Změna složení orálně rehydratačních solí doporučovaných WHOpro prevenci a léčbu dehydratace u průjmových onemocnění


The Change of Formulation Oral Rehydration Salts Recommended by WHO for the Preventionand Treatment of Dehydration in Diarrhoeal Diseases

For more than 25 years the World Health Organisation and UNICEF promote with an extraordinary successoral rehydration salts (ORS) solution to prevent or treat dehydration caused by diarrhoea. WHO supported overthe years a number of studies in the effort to improve its composition. These studies resulted in the recommendationto use a new, lower osmolality formulation. This paper summarizes information about the results of studies usingvarious ORS formulations and presents the WHO newly recommended composition in comparison to therecommendation of European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. The paper alsobriefly informs about the principles of treatment and prevention of dehydration in acute diarrhoeal diseases.

Key words:
oral rehydration salts, rehydration, dehydration, diarrhoea


Autoři: E. Kudlová
Působiště autorů: Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK, Praha přednosta prof. MUDr. V. Bencko, DrSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2004; (10): 533-535.
Kategorie: Články

Souhrn

Světová zdravotnická organizace a UNICEF propagují s nesmírným úspěchem po více než 25 let roztok orálněrehydratačních solí (ORS) k prevenci a léčbě dehydratace způsobené průjmovým onemocněním.WHO podpořilav průběhu let řadu výzkumných studií s cílem zlepšit jeho složení. Jejich výsledkem je doporučení používat novésložení ORS s nižší osmolalitou. Toto sdělení shrnuje informace o výsledcích studií s různými složeními ORSa uvádí nově doporučované složení WHO ve srovnání s doporučením Evropskou společností pro dětskou gastroenterologii,hepatologii a výživu. Sdělení rovněž stručně informuje o principech léčby a prevence dehydrataceu akutních onemocnění.

Klíčová slova:
orálně rehydratační soli, rehydratace, dehydratace, průjmové onemocnění

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2004 Číslo 10

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×