Problémy v diagnostice cystické fibrózy – potřeba novorozeneckého screeningu Přehledový článek o aktuálních problémech


Problems in the Diagnostics of Cystic Fibrosis – the Need of Newborn Screening

Early diagnosis of cystic fibrosis, which is established after a correct classification of manifestations of the disease during the first 6, respectively 12 months of life and an immediate beginning of therapy, favorably influences the course of the disease. Unfortunately, the experience of the authors indicates that the situation in the Czech Republic has deteriorated over the last years. The physicians do not pay attention to signs of the disease, neglect the state of nutrition as well as clubbing of the fingers. They also neglect the information of the mothers about salty sweat, prolapse of rectum or character of stools. In the diagnostics of gastrointestinal manifestations the physicians more often consider celiac disease or intolerance of some components of food, in analysis of respiratory complaints they pay attention to asthma, disorders of immunity or repeated infections of respiratory pathways. The diagnostic errors we have witnessed over the last years, unfortunately seriously affect the patients. We have demonstrated that patients diagnosed until their age of one year demonstrate better lung functions at their 8 years of life than patients having been diagnosed later. A late diagnosis results in unfavorable psychological effects. The parents are then lacking a possibility of prenatal diagnosis and there is a possibility of their giving birth to another child with cystic fibrosis. The given experience with failing clinical diagnostics reveal a real need of newborn screening of cystic fibrosis in the Czech Republic and resulted in our pilot study of such screening aimed at verification of feasibility and efficiency of such investigation. There is a need of pediatricians to devote increasing attention to differential diagnostics until a full scale newborn screening is introduced.

Key words:
cystic fibrosis, late diagnosis, lung functions, state of nutrition, clubbing of the fingers, newborn screening


Autoři: V. Vávrová 1;  D. Zemková 1;  V. Skalická 1;  F. Votava 2
Působiště autorů: Pediatrická klinika 2. LF UK, Centrum pro diagnostiku a léčbu cystické fibrózy, FN Motol, Praha přednosta prof. MUDr. J. Vavřinec, DrSc. 1;  Klinika dětí a dorostu 3. LF UK, FN Královské Vinohrady, Praha přednosta prof. MUDr. J. Lebl, CSc. 2
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2006; 61 (12): 703-709.
Kategorie: Souborný referát

Souhrn

Časná diagnóza cystické fibrózy, za kterou se pokládá správné zařazení projevů nemoci v prvních 6, maximálně 12 měsících života a okamžité nasazení léčby, ovlivňuje příznivě průběh nemoci. Zkušenosti autorů bohužel ukazují, že se situace v České republice v posledních letech zhoršila. Lékaři nevěnují pozornost příznakům nemoci, nevšímají si stavu výživy ani paličkovitých prstů. Nezabývají se údaji matek o slaném potu, prolapsech rekta či charakteru stolic. V diagnostice gastrointestinálních projevů častěji myslí na celiakii či nesnášenlivost některých složek potravy, při analýze respiračních obtíží na astma, poruchy imunity či opakované infekce dýchacích cest. Chyby v diagnostice, kterých jsme v posledních letech svědky, bohužel velmi poškozují nemocné. Autoři prokázali, že pacienti diagnostikovaní do 1 roku mají v 8 letech lepší funkci plic než nemocní, diagnostikovaní později. Pozdní diagnóza má i nepříznivý vliv psychologický. Rodičům se neumožní prenatální diagnostika a může se stát, že se v rodině narodí další dítě s cystickou fibrózou. Uvedené zkušenosti se selhávající klinickou diagnostikou ukazují na reálnou potřebu novorozeneckého screeningu cystické fibrózy v České republice a vedly autory k zahájení pilotní studie tohoto screeningu s cílem ověřit jeho proveditelnost a efektivitu. Dokud nebude zaveden celoplošný novorozenecký screening, je třeba, aby pediatři věnovali diferenciální diagnostice zvýšenou pozornost.

Klíčová slova:
cystická fibróza, pozdní diagnóza, funkce plic, stav výživy, paličkovité prsty, novorozenecký screening


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 12

2006 Číslo 12

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×