Schönleinova-Henochova nefritída – zvláštnosti klinického priebehu


Schonlein-Henoch Nephritis – Peculiarities of Clinical Course

The review describes epidemiology, clinical course and complications of the Schonlein-Henoch purpura, which is the most frequently vasculitis of the child age. Particular attention is focused on the Schonlein-Henoch nephritis and the contribution of renal biopsy to the diagnosis and prognosis is emphasized. Individual therapeutic procedures are analyzed and their efficiency is assessed according to medical practice based on evidence. In conclusion the authors describe the results of kidney transplantation in patients with Schonlein-Henoch nephritis.

Key words:
Schonlein-Henoch nephritis, therapy, prognosis


Autoři: Ľ. Podracká 1;  M. Šašinka 2
Působiště autorů: I. Klinika detí a dorastu LF UPJŠ, Košice prednostka prof. MUDr. Ľ. Podracká, CSc. 1;  Klinika pediatrie A. Getlíka, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava prednostka doc. MUDr. K. Furková, CSc. 2
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2005; 60 (10): 564-569.
Kategorie: Postgraduální vzdělávání

Souhrn

Autori v prehľadnom článku uvádzajú epidemiológiu, klinický priebeh a komplikácie Schönleinovej-Henochovej purpury, ktorá je najčastejšie sa vyskytujúcou vaskulitídou v detskom veku. Zameriavajú sa osobitne na Schönleinovu-Henochovu nefritídu, vyzdvihujú prínos renálnej biopsie pre diagnostiku a prognózu. Analyzujú jednotlivé liečebné postupy a hodnotia ich efektívnosť podľa medicíny založenej na dôkazoch. V závere opisujú výsledky transplantácie obličiek u chorých so Schönleinovou-Henochovou nefritídou.

Kľúčové slová:
Schönleinova-Henochova purpura, liečba, prognóza


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se