Léčba ramiprilem u dětí s chronickými onemocněními ledvina arteriální hypertenzí - ovlivnění krevního tlaku a proteinurie


Ramipril Treatment in Children with Chronic Renal Diseases and Hypertension - Effect onBlood Pressure and Proteinuria

Arterial hypertension is a common complication of different chronic renal diseases. ACE-inhibitors are thedrug of choice in patients with renal hypertension due to their antiproteinuric and renoprotective effects. Ramiprilis a long-acting ACE-inhibitor, his efficacy has been proved in several clinical trials in adults. Data on efficacy andsafety of ramipril in children are very rare. The aim of the study was to investigate the effects of ramipril on bloodpressure (BP) and proteinuria in children with chronic renal diseases and renoparenchymal arterial hypertension.15 children and adolescents (mean age 13.7, range 5.0 - 19.8 years, 9 girls) with different chronic renal diseases(9 children with polycystic kidney diseases, 3 children with uropathies and 3 children with glomerulopathies) andarterial hypertension were treated in a prospective study with ramipril monotherapy for 6 months. BP wasevaluated using ambulatory blood pressure monitoring (oscillometric device SpaceLabs 90207). Hypertension wasdefined as systolic or diastolic daytime or night-time BP mean > 95th percentile for the normal paediatricpopulation according Soergel et al. Proteinuria was measured in 24 hrs urine and Schwartz formula was used toassess glomerular filtration rates (GFR) which was decreased in 3 children at the beginning of the study. The initialdose of ramipril was 1.5 mg/m2/24 hrs.Daytime diastolic BP decreased after 6 months of treatment in all children, daytime systolic and night-timesystolic in 14 children and night-time diastolic in 12 of 15 children. The mean decrease ofambulatory blood pressurewas 10.2 mm Hg for daytime systolic, 9.9 mm Hg for daytime diastolic, 8.7 mm Hg for night-time systolic and7.9 mm Hg for night-time diastolic BP. In 9 children (60 %) hypertension completely normalized (i.e. ambulatoryBP < 95th PC). Proteinuria decreased in 10 children (67 %), the mean decrease of proteinuria was 204 mg/m2/24 hrs.The greatest antiproteinuric effect was seen in patients with greatest initial proteinuria. The average ramipril dose

Key words:


Autoři: T. Seeman;  J. Dušek;  K. Vondrák;  H. Flögelová 1;  P. Geier 1;  J. Janda
Působiště autorů: I. dětská klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha přednosta doc. MUDr. J. Janda, CSc. Dětská klinika FN, Olomouc1přednosta prof. MUDr. V. Mihál, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2003; (4): 187-193.
Kategorie: Články

Souhrn

Arteriální hypertenze je častou komplikací chronických nefropatií, včetně polycystických onemocnění ledvin.ACE-inhibitory jsou lékem první volby u pacientů s renoparenchymatózní hypertenzí, neboť mají kromě antihypertenzníhoúčinku i efekt antiproteinurický a renoprotektivní. Ramipril je ACE-inhibitor s dlouhodobým účinkemumožňující podávání v jedné denní dávce, jeho účinnost byla prokázána v mnoha studiích na dospělýchpacientech. Údaje o účinnosti a bezpečnosti ramiprilu u dětí jsou minimální. Cílem této práce bylo zjistit účinnosta bezpečnost ramiprilu v léčbě hypertenze u dětí s renální hypertenzí a jeho vliv na proteinurii.Léčeno bylo celkem 15 dětí (9 dětí s polycystickými onemocněními ledvin, 3 děti s uropatiemi a 3 děti s glomerulopatiemi,průměrný věk 13,7 let, 9 dívek). Hypertenze byla definována na základě 24hodinového ambulantníhomonitorování krevního tlaku (ABPM) jako průměrný denní nebo noční ambulantní krevní tlak > 95. percentilpodle nomogramů Soergelové. Proteinurie byla vyšetřována v moči sbírané za 24 hodin. Ramipril byl podávánjako monoterapie celkem 6 měsíců, počáteční dávka byla 1,5 mg/m2/den, která byla zvyšována, pokud krevní tlakneklesl pod 95. percentil. Funkce ledvin bylaměřená kreatininovou clearancí (Ckr) vypočtenou podle Schwartzovyformule, 3 děti měly na začátku studie sníženou Ckr.Po 6 měsících léčby klesl denní diastolický krevní tlak (TK) u všech dětí, denní systolický a noční systolický TKklesl u 14 dětí a noční diastolický TK klesl u 12 z 15 dětí. Průměrný pokles ambulantního TK činil 10,2mmHg prodenní systolický, 9,9mmHg pro denní diastolický, 8,7mmHg pro noční systolický a 7,9mmHg pro noční diastolickýTK. U 9 dětí (60 %) tak došlo k úplné normalizaci hypertenze (tj. pokles u všech parametrů ambulantního TK pod95. percentil). Proteinurie klesla u 10 dětí (67 %), průměrný pokles proteinurie byl 204 mg/m2/24 hodin, největšípokles byl zaznamenán u dětí s největší proteinurií. Průměrná denní dávka na konci studie byla 2,5 mg/m2/den.Vypočtená Ckr klesla v průměru o 8,1 ml/min/1,73 m2. U jednoho dítěte jsme zaznamenali mírnou hyperkalémii,průměrná hladina sérového kalia se však nezměnila. U jednoho dítěte se objevil suchý dráždivý kašel.Závěr: Ramipril je účinné a bezpečné antihypertenzivum u dětí s chronickými onemocněními ledvin. Antiproteinurickýefekt je vyjádřen u cca dvou třetin těchto pacientů.

Klíčová slova:
ramipril, arteriální hypertenze, proteinurie, polycystické onemocnění ledvin, uropatie, glomerulopatie,ambulantní monitorování krevního tlaku, děti

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2003 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se