Socioekonomická podmíněnost dětské dopravní úrazovosti


Socioeconomic Dependence of Traffic Accidents in Children

The aim of this study is, on the basis of socioeconomic causality of traffic accidents in children, to evaluate the role of education of the parents. In connection with our results, the risk of the traffic accidents in children increases with lower status of the education of both their parents. In preschool children, the traffic injuries which had been treated by a physician were found in this series even twice as frequent in comparison with school children. One of the high risks of transport injuries is the period just before school attendance.

This period should be targeted in transport injury prevention as well as in intervention programme and behavioural education in children. More detailed information on socioeconomic, psychosocial and environmental determinants as well as the knowledge of their mutual interaction and their causes in transport accidents in children in the Czech Republic is needed.

Key words:
traffic accidents, preschool and school age, socioeconomic aspects


Autoři: S. Janoušek 1;  Z. Zvadová 1;  Z. Roth 2
Působiště autorů: Centrum zdraví a životních podmínek, Státní zdravotní ústav, Praha vedoucí doc. PhDr. V. Kebza, CSc. 1;  Oddělení statistiky a bioinformací, Státní zdravotní ústav, Praha vedoucí RNDr. B. Procházka, CSc. 2
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2007; 62 (3): 123-132.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cílem našeho sdělení je přispět k objasnění významu socioekonomické podmíněnosti vzniku dětského dopravního úrazu, a to v kontextu s dosaženým stupněm vzdělání obou rodičů. Z našich výsledků jednoznačně vyplývá, že se snižujícím se stupněm dosaženého vzdělání obou rodičů riziko dětských dopravních úrazů narůstá. U věkové skupiny předškolních dětí ve srovnání se školními dětmi je zastoupení dopravních úrazů v celkovém počtu úrazů ošetřených lékařem dokonce dvojnásobné. Velmi rizikovým se jeví zejména období před nástupem do prvního ročníku základní školy. Intervenční programy směřující ke snížení dopravní úrazovosti, včetně behaviorálního ovlivnění dětské populace, je nutno zaměřit právě na toto velmi rizikové období věku dítěte. Poznatky v oblasti epidemiologie a prevence dopravních úrazů u dětí v České republice jsou z hlediska socioekonomických, psychosociálních a environmentálních determinant, jejich vzájemné interakce a podmíněnosti dosud neúplné.

Klíčová slova:
dopravní úrazy, předškolní a školní věk, socioekonomické determinanty


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 3

2007 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×