Děti, mládež a úrazy související s vodou


Children, Youth and Water-related Injuries

Recently there have appeared no studies in the Czech Republic, which would deal with waterrelated injuries in children and youth. This study is to map the problem of drowning and near drowning. This is a retrospective study for the period of 2001–2004. The scene of the collection of data encompassed 14 regions, i.e. the entire territory of the Czech Republic. The monitored group consisted of persons aged 0–18 years. Groups studied: drowned persons, near drowned persons. Information was acquired from autopsy reports and the statements of forensic medical experts. According to the medical records and autopsy reports there were ascertained a total of 548 cases of water-related injuries in the 2001–2004 period. Ninety two (17 %) cases of drowning and 456 (83 %) children and youth that have been hospitalized for water-related injuries were recorded. 227 (41 %) children have been hospitalized for near drowning and 229 (42 %) were hospitalized for water-related injuries caused by jump to the water. The group most frequently represented is that of persons aged 1 year (9 %) and 13–15 years. From the results significant risks can be established. The most frequent place for drowning is natural water. There is a significant by risky behaviour of the adolescence – jump in to the water. For the youngest category there is dangerous fall into the water caused by lacking of supervision. For drowning, the swimming pools is a dangerous place for children aged 0–6 years. In all the groups in 5 % of cases the cause of drowning is falling into the swimming pool. The alcohol in blood was ascertained in 5 % cases of drowning children. The youngest child with positive alcohol was 8 years old. Drowning rates are known to vary greatly with age. The results of the project serve as a basic material for the creation of a national information system. The results are the basis for the prevention activities in this area.

Key words:
prevention, injury, drowning, near drowning, children, youth


Autoři: M. Čapková 1;  M. Velemínský 1;  V. Benešová 2;  M. Grivna 2
Působiště autorů: Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita, České Budějovice děkan prof. MUDr. M. Velemínský, CSc. 1;  Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství 2. LF UK, Praha vedoucí doc. MUDr. K. Dohnal, CSc. 2
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2005; 60 (4): 237-244.
Kategorie: Péče o děti a dorost

Souhrn

V souvislosti s absencí rozsáhlejší studie týkající se dětských úrazů souvisejících s vodou v ČR byl realizován průzkum utonutí a téměř utonutí. Soubor je tvořen utonulými nebo „téměř utonulými“ osobami ve věku 0–18 let v České republice od roku 2001 do první poloviny roku 2004. Ve sledovaném období bylo z lékařských záznamů a pitevních protokolů zaznamenáno u dětí a mládeže celkem 548 případů úrazů spojených s vodou. Z toho 92 (17 %) utonutí a 456 (83 %) hospitalizovaných dětí v souvislosti s úrazem spojeným s vodou. Z toho 227 (41 %) dětí bylo hospitalizováno z důvodu tonutí a u 229 (42 %) bylo příčinou jiné poranění, než je (u)tonutí, jednalo se však o poranění způsobené potopením se nebo skokem do vody. Nejčastěji zraněnými skupinami jsou děti ve věku 1 rok (9 %) a 13–15 let. Ve sledovaném období je patrný nárůst počtu úrazů u dětí ve věku 5, 13 a 18 let. Z výsledků jsou patrná nejvýraznější rizika. Jedním z nich je tonutí v přírodní vodě spojené s rizikovým chováním mládeže (skoky do vody), u dětí se projevují rizika spojená s pádem do vody, která vznikají na základě nepozornosti, nedostatečného či zcela chybějícího dozoru. U dětí od 0 do 6 let je rizikovým místem bazén. V celkovém počtu případů činí pád do bazénu 5 % příčin utonutí. U 5 utonulých dětí (5 %) byla pitvou prokázána přítomnost alkoholu v krvi. Nejmladší obětí, u které byl prokázán alkohol, byl chlapec ve věku 8 let. Výsledky průzkumu těchto úrazů potvrzují specifičnost a souvislost věku jedince s rizikem úrazu. U úrazů souvisejících s vodou se potvrdila závažnost těchto úrazů u dětí a nutnost řešení této situace v ČR.

Cílem je aplikace výsledků směrem k vytváření preventivních opatření.

Klíčová slova:
prevence, úrazy, utonutí, „téměř utonutí“, děti, mládež


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 4

2005 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se