Systémová enzymoterapie v komplexní léčbě recidivujících zánětůdýchacích cest u dětí - postregistrační retrospektivní multicentrickéhodnocení


Systemic Oral Enzyme Therapy in the Complex Treatment of Recurrent Respiratory Inflammationsin Children - Post-registration Retrospective Multicentric Evaluation

The primary goal of systemic oral enzyme therapy (SET) administration is to influence the course ofinflammatory process. Its efficacy has been proven in a series of randomized double blind controlled clinical trials.Growing positive experience of paediatric practitioners regarding the effect of SET in the complex treatmentof children with recurrent respiratory inflammations (RZDC) was the main suggestion for performance ofretrospective multicentric evaluation of the preparationWobenzym, comparing its efficacy with that of bacterialimmunomodulators (BIM).Medical records of 468 children at the age of 3-18 years (SET: n=346 children; BIM: n=122 children) wereanalyzed at 14 workplaces of paediatric practitioners. Number of respiratory inflammations (inflammations of upper and lower respiratory tract including sinusitis and otitis media according to MKN-10) as well as number ofinterrelated antibiotic cures in the period of 12months before and after beginning of the therapy under investigationwere followed. Data obtained were processed by means of the PATS® system (Patient Analysis&Tracking System).In order to evaluate the decrease rate of number of diseases and number of interrelated antibiotic cures, the authorsused the ,,index of change" [I (%)]. The results were compared using Student's t-test.A statistically significant decrease of both investigated parameters was observed in both groups. In the SETgroup, there was a decrease in the average number of respiratory inflammations from 5.3 to 2.2 (IRZDC = _59%,p.001), while in the BIM group there was a decrease from 5.2 to 3.4 (IRZDC = _32%, p.001). The average numberof interrelated antibiotic cures decreased in the SET group from 2.7 to 0.8 (IATB = _68%, p.001) and from 2.7 to1.5 (IATB = _35%, p.001) in the BIM group. In the SET group there were no statistically significant differencesamong IRZDC and IATB for age subgroups (3-6 years, 7-10 years and 11-18 years, respectively).

Key words:
systemic oral enzyme therapy, recurrent respiratory inflammations, post-registration retrospectivemulti-centric evaluation, bacterial immnunomodulators


Autoři: E. Adámková 1;  J. Balcar 2;  E. Bartovičová 3;  Y. Fialová 4;  P. Gricová 5;  J. Hak 6;  B. Hubková 7;  M. Komárková 8;  D. Krbušek 9;  M. Kučerová 10;  D. Machoňová 11;  J. Slaninová 12;  I. Vokálová 13;  Vrajíková J. Statistické Zpracování Hačkajlo D. Koordinátor Honzíková M. 14 15 16
Působiště autorů: Pardubice1, Litoměřice2, Brno3, Soběslav4, Uherské Hradiště5, Liberec6, Kladno7, Kynšperk nad Ohří8, Mnichovo Hradiště9, Čkyně10, Tábor11, Kardašova Řečice12, Kralupy nad Vltavou13, Studénka14 Datové centrum IKEM, Praha15 MUCOS Pharma CZ - klinický výzkum 16
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2004; (10): 513-521.
Kategorie: Články

Souhrn

Hlavním cílem použití systémové enzymoterapie (SET) je ovlivnění průběhu zánětlivého procesu. ÚčinnostSETbyla prokázána řadou randomizovaných dvojitě slepých kontrolovaných studií.Vzhledem k přibývajícím referencím praktických pediatrů o pozitivních účincích SET při komplexní léčbě dětís recidivujícími záněty dýchacích cest (RZDC) bylo uskutečněno retrospektivní multicentrické hodnocení přípravkuWobenzym®, jehož účinnost byla srovnávána s bakteriálními imunomodulátory (BIM).Na 14 pracovištích praktických dětských lékařů byly analyzovány zdravotní záznamy 468 dětí ve věku od 3-18let (SET: n=346; BIM: n=122 dětí). Byl sledován počet zánětů dýchacích cest (záněty horních i dolních dýchacíchcest, včetně sinusitid a zánětů středouší podleMKN-10) a počet souvisejících antibiotických kúr v období 12měsícůpřed zahájením a po zahájení sledované léčby. Získaná data byla zpracována pomocí systému PATS®(PatientAnalysis & Tracking System). Pro hodnocení míry poklesu počtu onemocnění a počtu podávaných antibiotickýchkúr byl použit „index změny“ [I (%)]. Pro porovnání výsledků v obou skupinách byl použit Studentův t-test.V obou skupinách došlo ke statisticky významnému poklesu obou hlavních sledovaných parametrů.Ve skupiněSET došlo ke snížení průměrného počtu zánětů dýchacích cest z 5,3 na 2,2 (IRZDC = -59 %, p

Klíčová slova:
systémová enzymoterapie, recidivující záněty dýchacích cest, postregistrační retrospektivnímulticentrické hodnocení, bakteriální imunomodulátory

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2004 Číslo 10

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se