Poruchy vývoje štítné žlázy: souhrn současných poznatků


Disorders in the Development of Thyroid Gland: Survey of Present Knowledge

Clinical aspects enable to differentiate genetically based disorders of development, disorders of organogenesis,and other causes (caused by external influence - teratogenic disorders of development).Heterotopia, athyreosis and hypoplasia are the most frequent forms of disorders in the development of thyroidgland. These developmental disorders are most frequently connected with decreased function of thyroid gland,hypothyreosis, in 80-85%. Dysgenesis of thyroid gland is considered as a disease of sporadic incidence. The casesof familial dysgenesis having been reported so far, increased incidence of inborn combined developmental defects,affecting more frequently females, and racial differences in incidence draw attention to genetically-based mechanismsin pathogenesis of these conditions.The development of thyroid gland is controlled by expressed transcription factors and genes participation inthe control of hormonogenesis. Mutation of these genes may therefore follow to disorders in the development ofthyroid gland at different levels. Mutations of the genes for TTF-1, TTF-2, PAX-8, but also DFNB4 (PDS gene)have been proved in some patients with dysgenesis of thyroid gland. These transcription factors are expressed alsoduring the development of other organs, which may be affected in the same way as thyroid gland (e.g. cleft palateand epiglottis in the mutation of gene for TTF-2,malformation of the kidneys in mutations of gene for PAX-8, lungand neurological disorders in mutation of gene for TTF-1, disorders in hearing, extension of vestibular aqueductand struma (goiter) inmutation of PDS gene fro DFNB4). At the present time extensive research is devoted to othercandidate genes. The syndrome of thyroid gland disorder is defined at various levels - from the disorder of iodineorganification (Pendered syndrome, Hollander syndrome) and/or disorders in the synthesis (heterotopy) (Hollanderet al. 1966, Pendred 1896).

Key words:
disorders of thyroid gland development, dysgenesis, molecular biology


Autoři: J. Astl
Působiště autorů: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK, FN Motol, Katedra otorinolaryngologie IPVZ, Praha přednosta prof. MUDr. J. Betka, DrSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2004; (10): 527-532.
Kategorie: Články

Souhrn

Klinicky můžeme odlišit poruchy vývoje podmíněné geneticky, poruchy organogeneze, jiné (zevními vlivypodmíněné - teratogenní poruchy vývoje).Nejčastějšími formami poruch vývoje štítné žlázy jsou heterotopie, atyreóza a hypoplazie. Tyto poruchy vývojejsou spojeny nejčastěji se snížením funkce štítné žlázy - hypotyreózou, a to v 80-85 %. Dysgeneze štítné žlázy jepovažována za onemocnění jen se sporadickým výskytem. Dosud popsané případy familiární dysgeneze, zvýšenývýskyt sdružených vrozených vývojových vad, častější postižení ženského pohlaví a rasové rozdíly v incidenci všakobracejí pozornost ke geneticky podmíněným mechanismům v patogenezi těchto stavů.Vývoj štítné žlázy je řízen exprimovanými transkripčními faktory a geny podílejícími se na řízení hormogeneze.Mutace jejich genů proto mohou vést k poruše vývoje štítné žlázy na rozdílné úrovni. U několika pacientůs dysgenezí štítné žlázy byly prokázány mutace genů pro TTF-1, TTF-2, PAX-8, ale také DFNB4 (PDS gen). Tytotranskripční faktory se exprimují i během vývoje ostatních orgánů, které mohou být postiženy stejně jako štítnážláza (např. rozštěp patra a epiglotis u mutace genu pro TTF-2, malformace ledvin u mutace genu pro PAX-8,plicní a neurologické postižení u mutace genu pro TTF-1, porucha sluchu, rozšíření vestibulárního akvaduktua struma u mutace PDS genu pro DFNB4). V současné době jsou předmětem intenzivního výzkumu i dalšíkandidátní geny. Snížení funkce štítné žlázy je definováno na různé úrovni - od poruchy organifikace jódu(Pendredův syndrom, Hollanderův syndrom) a/nebo poruchy syntézy (heterotopie) (Hollander a spol., 1966,Pendred, 1896).

Klíčová slova:
poruchy vývoje štítné žlázy, dysgeneze, ageneze, molekulární biologie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2004 Číslo 10

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se