 let od narození mimořádné osobnosti pediatrie – paní profesorky MUDr. Jiřiny Čížkové-Písařovicové, DrSc.

Narodila se v Praze a zde také vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, kde promovala v roce 1931. Po ukončení studia nastoupila na II. dětskou kliniku profesora Brdlíka, kde od roku 1934 pracovala ve funkci odborné asistentky a od roku 1936 vedla i diabetologickou ambulanci. Během nacistické okupace, kdy byly uzavřeny české vysoké školy, plnila v letech 1941–1943 funkci ordinářky České dětské nemocnice.

Od začátku své profesionální činnosti zaměřila mimořádnou pozornost na endokrinologickou problematiku u dětí. Nejprve se věnovala dětskému diabetu, kdy nešlo jen o péči u lůžka, ale byla rozvinuta i činnost poradenská a dispenzární. Jako první v Evropě založila tradici letních táborů pro diabetické děti. První tábor se konal v roce 1935 jako v té době zcela mimořádná záležitost. Jediný další byl znám v USA ve státě Ohio. Byla mezi prvními členy nově založeného spolku specialistů s názvem „Československá endokrinologická společnost“ v roce 1937, kde řadu let pracovala ve výboru společnosti.

Od roku 1945 zastávala vedoucí místo v endokrinologické ambulanci II. dětské kliniky a její pozornosti se těšila endokrinologie už v celé své šíři. Jako první žena-docentka v pediatrii na UK byla v roce 1946 habilitována pro obor dětského lékařství. Habilitační spis měl název „Diabetes mellitus v dětském věku“ a habilitační přednáška „Endokrinologie dětského věku“. Po roce 1947 následovaly její studijní zahraniční cesty do Velké Británie a do Spojených států amerických, kde získala nové zkušenosti, kontakty a mnoho přátel.

jp_1353_f_1
jp_1353_f_1

V roce 1952 byla pověřena vybudováním a vedením dětské kliniky pro nově vzniklou Lékařskou fakultu hygienickou při UK v Praze. Vybrána byla budova bývalého starobince, zvaná „Hagibor“, která během totality neunikla znárodnění. Klinika dětí a dorostu v této budově působila až do roku 2006, kdy byla přestěhována do areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a budova „Hagiboru“ navrácena původnímu majiteli. Paní profesorka Čížková-Písařovicová byla první, dlouholetou přednostkou kliniky a do vínku jí dala zvláštní pozornost k pediatrické endokrinologii, ale i poruchám metabolismu, což byla doména její nejbližší dlouholeté spolupracovnice, paní docentky Bohunky Blehové, CSc. Svátkem pro kliniku bylo jmenování paní docentky Čížkové-Písařovicové mimořádnou profesorkou dětského lékařství 25. 11. 1955 – jako první ženy-profesorky na UK. Jako první žena v pediatrii obhájila v roce 1950 i titul doktorky věd. Dizertační spis měl název „Vliv výživy u poruch endokrinního původu“.

Z více než 100 odborných publikací s několika knižními byla nejvýznamnější monografie „Endokrinologie dětského věku“, která určila prof. Čížkovou-Písařovicovou za zakladatelku této pediatrické disciplíny u nás. Vysoce ceněna je i monografie „Diferenciální diagnostika nemocí dětského věku“ (Praha, SZdN, 1966), která byla svým uspořádáním ojedinělým, zajímavým dílem v našem písemnictví. Výzkumně pracovala se spolupracovníky z laboratoří Československé akademie věd na problematice působení některých látek séra dětí a adolescentů na růst rostlin, což bylo shrnuto v monografii „Inhibiční růstový faktor“ (1966).

Paní profesorka měla široké pracovní záběry nejen pediatrické, ale mimořádně se věnovala i období dorostovému (monografie „Puberta a její odchylky“ spolu s prof. Švejcarem). Měla podíl na založení klinického dorostového lékařství u nás a tak není divu, že první dorostová lůžka v roce 1959 byla otevřena právě na její klinice. Dlouhodobý konzultační a přátelský písemný styk udržovali s prof. Gallagherem – zakladatelem oboru dorostového lékařství v USA.

Stála i u zrodu oboru dětské gynekologie jako „vážená a milá spolupracovnice“ prof. Petera, jak ji s oblibou tituloval.

Paní profesorka byla známou a váženou osobností nejen u nás, ale i za hranicemi, kde získala řadu ocenění. V roce 1960 byla zvolena zahraniční členkou „Royal Society of Medicine“ ve Velké Británii a v roce 1964 byla zvolena expertkou Světové zdravotnické organizace (WHO) v „Komisi pro péči o mládež“. Byla též poctěna čestným členstvím v „Society of Adolescent Medicine“ v USA. Doma jí byl udělen titul „Zasloužilá lékařka“ v roce1966 a jako ocenění její mimořádné celoživotní práce v roce 1992 „Pamětní medaile J. E. Purkyně“. Jistě by ji velmi potěšila pocta, že byla zařazena mezi naše přední endokrinology, když výbor České endokrinologické společnosti v rámci akce „Endokrinologické dny“ zavedl od roku 2007 v pořadí 3. slavnostní přednášku (kromě přednášky Charvátovy a Schreiberovy) pojmenovanou po ní, tedy přednášku Čížkové-Písařovicové. Měla by ji vždy proslovit žena – endokrinoložka.

Paní profesorka si během své dlouhé, téměř padesátileté lékařské činnosti získala úctu a mnoho přátel u nás i v zahraničí. Pro své spolupracovníky a žáky byla nejen příkladem pracovitosti, ale i přístupu k nejrůznějším problémům, které řešila vždy s obdivuhodnou noblesou. Po odchodu do penze v roce 1973 odjela za rodinou svého syna, významného fyzika, do Kanady. Písemný styk se svojí klinikou udržovala do konce svých dnů. Zemřela v roce 1994 po dlouhé a těžké nemoci.

Na paní profesorku MUDr. Jiřinu Čížkovou-Písařovicovou, DrSc., vzpomínáme jako na mimořádnou osobnost naší medicíny, jmenovitě pediatrie a endokrinologie, jako na člověka vzácného, se smyslem pro vše krásné a ušlechtilé a vzdáváme díky a velikou poctu její památce.

Prof. MUDr. Olga Hníková, CSc., doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D.

se spolupracovníky

Klinika dětí a dorostu UK 3. LF

a FN Královské Vinohrady, Praha


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 12

2008 Číslo 12

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se