Hodnotenie sonografických parametrov renálnej cirkulácie hypotrofických novorodencov


Evaluation of Sonographic Parameters of Renal Circulation in Hypotrophic Newborns

Objective:
The evaluation of individual parameters of renal circulation in hypotrophic newborns by means of Doppler sonography.

Patients and methods:
Doppler evaluation of circulation of a. renalis (AR) and in intraparenchymal arteries (IP) of the right and left kidney in 50 hypotrophic newborns (20 boys, 30 girls).

Results:
All observed rate parameters displayed higher values in AR than in IP. The resistance index (RI) calculated from parameters in AR was higher (0.77 ± 0.08) than in IP (0.58 ± 0.08) (p<0.0001). Similar differences were also observed in the pulsatility index (PI) (1.69 ± 0.53 vs. 0.91 ± 0.24) (p<0.0001). The side comparison of values of the RI and PI indices did not show significant intraindividual differences between the right and left kidney (p>0.05).

Conclusion:
Results of the study indicate demonstrable differences in the values of the observed parameters in a. renalis centralis vs. intraparenchymal arteries of hypotrophic newborns. At the same time the authors determined standard values of the resistance index and pulsatility index of renal circulation in the hypotrophic newborns.

Key words:
newborn, Doppler sonography, kidneys, resistance index


Autoři: H. Kolarovszká 1;  M. Stavěl 1;  D. Murgaš 2;  M. Zibolen 1;  T. Baška 3
Působiště autorů: Neonatologická klinika JLF UK a MFN, Martin prednosta prof. MUDr. M. Zibolen, CSc. 1;  Klinika detskej chirurgie JLF UK a MFN, Martin prednosta prof. MUDr. M. Dragula, PhD. 2;  Ústav verejného zdravotníctva JLF UK, Martin vedúci MUDr. T. Baška, PhD. 3
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2005; 60 (7): 397-401.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cieľ:
Zhodnotenie jednotlivých parametrov renálnej cirkulácie hypotrofických novorodencov pomocou dopplerovskej sonografie.

Pacienti a metodika:
Dopplerovské zhodnotenie cirkulácie v a. renalis (AR) a v intraparenchýmových arteriách (IP) pravej i ľavej obličky 50 hypotrofických novorodencov (20 chlapcov, 30 dievčat).

Výsledky:
Všetky sledované rýchlostné parametre vykazovali vyššie hodnoty v AR ako v IP. Index rezistencie (RI) počítaný z parametrov v AR bol vyšší (0,77 ± 0,08) ako v IP (0,58 ± 0,08) (p<0,0001). Obdobné rozdiely vykazovali aj hodnoty indexu pulzatility (PI) (1,69 ± 0,53 vs. 0,91 ± 0,24) (p<0,0001). Stranovým porovnaním hodnôt RI a PI neboli zistené významné intraindividuálne rozdiely medzi pravou a ľavou obličkou (p>0,05).

Záver:
Výsledky štúdie vykazujú priekazné rozdiely hodnôt sledovaných parametrov v a. renalis centralis oproti intraparenchymovým arteriám hypotrofických novorodencov. Zároveň boli stanovené štandardné hodnoty indexu rezistencie a indexu pulzatility renálnej cirkulácie hypotrofických novorodencov.

Kľúčové slová:
novorodenec, dopplerovská sonografia, obličky, index rezistencie


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se