Očkování novorozenců proti virové hepatitidě B- patnáctileté zkušenosti


Vaccination against Hepatitis B in Newborns - Fifteen Years Follow-up

Protection after combine passive-active immunisation against hepatitis B was investigated in 578 neonates ofHBsAg positive mothers. All mothers were HBsAg positive during pregnancy, 30 of them (5%) were also HBeAgpositive. The number of newborns gradually increased since 1988 and the children were immunised according toschedules valid in the Czech Republic. The children received three 10 microgram HBsAg doses of plasma-derivedor recombinant vaccine in majority children at 0, 1 and 6 months of life, only in 21 children of HBeAg positivemothers at 0, 1 and 2months and in 17 children at 3, 4 and 9 months. The children received 50 or 100 internationalunits of hepatitis B immunoglobulin at birth, only 17 children received next two doses of hepatitis B immunoglobulinat 6 and 13 weeks. The immunisation schedules were completed in 555 children.Anti-HBs antibodies were tested in 541 children after immunisation; protective titres of anti-HBs were provedin 508 of them (94%). Vanishing of protective anti-HBs antibodies was detected in 30%, 49% and 62% childrenin 5, 10 and 13 years of their life.Vertical transmission of hepatitis B virus with chronic HBsAg carrier status was proved only in 2 children. Onechild was infected by escape mutant with substitutions of HBsAg at residues 137 and 139. Asymptomatic infectionswith presence of anti-HBc antibodies were observed in 5 children since fourth till fifteenth year of life. Theanamnestic response with double increase of anti-HBs without revaccination was observed in 36 children.The vaccination of newborns of HBsAg positive mothers against hepatitis B practically interrupted the verticaltransmission of hepatitis B virus in the Czech Republic.

Key words:
viral hepatitis B, vaccination of newborns, HBsAg, anti-HBs, anti-HBc


Autoři: L. Rožnovský 1;  I. Lochman 2;  L. Plíšková 3;  A. Šuláková 1;  A. Kloudová 2;  I. Orságová 1;  L. Lukáčová 1;  A. Zjevíková 1;  M. Svárovský 4;  J. Chovančík 5
Působiště autorů: Klinika pro léčbu chorob infekčních a AIDS, FNsP, Ostrava1 vedoucí MUDr. L. Rožnovský, CSc. Odbor imunologie a alergologie, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě2 vedoucí RNDr. I. Lochman, CSc. Ústav klinické biochemie a diagnostiky, FN, Hradec Králové3 ved
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2004; (12): 615-623.
Kategorie: Články

Souhrn

Vsouboru 578 novorozencůHBsAg pozitivníchmatek byla sledována účinnost vakcinace proti virové hepatitiděB (VHB). Matky všech dětí byly v graviditě HBsAg pozitivní, 30 z nich (5 %) mělo současně pozitivitu HBeAg.Soubor dětí postupně od roku 1988 narůstal, děti byly imunizovány podle platných schémat v České republice.Dětem byly podány 3 dávky plazmové nebo rekombinantní vakcíny o obsahu 10 g HBsAg, většině dětí ve věku 0,1 a 6 měsíců, pouze 21 dětem HBeAg pozitivních matek ve věku 0, 1 a 2měsíce a 17 dětem ve 3, 4 a 9 měsících věku.Dále bylo dětem aplikováno 50 nebo 100 mezinárodních jednotek hyperimunního imunoglobulinu proti hepatitiděB (HBIG) při narození, pouze 17 dětí dostalo další 2 dávky imunoglobulinu v 6 a 13 týdnech. Vakcinace bylaukončena u 555 dětí.Protilátky anti-HBs byly vyšetřeny po vakcinaci u 541 dětí, ochranná hladina anti-HBs byla prokázánau 508 dětí (94 %). Vymizení ochranné hladiny anti-HBs bylo prokázáno v pěti, deseti a třinácti letech po narozeníu 30 %, 49% a 62% dětí.Vertikální přenos infekce s následným rozvojem chronické hepatitidy B byl prokázán pouze u 2 dětí. Jedno dítěbylo infikováno variantou HBsAg se změnou „a“ determinanty na pozici 137 a 139. Inaparentní infekce s přítomnostíprotilátek anti-HBc byla zaznamenána u 5 dětí od čtvrtého do patnáctého roku života.Anamnestickáodpověďs dvojnásobným vzestupem anti-HBs bez revakcinace byla prokázána u 36 dětí.Vakcinace novorozenců HBsAg pozitivních matek prakticky přerušila vertikální přenos viru hepatitidy Bv rámci České republiky.

Klíčová slova:
virová hepatitida B, vakcinace novorozenců, HBsAg, anti-HBs, anti-HBc

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2004 Číslo 12

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se