Transplantácia pupočníkovej krvi u 4-ročného chlapca s adrenoleukodystrofiou viazanou na chromozóm X


Transplantation of Umbilical Blood in a 4-year Boy with Adrenoleukodystrophy Bound to Chromosome X

The authors describe the family, whose two sons were proved to suffer from children cerebral form of adrenoleukodystrophy bound to chromosome X. In the first-born son the diagnosis was established only after the development of neurological symptoms, in the second son s early as before the evolution of clinical picture of the disease on the basis of familial anamnesis. In the metabolic examination, high levels of very long-chain fatty acids with were detected in serum. The genetic analysis confirmed the same mutation of ALD gene in both sons as well as in their mother – a healthy carrier. At the beginning of the third pregnancy prenatal diagnosis was made in the mother. The biopsy of chorion villi enabled to confirm a conceptus of female sex without carriership of the disease-related gene. After a physiological delivery of healthy daughter the umbilical blood with sufficient amount of stem hematopoietic cells with confirmed antigens of Ist and Ind class of the HLA system with the younger son was established. At the age of four years the HLA-identical sibling transplantation of umbilical blood was made in the younger son. The transplantation was indicated before the development of neurological symptoms after the detection of leukodystrophic foci on MRI of the brain (Loes score 4).

Key words:
adrenoleukodystrophy bound to chromosome X, diagnostics, therapy, transplantation of hematopoietic cells


Autoři: J. Horáková 1;  J. Lukáč 1;  S. Šufliarska 1;  I. Boďová 1;  M. Mydliar 1;  P. Sýkora 2;  M. Vasil 3;  J. Belan 4;  M. Hřebík 5
Působiště autorů: 2. Detská klinika LFUK a DFNsP, Bratislava prednosta prof. MUDr. L. Kovács, DrSc., MPH 1;  Klinika detskej neurológie LFUK a DFNsP, Bratislava prednosta doc. MUDr. P. Sýkora, CSc. 2;  Neštátne samostatné zariadenie SULZ – GEN + M, s. r. o., Humenné vedúci MUDr. M. Vasil Rádiodiagnostická klinika – pracovisko magnetickej rezonancie, Dérerova nemocnica s poliklinikou 3;  Bratislava prednosta doc. MUDr. J. Belan, CSc. 4;  Ústav dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN, Praha vedúci doc. MUDr. M. Elleder, DrSc. 5
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2005; 60 (4): 219-223.
Kategorie: Kazuistika

Souhrn

Autori popisujú rodinu, v ktorej u dvoch synov bola potvrdená detská cerebrálna forma adrenoleukodystrofie viazanej na chromozóm X (X-ALD). U prvorodeného syna bola diagnostikovaná až po objavení neurologických symptómov, u druhého syna už pred rozvojom klinického obrazu ochorenia na základe pozitívnej rodinnej anamnézy. Pri metabolickom vyšetrení boli v sére zistené vysoké hladiny mastných kyselín s veľmi dlhým reťazcom. Genetická analýza potvrdila rovnakú mutáciu ALD génu u obidvoch synov, ako aj ich matky – zdravej nosičky. Na začiatku tretej gravidity bola u matky vykonaná prenatálna diagnostika. Z biopsie choriových klkov bol potvrdený plod ženského pohlavia bez nosičstva chorobného génu. Po fyziologickom pôrode zdravej dcéry bola odobratá pupočníková krv s dostatočným zastúpením kmeňových krvotvorných buniek s potvrdenou zhodou antigénov I. a II. triedy systému HLA s mladším synom. Vo veku štyroch rokov bola u mladšieho syna vykonaná HLA-identická súrodecká transplantácia pupočníkovej krvi. Transplantácia bola indikovaná pred objavením neurologických príznakov po zachytení leukodystrofických ložísk na MRI mozgu (Loes skóre 4).

Kľúčové slová:
adrenoleukodystrofia viazaná na chromozóm X, diagnostika, liečba, transplantácia krvotvorných buniek


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 4

2005 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se