Diferenciální diagnostika poruch koagulace v dětském věku


Differential Diagnostics of Coagulation Disorders at the Child Age

Hemostasis is a complex multistage cascade of enzyme reactions, where the first impulse is the damage to endothelium integrity and the result is the development of a thrombus with simultaneous triggering of anticoagulant and fibrinolytic activity. The original theory of coagulation cascade as a linear enzyme reaction has been replaced by the model of an active network of simultaneously proceeding feed-back interactions. The tissue factor plays a key role in initial activation. The examination procedure of bleeding disorders in children includes, at the first place, anamnesis and physical examination. The examination of thrombocyte number is the particular coagulation test sufficient of rapid differential diagnosis within the framework of a complex blood count, activated partial prothrombine test and prothrombine time. Other tests should be indicated specifically on the basis of clinical suspicion. A flat (general) laboratory coagulation screening of children before adenotomy and, especially, the healthy children before a planned surgical intervention appears to be questionable under the present knowledge. Therefore, a standardized anamnesis and physical examination should be given priority.

Key words:
coagulopathy, pediatrics, examination, operation, adenotomy


Autoři: K. Toušovská
Působiště autorů: Klinika dětské onkologie, pracoviště dětské medicíny, FN Brno přednosta doc. MUDr. J. Štěrba, PhD.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2006; 61 (3): 137-145.
Kategorie: Postgraduální vzdělávání

Souhrn

Hemostáza je složitá vícestupňovitá kaskáda enzymatických reakcí, jejichž prvotním impulzem je narušení celistvosti endotelu a výsledkem vznik trombu se současným spuštěním antikoagulační a fibrinolytické aktivity. Původní teorie koagulační kaskády jako linearní enzymatické aktivace je nahrazena modelem aktivní sítě simultánně probíhajících zpětnovazebných interakcí. Klíčovou úlohu v iniciální aktivaci sehrává tkáňový faktor. Ve vyšetřovacím postupu krvácivých poruch u dětí stojí na prvním místě anamnéza a fyzikální vyšetření. Z koagulačních testů stačí k rychlé diferenciální diagnostice vyšetření počtu trombocytů v kontextu kompletního krevního obrazu, aktivovaného parciálního tromboplastinového času a protrombinového času. Další testy by měly být indikovány cíleně na základě klinického podezření. Plošný laboratorní koagulační screening dětí před adenotomií a především zdravých dětí před plánovaným chirurgickým zákrokem je ve světle současných poznatků sporný a měli bychom se řídit v první řadě standardizovanou anamnézou a fyzikálním vyšetřením.

Klíčová slova:
koagulopatie, pediatrie, vyšetření, operace, adenotomie


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×