Liečba osteosarkómu femuru a následných komplikácií u 14-ročného chlapca


Therapy of Osteosarcoma of Femur and Subsequent Complications in a 14-year Boy Case Report

In a case report the authors describe the course of the disease and therapy in a 14-year boy, who was diagnosed osteosarcoma of the right distal femur. Histological examination confirmed the clinical diagnosis of osteosarcoma. In spite of the considerable size, but in line with a good tumor demarcation a recommended surgical intervention saved the extremity by substituting the tumor with endoprosthesis. The surgery was made after preceding neoadjuvant chemotherapy and adjuvant chemotherapy continued after the operation. After a pertinent rehabilitation the patient was beginning to participate in common life activities. However, 11 months after a complete substitution of the knee joint and distal part of femur he accidentally fell down and the shaft of the tumorous endoprosthesis was bended and later broke at the border of polyethylene and bone tissue. This complication was solved 5.5 months after the bending by reimplanting a new, larger tumorous endoprosthesis. No signs of relapsing tumor were visible locally during the re-operation. The patient continued in the rehabilitation. He was satisfied with the results of the operation and re-operation. At the present time, 14 months after the re-operation, the patient is able to walk with the support of “French” crutch and is able to put a full load upon the lower extremity. In regular control examinations there were no signs of relapse or dissemination of the tumor process.

Key words:
osteosarcoma, surgical treatment, complications


Autoři: J. Vojtaššák;  P. Cisár
Působiště autorů: II. Ortopedická klinika LF UK a FNsP Ružinov, Bratislava prednosta prof. MUDr. J. Vojtaššák, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2005; 60 (12): 680-685.
Kategorie: Kazuistika

Souhrn

Autori v tomto článku popisujú formou kazuistiky priebeh ochorenia a liečbu 14-ročného chlapca, u ktorého bol diagnostikovaný osteosarkóm pravého distálneho femuru. Pre klinický obraz tumoru bola vykonaná histologizácia, ktorá potvrdila osteosarkóm. Napriek veľkosti, ale vzhľadom na dobré ohraničenie tumoru bol navrhnutý končatinu zachovávajúci výkon: resekcia distálneho femuru a jeho náhrada individuálnou tumoróznou endoprotézou. Operácia bola vykonaná po predchádzajúcej neoadjuvantnej chemoterapii a pooperačne pokračovala adjuvantná chemoterapia. Po rehabilitácii sa pacient začal opätovne zapájať do bežného života. Jedenácť mesiacov po totálnej náhrade pravého kolenného kĺbu a distálneho femuru však nešťastne spadol a došlo k ohnutiu a neskôr k zlomeniu drieku tumoróznej endoprotézy na rozhraní polyetylénu a kostného tkaniva. Táto komplikácia bola riešená o 5,5 mesiaca od ohnutia po zhotovení novej tumoroznej endoprotézy reimplantáciou novej, väčšiej tumoróznej endoprotézy. Počas reoperácie lokálne neboli pozorované známky recidívy tumoru. Pacient pokračoval v rehabilitácii. S výsledkom operácie a reoperácie je spokojný. V súčasnej dobe, 14 mesiacov od reoperácie, chodí s oporou francúzskej barle a môže plne zaťažovať operovanú dolnú končatinu. Pri pravidelných kontrolách neboli zistené známky recidívy alebo diseminácie tumorózneho procesu.

Kľúčové slová:
osteosarkóm, operačná liečba, komplikácie


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se