Prenatální expozice cigaretovému kouři a chování dětí v 18 měsících věku Výsledky studie ELSPAC


Prenatal Exposure to Cigarette Smoke and Behaviour of Children in 18 Months of Age. Results of ELSPAC Study

ELSPAC study, initiated in 1990 and containing a cohort of parents and their children from Brno and Znojmo district, involves a lot of incorporated signs characterising behaviour of 18 months old children who are the subject of interest of anamnesis questionnaire. Authors aimed at the assessment of differences between children with different level of exposure to cigarette smoke.

Prenatal exposure of child to passive smoking was observed by answers to anamnesis questionnaires of mothers in 20th week of pregnancy and after the delivery. They gave there information about their active smoking behaviour. According to these data, only those children who were not exposed to cigarette smoke and whose mothers never smoked, those exposed during the first half of pregnancy and those who were exposed during whole pregnancy were chosen. Differences between both groups of children with different prenatal exposure were compared with the group of non-exposed children and statistically assessed in programme SPSS (tests Pearson chi-square, linear associations, probability relations and ANOVA).

From many characteristics, used for assessment of cognitive and behavioral development of children in 18 months of age, only several differed in children who were exposed to cigarette smoke from those who were not exposed at all: occurence of tics and hitch moves, lack of knowledge of expressions indicating parents, absence of some gestures of non-verbal communication was usually increased in both exposed groups when compared to non-exposed. Quite different view is, however, to be found when we assessed characteristics of temperament: in case of those which showed significant differences, children exposed during the first half of pregnancy were rather shy, less temperament, while children who were exposed during whole course of pregnancy, were more courageous and responsive.

Different epidemiologic studies show proofs of the fact that prenatal and postnatal exposure to cigarette smoke cause damage to behaviour and mental capacity. The children in pre-school, school and adolescent age are usually observed from this viewpoint. In ESLPAC study, the differences between mental development of children non-exposed and exposed in prenatal period to cigarette smoke were found already in 18 months. The set will be analysed in similar way also in following age periods.

Key words:
behaviour of children, prenatal exposure to cigarette smoke, passive smoking


Autoři: L. Kukla 1;  D. Hrubá 2;  M. Tyrlík 3
Působiště autorů: Oddělení preventivní a sociální pediatrie Ústavu sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví LF MU, Brno vedoucí prof. MUDr. J. Holčík, DrSc. 1;  Ústav preventivního lékařství LF MU, Brno vedoucí prof. MUDr. Z. Brázdová, DrSc. 2;  Psychologický ústav FF MU, Brno vedoucí prof. PhDr. M. Svoboda, CSc. 3
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2005; 60 (2): 70-76.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Ve studii ELSPAC, započaté v roce 1990 a zahrnující kohortu rodičovských párů a jejich dětí z Brna a okresu Znojmo, bylo do anamnestického dotazníku zkoumajícího děti ve věku 18 měsíců zařazeno mnoho znaků charakterizujících jejich chování. Autoři se zaměřili na hodnocení rozdílů mezi dětmi s různou prenatální expozicí cigaretovému kouři.

Prenatální expozice dítěte pasivnímu kouření byla sledována z anamnestických výpovědí matek ve 20. týdnu těhotenství a po porodu o jejich aktivním kuřáctví. Podle nich byly vybrány jen děti neexponované, jejichž matky nikdy nekouřily, exponované v první polovině těhotenství a exponované po celou dobu těhotenství. Rozdíly mezi oběma skupinami dětí s různou prenatální expozicí byly porovnávány se skupinou neexponovaných dětí a hodnoceny statisticky v programu SPSS (testy Pearsonův chí-kvadrát, lineární asociace, poměr pravděpodobnosti a ANOVA).

Z mnoha desítek znaků použitých pro hodnocení kognitivního a behaviorálního vývoje dětí ve věku 18 měsíců bylo jen několik, kterými se děti prenatálně exponované častěji lišily od dětí neexponovaných: výskyt tiků a trhavých pohybů, neznalost významů slov označujících rodiče, absence některých gest z neverbální komunikace byla obvykle zvýšená v obou různě exponovaných skupinách při srovnání s dětmi neexponovanými. Jiný pohled však poskytuje hodnocení znaků temperamentu: podle těch, ve kterých byly nalezeny významné rozdíly, byly děti exponované jen v první polovině těhotenství spíše ostýchavější, méně temperamentní, zatímco děti exponované po celé prenatální období smělejší, odvážnější, vstřícnější.

Různé epidemiologické studie přinášejí doklady o tom, že prenatální a postnatální expozice pasivnímu kouření má poškozující účinky na chování a mentální výkonnost. Z tohoto hlediska jsou obvykle sledovány děti v předškolním, školním a dorostovém věku. Ve studii ELSPAC byly určité rozdíly týkající se mentálního vývoje dětí exponovaných v prenatálním období nalezeny už ve věku 18 měsíců. Soubor bude podobným způsobem analyzován i v dalších věkových etapách.

Klíčová slova:
chování dětí, prenatální expozice cigaretovému kouři, pasivní kouření


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 2

2005 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se