Úrazovost u žáků mladšího a staršího školního věku. Rizika fraktur a luxací ve vztahu k pohlaví a vývoji dítěte


Injury Incidence in School Aged Children. The Risk of Fractures and Luxa - tions in Relation to Gender and Child Development

Two hazard periods were detected with regard to the risk of fractures and luxations in school aged children. The first one coincides with the beginning of school attendance and the second one falls into puberty in which the pubertal growth deceleration period brings more hazard if compared with the pubertal growth acceleration period. The findings of our study imply that different degree of physical status of a child, its physical activities and their types may effect the incidence of the fractures and luxation among schoolers. In that respect, a low physical ability of the schooler may counteract with an excessive physical loading upon which a child or a pubescent might be exposed during physical training. There is no doubt that our proposal of the potential linkage of developmental determinants of child growth and injury incidence requires futher research and studies which will enable an appropriate intervention in the field of injury prevention.

Key words:
school aged children, somatic growth and development, injuries, fractures, luxations


Autoři: S. Janoušek 1;  P. Sedlák 2;  Z. Zvadová 1;  Z. Roth 3;  J. Vignerová 3
Působiště autorů: Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví a životních podmínek, Praha vedoucí doc. PhDr. V. Kebza, CSc. 1;  Katedra antropologie a genetiky člověka, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha vedoucí prof. RNDr. Z. Šmahel, CSc. 2;  Státní zdravotní ústav, Oddělení statistiky a bioinformací, Praha vedoucí RNDr. B. Procházka, CSc. 3
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2007; 62 (12): 655-663.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Pro vznik fraktur a luxací byla stanovena dvě riziková období v průběhu vývoje školního dítěte. Tím prvním, které je z hlediska tohoto druhu úrazů vůbec nejrizikovější, je období bezprostředně po nástupu školní docházky. Druhým rizikovým obdobím je puberta, která je více riziková v decelerační nežli v akcelerační růstové fázi.

Naše poznatky naznačují možné příčiny a souvislosti dětské úrazovosti, k nimž patří nejenom vývojová fáze dítěte, ale též stupeň fyzické zdatnosti, druh aktivity či nepřiměřená zátěž, které mohou být dítě či pubescent exponováni při školní tělesné výchově. Není sporu o tom, že předkládaná zjištění o biologických a vývojových determinantech úrazovosti u školních dětí musí být objektivizována dalším výzkumem a studiemi umožňujícími poté odpovídající intervenci na poli úrazové prevence.

Klíčová slova:
školní věk, somatický růst a vývoj, dětské úrazy, zlomeniny, vykloubeniny


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 12

2007 Číslo 12

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se