Pectus carinatum


Pectus Carinatum

Pectus carinatum (bird-like thorax) is the second most frequent deformity of thorax next to pectus excavatum. In pectus carinatum there is a protruding sternum and adjacent cartilage to anterior direction. Since 1985 till 2004 there were 483 patients with thorax deformity surgically treated at author@s workplace, 168 of them (35%) with pectus carinatum. There were 136 boys and 32 girls who underwent the operation. Pectus carinatum is not the source of health problems in most patients. Psychical problems are predominant reasons for the surgery. Patients with asymmetric pectus carinatum or with a combined form of the deformity are of asthenic habitus, suffer from defective bearing, scoliosis, and respiration infections. In the latter patients the operation is indicated for health problems. In the group of the last 15 patients the authors compared the Haller indices with the results of spirometry before and after the operation. The comparison of the results of spirometry revealed a favorable effect of the surgery on lung functions. The size of the thorax deformity was evaluated objectively by the Haller index from CT findings. The Haller index (ratio of the greatest lateral-lateral dimension to the anterior-posterior dimension) was 1.87 before the operation and 2.32 after the operation.

Key words:
pectus carinatum, spirometry, Haller index


Autoři: A. Kučera;  J. Šnajdauf;  M. Vyhnánek;  M. Rygl;  R. Fryč;  O. Petrů;  V. Mixa
Působiště autorů: Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol, subkatedra dětské chirurgie IPVZ, Praha přednosta prof. MUDr. J. Šnajdauf, DrSc. ;  Klinika anesteziologie a resuscitace 2. LF UK a FN Motol, katedra anesteziologie a resuscitace IPVZ, Praha přednosta prof. MUDr. K. Cvachovec, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2005; 60 (12): 672-679.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Pectus carinatum (ptačí hrudník) je druhá nejčastější deformita hrudníku po pectus excavatum. Při pectus carinatum prominuje sternum a přilehlé chrupavky ventrálním směrem. Od roku 1985 do roku 2004 bylo na pracovišti autorů operováno 483 pacientů s deformitou hrudníku, z toho bylo 168 (35 %) pacientů s pectus carinatum. Bylo operováno 136 chlapců a 32 dívek. Pectus carinatum nepůsobí u většiny pacientů zdravotní problémy. Důvodem operace jsou problémy psychické. Pacienti s asymetrickým pectus carinatum nebo s kombinovanou formou deformity mají astenický habitus, vadné držení těla, skoliózu, respirační infekty. U těchto pacientů je operace indikována pro zdravotní obtíže. V souboru posledních 15 operovaných pacientů autoři provedli porovnání Hallerových indexů a výsledků spirometrie před operací a po operaci. Porovnáním výsledků spirometrie zjistili příznivý vliv operace na plicní funkce. Velikost deformity hrudníku byla objektivizována Hallerovým indexem z CT nálezů. Hallerův index (poměr největšího latero-laterálního rozměru hrudníku k rozměru předozadnímu) byl před operací 1,87, po operaci 2,32.

Klíčová slova:
pectus carinatum, spirometrie, Hallerův index


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se