Přínos pinhole obrazů u statické scintigrafie ledvin v dětském věku


Contribution of Static Renal Scintigraphy Using Pinhole Collimator in Childhood

Renal scintigraphy using 99mTc DMSA (dimercaptosuccinic acid) is considered to be “the gold standard” in the diagnosis of acute pyelonephritis and it is a widely used method for detecting parenchymal changes. The first-rate imaging of kidneys is very important especially in pediatric diagnosis. The aim of this study was a correlation of renal images of the routine planar scintigraphy using HR (high resolution) collimator with parallel holes and pinhole collimator in detection of parenchymal changes in children.

Patients and methods:
94 children (47 girls and 47 boys) aged 2 months – 5 years were examined. The examinations were repeated in 22 children and 122 examinations were performed altogether. Static renal scintigraphy using HR collimator with parallel holes was done on planar Gamma camera MB 9200 (Gamma Budapest) with the patient in a supine position in 4 projections.

Data of computer assisted collection were 200 000 counts/image, matrix 128 x 128, zoom 3–4. Static renal scintigraphy using pinhole collimator (size of hole was 2 mm) of each kidney was performed on planar Gamma camera in supine and lateral positions. Data of computer assisted collection were 300 sec/image, matrix 128 x 128, zoom 1.

Results:
In total the number of all examinations there were 49 accordingly positive findings and 59 accordingly negative findings. The different findings in number of renal reductions or defects were found in 14 cases.

Conclusion:
According to author’s experience static renal scintigraphy using pinhole collimator gives detailed image of kidneys. In group of 14 children with different findings in number of renal reductions or defects kidneys with more defects were found. There was no solitary renal defect seen only on the image using pinhole collimator, which would lead to a change of the diagnosis.

Only single images using pinhole collimator by static renal scintigraphy aren’t sufficient; they don’t consider the accumulative capability of kidneys including mathematic analysis of global and separate renal function. Static renal scintigraphy supplemented by pinhole collimator images becomes a more precise examination, which can better consider the number and extent of renal parenchymal changes.

Key words:
planar renal scintigraphy using 99mTc DMSA, HR collimator, pinhole collimator, childhood


Autoři: D. Chroustová;  M. Kolská;  I. Urbanová;  M. Klánová
Působiště autorů: Klinika dětí a dorostu FN Královské Vinohrady, Praha přednosta prof. MUDr. J. Lebl, CSc. ;  Dětské oddělení FN Bulovka, Praha primář MUDr. M. Fuks ;  Klinika nukleární medicíny FN Královské Vinohrady, Praha přednosta MUDr. O. Lang
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2005; 60 (10): 551-557.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Statická scintigrafie ledvin pomocí 99mTc DMSA (kyselina dimerkaptojantarová) je považována za “gold standard” v diagnostice akutní pyelonefritidy a je běžně používána k detekci renálních kortikálních změn. Snaha o nejkvalitnější zobrazení ledvin se uplatňuje především v pediatrické diagnostice.

Cíl:
Porovnání obrazů statické scintigrafie ledvin provedené pomocí HR (high resolution) kolimátoru s paralelními otvory a pinhole kolimátoru při detekci parenchymových změn u dětí.

Soubor pacientů a metodika:
Celkem bylo vyšetřeno 94 dětí (47 chlapců a 47 dívek) ve věku od 2 měsíců do 5 let, průměrný věk 1,92 roků. Opakovaně bylo vyšetřeno 22 dětí, celkem bylo provedeno 122 vyšetření. U všech dětí byly provedeny statické scintigrafické obrazy na gamakameře MB 9200 opatřené HR kolimátorem vleže, ve 4 základních projekcích s předvolbou: 200 tis. impulzů/ obraz v matici 128 x 128, zoom obvykle 3–4. Pinhole obrazy byly provedeny vleže na téže gamakameře s pinhole kolimátorem s velikostí otvoru 2 mm, v zadní a laterální projekci pro každou ledvinu s předvolbou 300 s/obraz, v matici 128 x 128 bodů.

Výsledky:
Z celkového počtu provedených vyšetření bylo 49 shodně pozitivních a 59 shodně negativních nálezů.Ve 14 případech se nálezy lišily v počtu redukcí funkční tkáně ledvin.

Závěry:
Na základě zkušeností autorů pinhole obrazy přináší detailnější obraz renálního parenchymu. Ve skupině 14 dětí s rozdílným počtem redukcí funkční tkáně byly postiženy ledviny s více ložisky. Nejednalo se o solitární nález patrný pouze na pinhole obrazu, který by vedl ke změně diagnózy. Samotné pinhole obrazy při statické scintigrafii nestačí, nelze posoudit akumulační schopnost ledvin včetně matematického zpracování globální a separované funkce. Statická scintigrafie ledvin doplněná pinhole obrazy se stává preciznějším vyšetřením s lepším posouzením počtu a rozsahu parenchymových změn.

Klíčová slova:
planární scintigrafie ledvin pomocí 99mTc DMSA, HR kolimátor, pinhole kolimátor, dětský věk


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se