Výskyt a osudy plodů se syndromem hypoplastického levého srdce na území Moravy a Slezska v letech 2002 a 2003


Occurrence and Fate of Fetuses with Hypoplastic Left Heart in the Region of Morava and Silesia during 2002 and 2003

The syndrome of hypoplasia of the left heart (HLHS) is an inborn heart defect with severe prognosis. In spite of the great development of the child cardiosurgery there is still a high mortality. Prenatal diagnosis of HLHS significantly influences further fate of the fetuses. The incidence and fate of patients with HLHS have not been so far investigated in the area of Moravia and Silesia, since the epidemiological Bohemian Survival Study included only the Czech countries (Bohemia).

In the years 2002 and 2003, our workplace which takes care of the Moravia and Silesia region, examined 4,667 fetuses, 108 of them suffering from inborn heart defect. In the same period of time 69,623 newborns were born in this area, 478 of them having inborn heart defect. HLHS occurred in 24 of them, i.e., 5% of all inborn heart defects. In 21 cases (87.5%) the HLHS diagnosis was established before birth, whereas in three of then after birth. HLHS represented 19.5% of all heart defects diagnosed before birth. In 21 HLHS, where the diagnosis was established before birth, the parents decided to end the pregnancy in 17 cases (81%), in four cases they decided the pregnancy to countinue.

The authors evaluated the detectable risk factors before birth and established them in 12 fetuses, whereas no risk factor was found in 9 fetuses. The examination of karyotype in HLHS established in prenatal period revealed normal picture in 62% of cases, 9.5% being pathological and 28.5% and it was not determined in 28.5% at all.

The occurrence of HLHS in our region proved to be comparable with data in literature. Authors have not been able to find a method other than ultrasonography, which would draw attention to HLHS and this method therefore remains to be the decisive method for prenatal diagnostics of HLHS.

Key words:
syndrome of left heart hypoplasia, prenatal diagnosis, risk factors


Autoři: J. Navrátil;  H. Jičínská;  Z. Jelínek 1
Působiště autorů: II. dětská klinika LF MU a FN Brno přednosta prof. MUDr. Z. Doležel, CSc. ;  Ambulance dětské kardiologie, Brno 1
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2005; 60 (7): 393-396.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Syndrom hypoplazie levého srdce (HLHS) je vrozená srdeční vada se závažnou prognózou. Přes velký rozvoj dětské kardiochirurgie má stále vysokou mortalitu. Prenatální diagnóza HLHS má vliv na další osud těchto plodů. Na spádovém území Moravy a Slezska dosud nebyl zjišťován výskyt a osudy pacientů s HLHS, epidemiologická studie Bohemian Survival Study zahrnovala jen české země.

V letech 2002 a 2003 bylo na našem pracovišti, které zahrnuje spádovou oblast Moravy a Slezska, vyšetřeno 4667 plodů, u 108 z nich byla zjištěna vrozená srdeční vada. Ve stejném období se na uvedeném území narodilo 69 623 novorozenců, 478 z nich mělo vrozenou srdeční vadu. HLHS se vyskytnul celkem u 24 z nich, což je 5 % ze všech vrozených srdečních vad. V 21 případech (87,5 %) byla diagnóza HLHS známa prenatálně, ve třech až postnatálně. HLHS představoval 19,5 % ze všech prenatálně diagnostikovaných srdečních vad. Z 21 prenatálně diagnostikovaných HLHS se v 17 případech (81 %) rozhodli rodiče pro ukončení gravidity, ve 4 případech (19 %) pro její pokračování.

Autoři hodnotili prenatálně zjistitelné rizikové faktory, které byly zaznamenány u 12 plodů, 9 plodů bylo bez rizikového faktoru. Vyšetření karyotypu u prenatálně zjištěných HLHS bylo v 62 % normální, v 9,5 % patologické a u 28,5 % nebylo provedeno.

Výskyt HLHS na našem spádovém území je srovnatelný s literárními údaji. Autorům se nepodařilo najít jinou metodu než ultrazvukové vyšetření, která by upozornila na výskyt HLHS a tak toto vyšetření zůstává i nadále rozhodující pro prenatální diagnostiku HLHS.

Klíčová slova:
syndrom hypoplazie levého srdce, prenatální diagnóza, rizikové faktory


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 7

2005 Číslo 7
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se