Vývoj dětské chirurgie za poslední dvacetiletí


Development of Paediatric Surgery during the Last Twenty Years

The authors submit a study on the development of paediatric surgery during the last twenty years at the Clinicof Paediatric Surgery Charles University Prague, Second Medical Faculty Motol. They draw attention to theadvances in paediatric surgery which pertain to new surgical techniques, the introduction of new diagnosticmethods and advances in anaesthesia, circumsurgical care which had a marked influence on reduction of themortality and quality of life of the operated children. During the follow up period the hospitalization period incommon and serious operations declined markedly. In the area of neonatal surgery there was a significant drop ofthe percentage of deaths of operated patients from 25% in 1980 to 3% in 1999. A significant factor is the team ofneonatologists and paediatricians which became part of the team of the surgical department.In 1992 the method of replacement of the oesophagus by the whole stomach in oesophageal atresia wasintroduced. During a 10-year period the oesophagus was replaced by thismethod in 14 children, all patients survive.During the period from 1985 - 1993 the mortality rate of neonates with congenital diaphragmatic hernia was 60%,during the period from 1994 - 2002 10%. In thoracic surgery the thoracoscopic method was introduced, mainlyfor the diagnostic sampling of malignant mediastinal tumours. The diagnosis of gastrooesophageal reflux waselaborated and indication criteria for its surgical solution were defined. In abdominal surgery new surgicalprocedures were introduced in surgery of abnormal biliary pathways and in surgery of the liver. During the lastten years all resections of the liver in children were implemented in the authors’ department. Up to 1990 only 11%children with hepatoblastoma survived, during the period between 1991 - 2000 the survival is 85%. A significantadvance was achieved in the sphere of coloproctology. When dealing with anorectal malformations the techniqueof a posterior sagittal approach (PSARP) was introduced and a new technique for dealing with cloacal malformations.In the Motol Faculty Hospital a Paediatric Traumatological Centre was established which specializes inproblems of multiple trauma, injuries of the liver, pancreas, lungs, bone injuries, neurosurgery and maxillarysurgery.

Key words:
paediatric surgery, advances, development


Autoři: J. Šnajdauf;  R. Škába
Působiště autorů: Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol, Subkatedra dětské chirurgie IPVZ, Praha přednosta prof. MUDr. J. Šnajdauf, DrSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2003; (4): 227-232.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři předkládají studii o vývoji dětské chirurgie za poslední dvacetiletí na Klinice dětské chirurgie 2. LF UKa FN Motol v Praze. Poukazují na pokroky v dětské chirurgii, které se týkají nových operačních technik, zavedenínových diagnostických metod a pokroků v anestezii a kolemoperační péči, které měly výrazný vliv na sníženíúmrtnosti a kvalitu života operovaných dětí. Za sledované období výrazně poklesla doba hospitalizace u běžnýchi závažných operačních výkonů. V oblasti novorozenecké chirurgie významně poklesl počet úmrtí operovanýchpacientů z 25%v roce 1980 na 3%v roce 1999. Významným faktorem je skupina neonatologů a pediatrů, kteráse stala součástí týmu chirurgického pracoviště.V roce 1992 byla zavedena metoda náhrady jícnu celým žaludkem při atrézii jícnu. Za období 10 let bylaprovedena náhrada jícnu touto metodou u 14 dětí, všichni pacienti žijí. Za období let 1985 - 1993 byla úmrtnostnovorozenců s vrozenou brániční kýlou 60 %, za období let 1994 - 2002 10 %. V hrudní chirurgii byla zavedenatorakoskopická metoda, převážně pro diagnostický odběr maligních nádorů mediastina. Rozpracována byladiagnostika gastroezofageálního refluxu a stanovena indikační kritéria k jeho operačnímu řešení. V abdominálníchirurgii byly zavedeny nové operační postupy v chirurgii anomálií žlučových cest a v chirurgii jater. Za posledníchdeset let byly provedeny všechny resekce jater u dětí v ČR na pracovišti autorů. Operační radikalita pomohlazvýšit přežití dětí s maligními nádory jater. Do roku 1990 bylo přežití dětí s hepatoblastomem pouze v 11 %, zaobdobí let 1991 - 2000 je přežití v 85%. Významný pokrok nastal v oblasti koloproktologie. Při řešení anorektálníchmalformací byla zavedena technika zadního sagitálního přístupu (PSARP) a nová operační technika při řešeníkloakálních malformací. Ve FN Motol bylo zřízeno Dětské traumacentrum, které se specializuje na problematikupolytraumatu, poranění jater, pankreatu, plic, kostní traumatologii, neurochirurgii a čelistní chirurgii.

Klíčová slova:
dětská chirurgie, pokroky, vývoj

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2003 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se