Intoxikace alkoholem u dětí a mladistvých v Ostravě


Alcohol Intoxication in Children and Adolescents in Ostrava

Objective:
In the last years there have been increasing numbers of children admitted with the diagnosis of acute alcohol intoxication to the Children Resuscitation and Intensive Care Units, in less serious conditions to children’s wards. The authors present the results of hospitalization of drunken children in Ostrava in the years 1999–2003.

Patients:
In the years 1999–2003 there have been 165 children and adolescents admitted due to alcohol intoxication (n = 165). The paper describes a retrospective study performed under the collaboration of three workplaces in Ostrava – OPRIP FNsP Ostrava (Faculty Hospital with Policlinic, n = 44), Children’s Ward of the City Hospital Ostrava-Fifejdy (n = 74) and the Children’s Ward of the Hospital Ostrava-Vítkovice (n = 47). The mean age of the patients was 15.3 y (3–18 y), and the number of girls (92, i.e. 56% of the cohort) prevailed over that of boys (73).

Results:
The sort of alcohol used: Vodka prevailed (in 39 children), wine was used by 29 children, a mixture of various kinds of alcoholic beverages was reported by 20 children, one kind of alcohol was used by 52 children (beer, domestic „rum“, plum brandy, apricot brandy, Fernet), 25 children did not recall the kind of alcohol used. Concentration of alcohol in blood: The mean value represented 2.35 per mille (1.8–4.2‰). In this cohort a medium degree intoxication with alcohol prevailed (1.5–2‰) in 54 children. A severe degree (2–3‰) was established in 45 children, a mild degree (1–1.5‰) was observed in 33 children, a poisoning with alcohol was diagnosed in 6 children. Some use of alcohol (up to 0.5‰) was detected in 4 patients and tipsiness (0.5–1‰) was present in 11 children. The concentration of ethanol in blood was not determined in 12 children.

Clinical state:
GCS (Glasgow Coma Scale) was on the average 11 (3–14), full consciousness (GCS 15) after sobering was recorded on the average after 6.9 h (4–23 h), body temperature upon admission was on the average 35.8 °C (34.1–37.2 °C). In 4 patients (all with alcohol intoxication above the 3‰ level) artificial lung ventilation proved to be necessary for the average of 6.8 h. Ten patients suffered head injury, 7 patients excoriation and contusion of soft tissues of extremities, one patient bleeding of liver. Aspiration pneumonia developed in three patients. Laboratory parameters: Mean osmolality of serum was 344.9 mosm/l (288–407mosm/l), mean blood sugar 6.8 mmol/l (5.0–22.3 mmol/l), pH on the average 7.345, pCO2 5.54, HCO3 22.58, BE 1.7 (–12 ± 4). Results of toxicological examinations: Pure alcohol intoxication was present in 70% of patients (n = 105), in the other cases (n = 48) there was component of nicotine, marihuana, quinine, caffeine, heroin, toluene, thorn apple or different kinds of therapeutic drugs.

Conclusion:
Alcohol intoxication is a severe social and medical problem. The authors draw attention to low numbers of professional comparative studies in the Czech and Slovak Republic, respectively, as well as abroad.

Key words:
alcohol, acute intoxication, children, adolescents, disorder of consciousness, per mille


Autoři: M. Hladík 1;  A. Olosová 1;  J. Boženský 2;  T. Gruszka 3;  K. Hájková 2;  J. Pavlíček 3;  A. Nogolová 3;  A. Bakhtary 1;  I. Jourová 1
Působiště autorů: Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče (OPRIP), Fakultní nemocnice s poliklinikou, Ostrava primář h. doc. MUDr. M. Hladík, PhD. 1;  Dětské oddělení VN BMA, Ostrava-Vítkovice primář MUDr. J. Boženský 2;  Dětské oddělení, Městská nemocnice, Ostrava-Fifejdy primář MUDr. T. Gruszka 3
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2005; 60 (12): 663-671.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl práce:
V posledních letech narůstá počet dětí přijatých na oddělení dětské resuscitační a intenzivní péče, v méně závažných stavech na dětská oddělení, s diagnózou akutní intoxikace alkoholem. Autoři prezentují výsledky hospitalizací opilých dětí v Ostravě v letech 1999–2003.

Soubor pacientů:
V letech 1999–2003 bylo přijato 165 dětí a mladistvých pro intoxikaci etylalkoholem (n = 165). Práce je restrospektivní studií, vznikla za spolupráce 3 pracovišť v Ostravě – OPRIP FNsP Ostrava (n = 44), Dětského oddělení Městské nemocnice Ostrava-Fifejdy (n = 74) a Dětského oddělení Nemocnice Ostrava-Vítkovice (n = 47). Průměrný věk pacientů byl 15,3 let (3–18 r.), převažovaly dívky v počtu 92 (56 % souboru), chlapců bylo 73.

Výsledky:
Druh požitého alkoholu: Převažovala vodka (u 39 dětí), víno pilo 29 dětí, mix různých druhů alkoholických nápojů udávalo 20 dětí, jeden druh alkoholu požilo 52 dětí (pivo, tuzemský „rum“, slivovice, meruňkovice, fernet), 25 dětí si nepamatovalo druh požitého alkoholu. Koncentrace etanolu v krvi: Průměrná hodnota představovala 2,35 promile (1,8–4,2 ‰). V souboru převažoval střední stupeň intoxikace etanolem (1,5–2 ‰) u 54 dětí. Těžký stupeň (2–3 ‰) mělo 45 dětí, mírný stupeň (1–1,5 ‰) byl zjištěn u 33 dětí, otrava alkoholem (nad 3 ‰) byla diagnostikována u 6 dětí. Požití alkoholu (do 0,5 ‰) bylo u 4 pacientů a podnapilost (0,5–1 ‰) byla stanovena u 11 dětí. Koncentrace etanolu v krvi nebyla vyšetřena u 12 dětí. Klinický stav: GCS bylo průměrně 11 b.(3–14 b.), plné vědomí (GCS 15 b.) po vystřízlivění bylo zaznamenáno v průměru za 6,9 hodiny (4–23 h), tělesná teplota při přijetí byla v průměru 35,8 °C. (34,1–37,2 °C). U 4 pacientů (všichni s otravou alkoholem nad hladinu 3 ‰) byla nutná umělá plicní ventilace (UPV), trvající průměrně 6,8 hodin. Deset pacientů mělo poranění hlavy, 7 exkoriace a kontuze měkkých částí končetin, 1 pacient krvácení z jater. U 3 pacientů došlo k rozvoji aspirační pneumonie. Z laboratorních parametrů: Průměrná osmolalita séra byla 344,9 mosm/l (288–407 mosm/l), průměrná glykémie 6,8 mmol/l (5,0–22,3 mmol/l), pH v průměru 7,345, pC02 5,54, HCO3 22,58, BE -1,7 (-12 ± 4). Výsledky toxikologie (vyšetřena u 153 pacientů): U 70 % pacientů se jednalo o čistou intoxikaci etanolem (n = 105), v ostatních případech (n = 48) byla potvrzena příměs nikotinu, marihuany, chininu, kofeinu, heroinu, toluenu, durmanu nebo různých druhů léků.

Závěr:
Intoxikace alkoholem je společensky, sociálně i medicínsky velice závažnou problematikou. Autoři upozorňují na nízký počet odborných srovnávacích studií jak v České a Slovenské republice, tak i v zahraničí.

Klíčová slova:
alkohol, akutní intoxikace, děti, adolescenti, porucha vědomí, promile


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se