X-vázaná adrenoleukodystrofie u jednadvaceti českých pacientů


X-linked Adrenoleukodystrophy in Twenty One Czech Patients

X-linked adrenoleukodystrophy (X-ALD) is a neurodegenerative metabolic disorder inherited in an X-linked recessive manner. During the last 15 years the authors diagnosed 21 patients with different X-ALD phenotypes. The patients were followed for 1–12 years. Progressive cerebral form of the disease (cALD) was identified in eight boys and in two adolescent patients. Chronic adrenomyeloneuropathy (AMN) and adrenal insufficiency only (ADO) were diagnosed in six adolescent/adult men and in two male patients (aged 6 and 26 years), respectively. Genotyping of relatives in affected families revealed three asymptomatic males with X-ALD (2, 6 and 29 years old, respectively). Each of 21 patients had elevated concentrations of very long chain fatty acids (VLCFA) in plasma and each carried a pathogenic mutation in the ABCD1 gene. The prognosis is not favorable in the majority of patients. However, early diagnosis, carrier identification and genetic prevention represent an important help for the affected families. Bone marrow transplantation is effective only in early diagnosed cALD patients.

Dietary therapy includes low fat diet with Lorenzo’s oil, which inhibits endogenous VLCFA synthesis. It is used in males with a risk of development of cerebral ALD. The effect of dietotherapy in men with AMN is not fully proven.

Key words:
ABCD1 gene, Addison disease, adrenomyeloneuropathy, very long chain fatty acids (VLCFA), X-linked adrenoleukodystrophy, peroxisome


Autoři: L. Dvořáková 1;  M. Hřebíček 1;  H. Jahnová 1;  J. Starý 3;  Z. Seidl 4;  A. Leiská 4;  J. Zeman 1,2
Působiště autorů: Ústav dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN, Praha přednosta prof. MUDr. M. Elleder, DrSc. 1;  Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha přednosta doc. MUDr. J. Hoza, CSc. 2;  Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, Praha přednosta prof. MUDr. J. Starý, DrSc. 3;  Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN, Praha přednosta doc. MUDr. J. Daneš, CSc. 4
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2006; 61 (3): 129-136.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

X-vázaná adrenoleukodystrofie (X-ALD) je neurodegenerativní metabolické onemocnění s gonosomálně recesivním typem dědičnosti. V průběhu 15 let autoři diagnostikovali a po dobu 1–12 let sledovali 21 pacientů s různými klinickými projevy X-ALD. Progredující cerebrální forma onemocnění (cALD) byla zjištěna u osmi chlapců mladších 12 let a u dvou mladistvých, chronická adrenomyeloneuropatie (AMN) u šesti pacientů ve věku 18 až 29 let a adrenální insuficience (ADO) u dvou pacientů ve věku 6 a 26 let. V postižených rodinách diagnostikovali X-ALD u tří asymptomatických jedinců (2, 6 a 29 let). Všichni pacienti měli zvýšenou koncentraci mastných kyselin s velmi dlouhým řetězcem (VLCFA) v plazmě a patogenní mutaci v genu ABCD1. Prognóza onemocnění není obvykle příznivá, ale včasná diagnostika, identifikace přenašeček a genetická prevence jsou velkou pomocí. U včas diagnostikovaných chlapců s cALD je transplantace kostní dřeně jedinou léčebnou metodou s nadějí na úspěch. Nízkotuková dieta s Lorenzovým olejem, který inhibuje endogenní syntézu VLCFA, se uplatňuje pouze u chlapců, u kterých je riziko rozvoje cALD. Dietoterapie u mužů s AMN je stále předmětem diskuse.

Podezření na X-ALD by měla vzbudit nedostatečnost funkce nadledvin nejasného původu u mužů, onemocnění připomínající roztroušenou sklerózu mozkomíšní u mužů i žen a neobjasněná leukodystrofie u chlapců a dospělých mužů.

Klíčová slova:
Addisonova nemoc, adrenomyeloneuropatie, gen ABCD1, mastné kyseliny s velmi dlouhým řetězcem (VLCFA), X-vázaná adrenoleukodystrofie, peroxisom


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×