Eozinofily s expresí CD44 v diferenciální diagnostice bronchiálníhoastmatu a obstrukční bronchitidy u dětí


Is Expression of the CD44 Adhesion Molecule on Eosinophils a Predictive Marker of BronchialAsthma in Infants with Wheezing

The differential diagnosis of asthma and relapsing obstructive bronchitis in infant and toddler age is stilldifficult. Bronchial asthma is a chronic inflammation of the respiratory pathways where a number of cells isinvolved, in particular mast cells, eosinophil cells and T-lymphocytes, but also epithelial cells. CD44 is an adhesivemolecule which can be detected also on the surface of activated eosinophils. In 21 children aged 7 - 38 monthsadmitted to the department with the diagnosis of obstructive bronchitis, on admission the level of serum eosinophilcationic protein was assessed as well as the absolute number of eosinophil leukocytes, the total serum immunoglobulinE and percentage of eosinophils with CD44 expression. A check-up examination of the mentionedparameters was made one month and one year after the baseline sampling.In the course of a one-year follow up based on the clinical picture and assembled results of three samplings in10 children the diagnosis of bronchial asthma was made and in 11 children the diagnosis of obstructive bronchitis.In asthmatic children as compared with the group with obstructive bronchitis a lower percentage ratio ofeosinophils with expression of CD44 was found: during the first examination 28.30% vs. 51.82%, during theexamination after one month 33.40% vs. 49.55% and during the examination after one year 33.40% vs. 59.60%.A negative correlation was found between the serum eosinophil cationic protein and percentage eosinophil ratiowith CD44 expression. After evaluation of the assembled results it is possible that a lower number of eosinophilcells with CD44 expression is a sign of activity of the eosinophil inflammation and the result of the passage ofeosinophils into the bronchial wall.Assessment of the percentage ratio of eosinophils with expression of CD44 may become a parameter in thedifferential diagnosis of bronchial asthma and relapsing bronchitis in infants and toddlers.

Key words:
bronchial asthma, obstructive bronchitis, eosinophil with expression of adhesion molecule CD44


Autoři: F. Kopřiva 1;  M. Zápalka 1;  M. Ordeltová 2;  J. Szotkowská 2
Působiště autorů: Dětská klinika FN a LF UP, Olomouc1 přednosta prof. MUDr. V. Mihál, CSc. Ústav klinické imunologie FN, Olomouc2přednosta doc. MUDr. E. Weigl, CSc. Diferenciální diagnóza astmatu a recidivující obstrukční bronchitidy v kojeneckém a batolecím věku je stále
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2003; (4): 202-205.
Kategorie: Články

Souhrn

Diferenciální diagnóza astmatu a recidivující obstrukční bronchitidy v kojeneckém a batolecím věku je stáleobtížná. Bronchiální astma je chronický zánět dýchacích cest, v němž hraje úlohu řada buněk, zejména žírnébuňky, eozinofily a T-lymfocyty, ale i epiteliální buňky. CD44 je adhezivnímolekula, kterou můžeme prokázat i napovrchu aktivovaných eozinofilů. U 21 dětí ve věku 7 - 38 měsíců přijatých na oddělení s diagnózou obstrukčníbronchitida byly vyšetřeny při příjmu hladina sérového eozinofilního kationického proteinu, absolutní početkrevních eozinofilních leukocytů, hladina celkového sérového imunoglobulinu E a procentuální zastoupení eozinofilůs expresí CD44. Kontrolní vyšetření uvedených parametrů byla provedena za jeden měsíc a za jeden rok odiniciálního odběru.V průběhu ročního sledování byla na základě klinického obrazu a získaných výsledků z provedených třechodběrů u 10 dětí stanovena diagnóza bronchiálního astmatu a u 11 dětí obstrukční bronchitida. U astmatickýchdětí bylo zjištěno proti skupině dětí s obstrukční bronchitidou nižší procentuální zastoupení eozinofilů s expresíCD44: při prvním vyšetření 28,30%vs. 51,82 %, při vyšetření za jeden měsíc 33,40%vs. 49,55%a při vyšetřeníza jeden rok 33,40 % vs. 59,60 %. Dále byla nalezena negativní korelace mezi hladinou sérového eozinofilníhokationického proteinu a procentuálním zastoupením eozinofilů s expresíCD44. Po zhodnocení získaných výsledkůse jeví možný názor, že nižší počet eozinofilů s expresí CD44 je známkou aktivity eozinofilního zánětu a důsledekpřestupu eozinofilů do bronchiální stěny.Stanovení procentuálního zastoupení eozinofilů s expresí CD44 se může stát parametrem v diferenciálnídiagnóze u bronchiálního astmatu a recidivujících bronchitid u kojenců a batolat.

Klíčová slova:
bronchiální astma, obstrukční bronchitida, eozinofil s expresí adhezivní molekuly CD44

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2003 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se